Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Curs 2018-2019

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Centres/s
Escola de Doctorat
Nombre orientatiu de places
45
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

El doctorat de Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura agrupa totes les línies de recerca relacionades amb les humanitats a la Universitat de Girona. Això vol dir que dóna als doctorands l’oportunitat de treballar i de formar-se en un ventall ampli de disciplines, dins de grups d’investigació molt actius, que participen en projectes de recerca competitius, majoritàriament amb el recolzament d’un grup de recerca consolidat (SGR), i que compten amb una nodrida xarxa de contactes internacionals. Des del 2005, aquest doctorat (o els seus predecessors) han obtingut de manera continuada les mencions de qualitat i excel·lència.

És, per tant, un doctorat interdepartamental i interdisciplinar, que abraça una gamma molt variada de temes de recerca. Tenen en comú, però, el rigor dels plantejaments i l’actualitat de les metodologies emprades, aplicades a les tendències més sòlides i fructíferes de la recerca en humanitats actuals.

La curiositat intel·lectual, el rigor, l’esperit crític i les ganes de treballar que s’esperen dels doctorands d’aquest programa trobaran, doncs, un espai estimulant on desenvolupar-se, uns grups actius que els serviran de guia i de referent, un programa de seminaris i tallers de recerca que ampliaran els seus horitzons i una xarxa de contactes, nacionals i internacionals, que afavorirà la seva mobilitat i les possibilitats de diàleg científic.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. La presència d’una gamma àmplia i diversificada de temes i línies de recerca comporta per als doctorands l’accés directe i privilegiat a les tendències més sòlides i fructíferes pel que fa a la recerca en els àmbits de ciències humanes i de la cultura. Els investigadors del programa compten amb una àmplia xarxa de contactes amb grups de recerca nacionals i internacionals, que amplia les seves perspectives teòriques i metodològiques, fomenta la mobilitat i proporciona un ventall d’experts en tots els aspectes rellevants per a la seva investigació. Els investigadors en formació del programa tenen accés a l’experiència directa dels problemes, mètodes i plantejaments de la investigació més actual mitjançant la seva incorporació als grups de recerca, que avalen i supervisen les seves línies de treball.

Programa amb la menció d’excel·lència.

Línies de recerca

1. Cultura escrita i visual en època medieval

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Gerardo Boto Varela, Dra. M. Elisa Varela Rodríguez, Dr. Joan Molina Figueras

Tutors: Dr. Gerardo Boto VarelaDr. Sadurní Martí Castellà, Dr. Joan Molina Figueras

2. Descripció lingüística, contacte de llengües i tipologia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Francesc Roca UrgellDra. Beatriz Blécua Falgueras, Dra. Lluïsa Gràcia Solé

Tutors: Dr. Francesc Roca UrgellDra. Beatriz Blécua Falgueras, Dra. Lluïsa Gràcia Solé

3. Filosofia del llenguatge i les ciències cognitives

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joan Pagès Martínez, Dr. David Pineda Oliva, Dr. Josep Lluís Prades Celma

Tutors: Dr. Joan Pagès MartínezDr. David Pineda OlivaDr. Josep Lluís Prades Celma

4. Filosofia teòrica i pràctica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Antoni Defez MartínDr. Josep Olesti VilaDra. Anna Quintanas FeixasDr. Josep M. Ruiz SimónDr. Joan Vergés GifraDr. Jörg Rudolf Zimmer

Tutors: Dr. Antoni Defez MartínDr. Josep Olesti VilaDra. Anna Quintanas FeixasDr. Josep M. Ruiz SimónDr. Joan Vergés GifraDr. Jörg Rudolf Zimmer

5. Història Antiga

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Burch RiusDr. David Vivó CodinaDr. Antoni Ñaco del Hoyo

Tutors: Dr. Josep Burch RiusDr. David Vivó CodinaDr. Antoni Ñaco del Hoyo

6. Història comparada: èpoques medieval, moderna, contemporània

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Clara ResplandisDra. Rosa Congost ColomerDr. Pere Ortí GostDr. Joaquim M. Puigvert SolàDr. Enric Saguer HomDra. Núria Sala VilaDr. Lluís To FiguerasDr. Xavier Torres SansDr. José Luís Villanova Valero

Tutors: Dr. Josep Clara ResplandisDra. Rosa Congost ColomerDr. Pere Ortí GostDr. Joaquim M. Puigvert SolàDr. Enric Saguer HomDra. Núria Sala VilaDr. Lluís To FiguerasDr. Xavier Torres Sans,  Dr. José Luís Villanova Valero

7. Història de la llengua

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Francesc Feliu TorrentDr. Joan Ferrer CostaDr. Narcís Iglesias FranchDr. Josep M. Nadal FarrerasDr. August Rafanell Vall·llosera

Tutors: Dr. Francesc Feliu TorrentDr. Joan Ferrer CostaDr. Narcís Iglesias FranchDr. Josep M. Nadal FarrerasDr. August Rafanell Vall·llosera

8. Història de l'art modern

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joan Bosch BallbonaDr. Francesc Miralpeix VilamalaDr. Xavier Torres San

Tutors: Dr. Joan Bosch BallbonaDr. Francesc Miralpeix VilamalaDr. Xavier Torres San

9. Història de les societats rurals

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Rosa Congost ColomerDr. Gabriel Jover AvellàDr. Joaquim M. Puigvert SolàDr. Pere Ortí GostDra. Rosa Ros MassanaDr. Enric Saguer HomDra. Núria Sala VilaDr. Lluís To FiguerasDr. Xavier Torres Sans

Tutors: Dra. Rosa Congost ColomerDr. Gabriel Jover AvellàDr. Joaquim M. Puigvert SolàDr. Pere Ortí GostDra. Rosa Ros MassanaDr. Enric Saguer HomDra. Núria Sala VilaDr. Lluís To FiguerasDr. Xavier Torres Sans

10. Història, memòria, identitats

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Àngel Duarte MontserratDra. Anna Maria García RoviraDr. Joaquim Nadal FarrerasDr. Maximiliano Fuentes Codera 

Tutors: Dr. Àngel Duarte MontserratDra. Anna Maria García RoviraDr. Joaquim Nadal FarrerasDr. Maximiliano Fuentes Codera

11. Investigació arqueològica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Gabriel Alcalde GurtDr. Josep Burch RiusDr. Julià Maroto GenoverDr. Narcís Soler MasferrerDr. David Vivó Codina 

Tutors: Dr. Gabriel Alcalde GurtDr. Josep Burch RiusDr. Julià Maroto GenoverDr. Narcís Soler MasferrerDr. David Vivó Codina

12. Lingüística diacrònica i gramàtica comparada

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Montserrat Batllori DilletDra. Isabel Pujol PayetDra. Beatriz Blecua FalguerasDra. Avel·lina Suñer Gratacós

Tutors: Dra. Montserrat Batllori DilletDra. Isabel Pujol PayetDra. Beatriz Blecua FalguerasDra. Avel·lina Suñer Gratacós

13. Literatura de l'Edat Moderna i Contemporània

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Margarida Casacuberta RocarolsDra. Montserrat Escartín GualDr. Xavier Pla BarberoDr. Albert Rossich Estragó, Dr. Jordi Sala Lleal, Dra. Mariàngela Vilallonga VivesDr. Pep Valsalobre Palacios

Tutors; Dra. Margarida Casacuberta RocarolsDra. Montserrat Escartín GualDr. Xavier Pla BarberoDr. Albert Rossich Estragó, Dr. Jordi Sala Lleal, Dra. Mariàngela Vilallonga VivesDr. Pep Valsalobre Palacios

14. Literatura medieval i del Siglo de Oro

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Miriam Cabré OlléDra. Eugènia Fosalba VelaDr. Jorge García LópezDr. Sadurní Martí CastellàDr. Rafael Ramos NogalesDr. Xavier Renedo PuigDr. Jaume Torró Torrent, Dra. Lara Vilà Tomàs

Tutors: Dra. Miriam Cabré OlléDra. Eugènia Fosalba VelaDr. Jorge García LópezDr. Sadurní Martí CastellàDr. Rafael Ramos NogalesDr. Xavier Renedo PuigDr. Jaume Torró Torrent, Dra. Lara Vilà Tomàs

15. Patrimoni cultural

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Gabriel Alcalde GurtDr. Joan Lluís Alegret TejeroDr. Josep Burch Rius, Dr. Julià Maroto Genover , Dr. Carles Serra SalameDr. Narcís Soler MasferrerDr. David Vivó CodinaDr. Eliseu Carbonell Camós

Tutors: Dr. Gabriel Alcalde GurtDr. Joan Lluís Alegret TejeroDr. Josep Burch RiusDr. Eliseu Carbonell CamósDr. Julià Maroto GenoverDr. Carles Serra SalameDr. Narcís Soler MasferrerDr. David Vivó Codina

16. Teories de l'art contemporani

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Xavier Antich ValeroDra. M. Josep Balsach PeigDr. Lluís Costa FernándezDr. Ramon Girona DuranDra. M. Lluïsa Faxedas BrujatsDra. Carme Pardo SalgadoDr. Àngel Quintana Morraja

Tutors: Dr. Xavier Antich ValeroDra. M. Josep Balsach PeigDr. Lluís Costa FernándezDr. Ramon Girona DuranDra. M. Lluïsa Faxedas BrujatsDra. Carme Pardo SalgadoDr. Àngel Quintana Morraja

Requisits addicionals

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden establir requisits addicionals als que marca l'Ëscola de Doctorat en els següents casos:

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'article 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Accés

El Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura es regeix pel Reial decret 99/2011 de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

Criteris específics d'admissió del programa de doctorat en CCHHPC

La Comissió Acadèmica valorarà l'admissió dels sol·licitants d'acord amb els següents criteris: expedient acadèmic (80%), col·laboració prèvia amb grups de recerca (10%), publicacions, participació en congressos i altres aspectes del currículum (5%), i entrevista (5%). Aquests criteris estan implícitament subordinats a l’encaix del projecte de tesi del doctorand amb una de les línies de recerca del programa.

El perfil òptim d’admissió correspon a estudiants que hagin superat 60 crèdits de postgrau en titulacions de l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, específicament en estudis de filologia (llengua, literatura, lingüística), filosofia, història i història de l’art, i que incloguin una preparació específica per a la investigació en aquests camps.

En el cas que no es procedeixi de les titulacions considerades òptimes, la Comissió Acadèmica estudiarà la conveniència de demanar al doctorand la realització de complements formatius.

Tesis

Has de saber

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat del programa en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat en aquest enllaç

Criteris de reconeixement d’activitats realitzades fora de l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat (aprovats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en CHPiC el 18 desembre 2017)

Atès que des del curs 2017-2018, per acord del Comitè de direcció, tots els nous doctorands hauran de realitzar un mínim de 20 hores dins l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat, i ateses les dificultats que poden tenir alguns doctorands residents fora de Girona o fora de l’estat espanyol per fer efectiu aquest requisit, la Comissió  Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura acorda que es podran sotmetre a reconeixement acadèmic algunes activitats formatives realitzades pels doctorands fora de l’oferta formativa de l’Escola de Doctorat de la UdG.

Aquestes activitats hauran de reunir les següents característiques:

 • Hauran de tenir un caràcter bàsicament metodològic o han de suposar un  complement en la formació del doctorand.
 • Hauran de ser organitzades o avalades per institucions acadèmiques de nivell  universitari o per institucions i associacions científiques de nivell equiparable.
 • S’hauran de realitzar durant el període de realització del doctorat.
 • S’exclouran els cursos i activitats d’aprenentatge de llengües modernes.
 • S’exclourà l’assistència a congressos, simposis o reunions acadèmiques similars.

Per tal de procedir al reconeixement d’aquestes activitats, caldrà presentar a la Comissió Acadèmica un certificat d’assistència, o equivalent, que precisi clarament  l’entitat acadèmica organitzadora de l’activitat i la durada en hores de la mateixa.

Per tal d’evitar que la Comissió no accepti activitats quan el doctorand es troba a punt  de presentar la tesi, es recomana consultar abans sobre la idoneïtat de les activitats  per les quals es vol demanar reconeixement i no esperar a tramitar aquest  reconeixement al darrer tram de l’etapa de doctorat.

Normes per a la presentació de tesis com a compendi de publicacions 

(aprovades per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en CHPiC el 12 de febrer de 2018)


Normes generals

La tesi doctoral pot ser una monografia o un compendi de publicacions acceptades o publicades, resultat de la pròpia investigació del doctorand o doctoranda i de les quals sigui l’autor o autora  principal. (Normativa 2017, art 8.2.2)

Totes les publicacions que componguin la tesi han d’haver estat acceptades o publicades  després de la primera matrícula en el programa de doctorat i pertànyer a la mateixa línia de  recerca. (Normativa 2017, art 8.2.2)

En el cas de treballs acceptats, cal aportar el DOI, si l’article ja el té assignat, o, en cas contrari, la carta d’acceptació. (Normativa criteris de format, 2017)

En el cas de compendi de publicacions, la tesi doctoral ha d’incloure els objectius o la hipòtesi  del treball, un capítol introductori, una discussió general i unes conclusions finals. (Normativa  2017, art 8.2.2)

Els articles compilats han de tenir unitat temàtica i correspondre a una mateixa línia  d’investigació. (Normativa criteris de format, 2017)

Els coautors dels treballs declararan per escrit la seva conformitat a la utilització del treball com  a part de la tesi del doctorand i el reconeixement com a autor principal dels treballs publicats o  acceptats. (Normativa criteris de format, 2017)

En cas que la llengua no sigui el català, el castellà o l’anglès, caldrà que el doctorand o  doctoranda ho posi prèviament en coneixement de la Comissió Acadèmica del programa de  doctorat. (Normativa 2017, art 8.2.3)

 

Normes específiques per al programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
1. Sobre el nombre i lloc de publicació

S’acceptaran tant articles publicats en revistes científiques i acadèmiques, com capítols de llibre  que compleixin estàndards de qualitat similars.

Tots els textos han de ser treballs de recerca originals. Queden específicament exclosos les  ressenyes, els estats de la qüestió i els textos de caràcter divulgatiu.

Si la tesi es presenta a la opció de menció internacional, un dels articles o capítols haurà d’estar  publicat en revistes o editorials estrangeres de prestigi internacional.

La quantitat mínima de textos estarà en funció del lloc de publicació

 • Un mínim de tres articles en revistes científiques que reuneixin alguna de les següents  condicions: (a) amb segell de la FECYT; (b) incloses en el Journal of Citation Reports, l’Art  & Humanities Citation Index o el Social Sciences Citation Index de Thompson Reuters;  (c) qualificades com INT en l’European Reference Index for Humanities (ERIH); (d)  qualificades com A per CARHUS+; o (e) dins el primer o segon quartil de SJR (SCImago  Journal & Country Rank)
 • Un mínim de quatre articles publicats en revistes incloses en els rànquings esmentats o  en les bases SCOPUS, IN-RECS, LATINDEX o en aquelles que, en el seu moment, pugui  considerar la comissió acadèmica.
 • Un mínim de quatre textos, en el cas que alguns siguin un capítol de llibre, amb un  màxim de dues publicacions en aquest format. El doctorand haurà d’aportar evidències  sobre la qualitat del llibre i/o de l’editorial on s’ha publicat.

En el moment de lliurar la tesi per a la seva revisió, el doctorand haurà de presentar un escrit on  exposi els indicis de qualitat de les revistes o els llibres on s’han publicat (o acceptat) cadascun  dels textos. Per a les revistes caldrà indicar-ne la qualificació segons els diferents indicadors  bibliomètrics (Journal of Citation Reports, SJR (SCImago), ERIH+, CARHUS+, ICDS de MIAR,...)

S’especificarà si té segell de la FECYT i, a més, cal fer constar les bases de dades bibliogràfiques  on apareix i el nombre de criteris Latindex que compleix. Per obtenir informació d’aquests  paràmetres es recomana utilitzar, com a punt de partida, la web de la Matriu d’Informació per  a l’Anàlisi de Revistes (MIAR). Per als capítols, es relacionaran les ressenyes que hagi tingut el  llibre, s’especificarà quin ha estat el procés d’avaluació prèvia i s’aportaran evidències sobre la  qualitat de l’editorial i, si s’escau, de la col·lecció. S’indicarà la posició o valoració de l’editorial  segons Scholarly Publishers Indicators (SPI), Publishers Scholar Metrics, Bipublishers i Book  Publishers Library Metrics, i si disposa de Sello de Calidad de Edición Académica de la FECYT.

Es recorda als doctorands que l’acceptació o la publicació dels treballs en revistes o llibres és  una condició necessària per presentar una tesi en la modalitat de tesi per compendi de  publicacions, però no té cap implicació sobre la valoració que els revisors externs i els membres  del tribunal puguin fer sobre el valor i la qualitat de cadascun dels articles o capítols, ni sobre la  coherència del conjunt.

2. Sobre el format de presentació de tesi

S’admetrà una adaptació, coherent amb la tradició humanística, de la Normativa genèrica de  format referida a les tesis per compendi. En aquest sentit, la tesi haurà de tenir, com a mínim,  un capítol introductori on s’exposin els objectius, les hipòtesis i la metodologia utilitzada, i es  destaqui la unitat temàtica que vincula i dóna coherència a les publicacions que integren la tesi.

Es recomana que aquest capítol introductori contingui també un estat de la qüestió sobre la  matèria tractada.

El nucli central de la tesi estarà constituït per una còpia (de bona qualitat) dels articles, amb  indicació de la referència completa del lloc on han estat publicats o acceptats.

La tesi s’haurà de cloure amb un capítol on es sintetitzin i discuteixin les principals conclusions i resultats.

Addicionalment, la tesi podrà incloure els annexos que es considerin adequats.

3. Sobre l’autoria

El director, si s’escau, pot figurar com a coautor, sempre i quan el doctorand aparegui com a  primer signant del treball. Cap dels membres del tribunal podrà ser coautor d’un article o capítol  inclòs a la tesi doctoral.

Els articles que integren una tesi no podran ser inclosos com a part de cap altra. Els coautors  dels treballs inclosos en una tesi que no tinguin el grau de doctor renunciaran a presentar-los  com a part de la seva pròpia tesi doctoral.

4. Sobre la llengua

Els articles o capítols es presentaran en la mateixa llengua en què han estat publicats o  acceptats.

Disposició addicional

Les normes específiques pel programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la  Cultura s’aplicaran a totes les tesis que es presentin en aquesta modalitat a partir del curs 2019-2020.