Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Balanços de matèria i energia. Principis de reactors químics. Exemples significatius de processos de la indústria química.
Crèdits:
7,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET

Competències

 • Conèixer els aspectes més importants de la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats
 • Conèixer els principis de la termodinàmica i les seves aplicacions a la química
 • Conèixer les principals operacions bàsiques de l’enginyeria química
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat de presentar, davant una audiència entesa, diferents tipus de material i d’arguments científics, tant per escrit com oralment
 • Capacitat de processar, també informàticament, dades i informació química
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per al càlcul numèric, incloent aspectes com l’anàlisi d’errors, estimació d’ordres de magnitud , i la correcta utilització de les unitats
 • Capacitat per obtenir informació utilitzant fonts d’informació primàries i secundaries, incloent la cerca “on-line” amb medis informàtics
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química
 • Capacitat per interaccionar amb altres persones i per formar equips de treball
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat
 • Sensibilitat front temes medioambientals

Altres Competències

 • L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer als alumnes les bases de l'enginyeria química: balanços de matèria i energia, i fenòmens de transport (matèria, energia i quantitat de moviment). A més es descriuran les operacions bàsiques més utilitzades industrialment centren l'atenció en el disseny de columnes de rectificació.

Continguts

1. Bloc 1: Introducció

2. Tema 1.- Introducció a l'Enginyeria Química i als processos químics

3. Tema 2.- Operacions unitàries

4. Bloc 2: Sistemes sense reacció química

5. Tema 3.- Balanços de matèria sense reacció química

6. Tema 4.- Balanços d'energia sense reacció química

7. Bloc 3.- Sistemes amb reacció química

8. Tema 5.- Balanços de matèria amb reacció química

9. Tema 6.- Balanços d'energia amb reacció química

10. Bloc 4.- Reactors i processos químics

11. Tema 7.- Dissenys de reactors químics

12. Tema 8.- Exemples de processos químics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Introducción a la Ingeniería Química (1999). Madrid: Editorial Sintesis. Catàleg
 • Aucejo, Antoni (1999). Introducció a l'enginyeria química. Barcelona: Pòrtic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

INDIVIDUAL A CASA/CLASSE:
2 exàmens parcials (bloc 2, 15%; bloc 3, 15%)

INDIVIDUAL A CLASSE:
1 examen final (blocs 1, 2, 3 i 4, 40%... però s’ha d’aprovar)

AVALUACIÓ CONTINUADA A CLASSE:
petites proves acumulatives (blocs 1, 2, 3 i 4; 30%). 2 notes a descartar!!