Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació

Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació

Curs 2018-2019

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
Centres/s
Escola de Doctorat
Nombre orientatiu de places
5
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Aquest programa de doctorat apareix com l'única oferta a Espanya vinculada a l'àrea de coneixement de Didàctica de l'expressió plàstica, i permet articular una formació de qualitat que, responent a una demanda social existent, permetrà el desenvolupament de treballs de recerca al voltant de les variades relacions entre les arts i l'educació en la cultura visual, el patrimoni, els museus i centres d'art, els projectes comunitaris i la inclusió social en àmbits educatius i psicosocials.

Objectius formatius

 

Línies de recerca

Grup de recerca: Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI)

Coordinador del grup: Dra. Roser Juanola Tarradellas

Segona IP. Dra. Montserrat Calbó Angrill

1. Educació artística, contextos socials i identitats. Perspectives multiculturals, ecològiques i inclusives i emprenedoria social

Dra. Mariona Masgrau, Dr. Joan Vallès, Dra. Muntsa Calbó

2. Didàctica de les arts i interdisciplinarietat

Dra. Roser Juanola Tarradellas, Dra. Muntsa Calbó, Dra. Mariona Masgrau, Dr. Albert Macaya

3. Arts i construcció del coneixement. Creativitat i comunicació

Dr. Albert Macaya, Dr. Joan Vallès, Dra. Muntsa Calbó, Dra. Mariona Masgrau

4. Contemporaneïtat estètico-artística i literacitat crítica

Dra. Mariona MasgrauDra. Roser Juanola Tarradellas, Dr. Albert Macaya

5. Arts i intervenció social. Aportacions de les arts en l'aprenentatge-servei (ApS)

Dr. Joan Vallès, Dra. Mariona Masgrau

6. Investigació acció participativa (IAP) i didàctiques comparades

Dra. Mariona MasgrauDra. Roser Juanola Tarradellas, Dr. Albert Macaya, Dr. Joan Vallès, Dra. Muntsa Calbó

7. Museus i societat. Projectes col·laboratius

Dr. Albert Macaya, Dr. Joan Vallès, Dra. Muntsa Calbó, Dra. Roser Juanola Tarradellas

8. Patrimoni cultural, interpretació, educació i formació

Dra. Roser Juanola Tarradellas, Dr. Albert Macaya, Dr. Joan Vallès, Dra. Muntsa Calbó

Accés

El Programa de Doctorat en Arts i Educació es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

 

Tesis

Has de saber