Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Ciències Polítiques i Socials Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

L'assignatura exposa la política com a procés i resultat. El curs té tres blocs temàtics. El primer analitza els actors individuals, els valors, les ideologies i el procés de socialització. El segon analitza els actors polítics. El tercer bloc estudia les polítiques públiques i la seva incidència en el conflicte polític.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Pensament i Filosofia Política

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria Política (3104G02101)

Les reflexions sobre l'emergència de l'Estat modern a través de l'obra de Maquiavel, Hobbes i Bodin. El pensament i la teoria que fonamenten les revolucions liberals, basant-se amb l'obra de Montesquieu, Locke, Rousseau i Jefferson. El pensament conservador de Burke. La consolidació de l'estat liberal i la seva crisi. L'adveniment del pensament revolucionari i reaccionari. Les teories de l'Estat social i democràtic i de dret i els seus reptes.

Bbàsica 6 P1 1primer semestre NDno definit

Història política i de l'estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

Ciències polítiques i socials bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Filosofia política i jurídica (3104G02016)

Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Dret i societat (3104G02017)

La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic. Noves tecnologies i democràcia. Desigualtat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Política comparada, espanyola i catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i organització administrativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de l'anàlisi social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social (3104G02039)

Introducció a l'anàlisi estadística aplicada a les ciències polítiques i socials. Conceptes i eines bàsiques de la inferència descriptiva i explicativa. Construcció, anàlisi i interpretació de dades estadístiques. Nocions d'anàlisi univariant, bivariant i multivariant. Construcció de taules estadístiques i gràfics

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Ciències Polítiques i Socials Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Dret i societat (3104G02017)

La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic. Noves tecnologies i democràcia. Desigualtat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social (3104G02039)

Introducció a l'anàlisi estadística aplicada a les ciències polítiques i socials. Conceptes i eines bàsiques de la inferència descriptiva i explicativa. Construcció, anàlisi i interpretació de dades estadístiques. Nocions d'anàlisi univariant, bivariant i multivariant. Construcció de taules estadístiques i gràfics

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Pensament i Filosofia Política

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia política i jurídica (3104G02016)

Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Història Política i de l'Estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Hisenda Pública (3104G02102)

L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Hisenda Pública (3104G02102)

L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

L’assignatura es desenvoluparà en torn a dos objectius. En primer lloc, contextualitzar de la teoria de les Relacions Internacionals, a partir dels principals enfocaments teòrics per a l'estudi i la interpretació de l'ordre global i els processos polítics internacionals actuals. En segon lloc, proporcionar un coneixement detallat i crític del fenomen de les organitzacions internacionals i el seu impacte en la pràctica de la cooperació i el conflicte internacional. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en els elements més característics de la naturalesa canviant de la política mundial i els nous reptes que les organitzacions internacionals han d’afrontar com a resultat de les economies emergents, del creixent paper dels actors estatals i dels efectes de la globalització.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

Gestió pública i del personal al servei de l'administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió pública (3104G02032)

1. Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. 2. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. 3. La innovació i la gestió pública 4. La gestió participativa. 5.La cultura directiva. 6. La eficàcia administrativa: la eficiència. 7. La gestió de resultats 8.La innovació tecnològica. 9.La transparència. 8.La qualitat. 10. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Eines de recerca politològica (3104G02108)

Proporcionar instruments per l'estudi i investigació politològica. Capacitar en l'obtenció de dades i el seu tractament amb tècniques qualitatives i quantitatives. Elaboració de casos d'estudi i dissenyar estratègies de comparació entre casos. Capacitat d'elaborar i estar hipòtesis, establir inferència i causalitat. Redacció de documents acadèmics i presentació d'informes.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política catalana i espanyola (3104G02106)

Antecedents al sistema democràtic: Guerra civil i franquisme. Porcés de transició: democratització, descentralització i implementació dels règims de benestar. Civelles i conflictes. Sistema de partits i actors polítics. Eleccions a Espanya i Catalunya. La política catalana i espanyola: lideratge, partits i transformació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Antropologia política (3104G02104)

Etnografia política. Estudi dels elements que caracteritzen el fenomen de la política i del poder en el context social contemporani. El fenomeno jurídic i polític com a manifestacions culturals. Multiculturalisme jurídic i polític.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ESespanyol

Governança i polítiques privades i públiques en les relacions de dret privat (3104G02107)

Polítiques contractuals ('contract rules'): el contracte com a consens i com autoregulació d'interessos. La disponibilitat i indisponibilitat dels interessos. Pertorbació i obstacles al consens. Polítiques de propietat ('property rules'): l'atribució de béns i drets i la seva defensa. Regles d'atribució i de conservació. Polítiques de responsabilitat ('liability rules'): la distribució de riscos i les seves conseqüències perjudicials en cas de la seva materialització. Prevenció i rescabalament. Complements als dèficits de prevenció: vies alternatives. Polítiques familiars: polítiques privades i públiques. L'abast de l'autoregulació en les relacions de família i els seus límits. La regulació pública: pautes i límits. Polítiques successòries: autoregulació i límits en l'interès públic. La tensió entre protecció successòria de les relacions familiar i l'absoluta llibertat de disposició. L'Estat com a beneficiari subsidiari.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Personal al servei de les Administracions Públiques (3104G02113)

Règim jurídic dels empleats públics: II. Classes de personal al servei de les Administracions Públiques: la dualitat bàsica en l'ocupació pública: els funcionaris públics i el personal de caràcter laboral; II. Drets i deures dels empleats públics: 1. Principis d'accés a la funció pública; 2. Drets i deures de caràcter individual; 3. Drets col•lectius dels empleats públics. L'objectiu de la present assignatura consisteix en: Assolir un àmbit de coneixement suficient en: • Les formes d'accés a l'ocupació pública, els sistemes de provisió de llocs de treball i les causes de la pèrdua de la relació de servei dels funcionaris. • Les situacions administratives del personal funcionari i del seu règim disciplinari i de responsabilitat. • Cobertura i prestacions del règim de seguretat social dels funcionaris públics. • Aspectes específics relatius a col • lectius especials de funcionaris, com són la Justícia i l'assistència sanitària, FFAA i Forces i Cossos de Seguretat. • Conèixer els aspectes bàsics de la regulació del personal laboral en l’àmbit de la Funció pública.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Govern i Anàlisi de Polítiques Públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió pública (3104G02032)

1. Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. 2. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. 3. La innovació i la gestió pública 4. La gestió participativa. 5.La cultura directiva. 6. La eficàcia administrativa: la eficiència. 7. La gestió de resultats 8.La innovació tecnològica. 9.La transparència. 8.La qualitat. 10. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

L’assignatura es desenvoluparà en torn a dos objectius. En primer lloc, contextualitzar de la teoria de les Relacions Internacionals, a partir dels principals enfocaments teòrics per a l'estudi i la interpretació de l'ordre global i els processos polítics internacionals actuals. En segon lloc, proporcionar un coneixement detallat i crític del fenomen de les organitzacions internacionals i el seu impacte en la pràctica de la cooperació i el conflicte internacional. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en els elements més característics de la naturalesa canviant de la política mundial i els nous reptes que les organitzacions internacionals han d’afrontar com a resultat de les economies emergents, del creixent paper dels actors estatals i dels efectes de la globalització.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals. L'Acció exterior de l'Estat espanyol.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política catalana i espanyola (3104G02106)

Antecedents al sistema democràtic: Guerra civil i franquisme. Porcés de transició: democratització, descentralització i implementació dels règims de benestar. Civelles i conflictes. Sistema de partits i actors polítics. Eleccions a Espanya i Catalunya. La política catalana i espanyola: lideratge, partits i transformació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Governança i polítiques privades i públiques en les relacions de dret privat (3104G02107)

Polítiques contractuals ('contract rules'): el contracte com a consens i com autoregulació d'interessos. La disponibilitat i indisponibilitat dels interessos. Pertorbació i obstacles al consens. Polítiques de propietat ('property rules'): l'atribució de béns i drets i la seva defensa. Regles d'atribució i de conservació. Polítiques de responsabilitat ('liability rules'): la distribució de riscos i les seves conseqüències perjudicials en cas de la seva materialització. Prevenció i rescabalament. Complements als dèficits de prevenció: vies alternatives. Polítiques familiars: polítiques privades i públiques. L'abast de l'autoregulació en les relacions de família i els seus límits. La regulació pública: pautes i límits. Polítiques successòries: autoregulació i límits en l'interès públic. La tensió entre protecció successòria de les relacions familiar i l'absoluta llibertat de disposició. L'Estat com a beneficiari subsidiari.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Antropologia política (3104G02104)

Etnografia política. Estudi dels elements que caracteritzen el fenomen de la política i del poder en el context social contemporani. El fenomeno jurídic i polític com a manifestacions culturals. Multiculturalisme jurídic i polític.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ESespanyol

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Personal al servei de les Administracions Públiques (3104G02113)

Règim jurídic dels empleats públics: II. Classes de personal al servei de les Administracions Públiques: la dualitat bàsica en l'ocupació pública: els funcionaris públics i el personal de caràcter laboral; II. Drets i deures dels empleats públics: 1. Principis d'accés a la funció pública; 2. Drets i deures de caràcter individual; 3. Drets col•lectius dels empleats públics. L'objectiu de la present assignatura consisteix en: Assolir un àmbit de coneixement suficient en: • Les formes d'accés a l'ocupació pública, els sistemes de provisió de llocs de treball i les causes de la pèrdua de la relació de servei dels funcionaris. • Les situacions administratives del personal funcionari i del seu règim disciplinari i de responsabilitat. • Cobertura i prestacions del règim de seguretat social dels funcionaris públics. • Aspectes específics relatius a col • lectius especials de funcionaris, com són la Justícia i l'assistència sanitària, FFAA i Forces i Cossos de Seguretat. • Conèixer els aspectes bàsics de la regulació del personal laboral en l’àmbit de la Funció pública.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

L’assignatura es desenvoluparà en torn a dos objectius. En primer lloc, contextualitzar de la teoria de les Relacions Internacionals, a partir dels principals enfocaments teòrics per a l'estudi i la interpretació de l'ordre global i els processos polítics internacionals actuals. En segon lloc, proporcionar un coneixement detallat i crític del fenomen de les organitzacions internacionals i el seu impacte en la pràctica de la cooperació i el conflicte internacional. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en els elements més característics de la naturalesa canviant de la política mundial i els nous reptes que les organitzacions internacionals han d’afrontar com a resultat de les economies emergents, del creixent paper dels actors estatals i dels efectes de la globalització.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals. L'Acció exterior de l'Estat espanyol.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

Relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques europees (3104G02023)

Les polítiques i àmbits d'actuació de la Unió Europea són àmplis, variats, evolutius i asimètrics. Un exemple són el mercat interior i les polítiques que el desenvolupen i perfeccionen

OBobligatòria 4 P1 1primer semestre ESespanyol

Anàlisi de polítiques públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i tècnica legislativa (3104G02028)

Les Ciències de la legislació i les seves diferents branques. El disseny de la política legislativa: metòdica de la legislació, llistes i qüestionaris de comprovació. L'anàlisi d'impacte regulatori (AIR). Tècnica legislativa: Les directrius de tècnica legislativa. Estructura i llenguatge dels texts normatius. Anàlisi d'instruments tècnic-legislatius.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

Ciència i organització administrativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Govern local (3104G02037)

1. Els ens locals. 2. El municipi. 3. L'organització municipal 4. Els règims locals 5. La provincia. 6. La comarca. 7. Les entitats metropolitanes. 8. L'estudi de les competències municipals.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3104G02095)

El treball final de grau es contempla com un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió. Per a aquells estudiants que hagin optat per cursar part dels seus crèdits optatius mitjançant la realització de pràctiques externes, el Treball de Final de Grau es vincularà a l'activitat pràctica desenvolupada i, en la mesura que sigui possible pel tipus de pràctica realitzada, consistirà en un dictamen fonamentalment pràctic en relació amb algun dels supòsits de fet, problemes o situacions, en les quals hagi pogut intervenir l'estudiant. Quan això no sigui possible, el Treball consistirà, o bé a la redacció d'una tesina en la qual s'abordi l'anàlisi d'un problema rellevant des del punt de vista politològic i/o social. En qualsevol cas, es pretén que, a través de la redacció del Treball de Final de Grau, l'estudiant posi en pràctica i acrediti haver adquirit moltes de les competències treballades en els cursos i semestres anteriors.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Partits polítics i sistemes de partits (3104G02110)

Definició de partit polític. Història i tipologia de partits. Sistemes i subsistemes de partits. Canvis en els sistemes i eleccions crítiques.

OBobligatòria 3 P1 1primer semestre NDno definit

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i procés judicial (3104G02109)

L'assignatura comença tractant sobre la independència judicial i les seves garanties. Seguidament es procedeix a l'estudi del govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Posteriorment s'analitza l'atribució del poder d'acusar, és a dir, analitzar la figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Són també objecte d'estudi els aforaments, és a dir, els supòsits en els què la persecució penal es dirigeix contra càrrecs públics i titulars de les altes magistratures de l'Estat. L'assignatura es complementa amb l'anàlisi de la imputació penal i les garanties que l'envolten i finalment s'examina la interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.

OBobligatòria 3 P1 1primer semestre CAcatalà

Comportament polític i electoral (3104G02111)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció.

OBobligatòria 4 P1 1primer semestre CAcatalà

Govern i Anàlisi de Polítiques Públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i tècnica legislativa (3104G02028)

Les Ciències de la legislació i les seves diferents branques. El disseny de la política legislativa: metòdica de la legislació, llistes i qüestionaris de comprovació. L'anàlisi d'impacte regulatori (AIR). Tècnica legislativa: Les directrius de tècnica legislativa. Estructura i llenguatge dels texts normatius. Anàlisi d'instruments tècnic-legislatius.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

Govern local (3104G02037)

1. Els ens locals. 2. El municipi. 3. L'organització municipal 4. Els règims locals 5. La provincia. 6. La comarca. 7. Les entitats metropolitanes. 8. L'estudi de les competències municipals.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques europees (3104G02023)

Les polítiques i àmbits d'actuació de la Unió Europea són àmplis, variats, evolutius i asimètrics. Un exemple són el mercat interior i les polítiques que el desenvolupen i perfeccionen

OBobligatòria 4 P1 1primer semestre ESespanyol

Treball Final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Grau (3104G02112)

El TFG és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. És un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Dret. Es redactarà per escrit i es defensarà davant una comissió.

OBobligatòria 9 CE 1primer semestre NDno definit
P1 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Partits polítics i sistemes de partits (3104G02110)

Definició de partit polític. Història i tipologia de partits. Sistemes i subsistemes de partits. Canvis en els sistemes i eleccions crítiques.

OBobligatòria 3 P1 1primer semestre NDno definit

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i procés judicial (3104G02109)

L'assignatura comença tractant sobre la independència judicial i les seves garanties. Seguidament es procedeix a l'estudi del govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Posteriorment s'analitza l'atribució del poder d'acusar, és a dir, analitzar la figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Són també objecte d'estudi els aforaments, és a dir, els supòsits en els què la persecució penal es dirigeix contra càrrecs públics i titulars de les altes magistratures de l'Estat. L'assignatura es complementa amb l'anàlisi de la imputació penal i les garanties que l'envolten i finalment s'examina la interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.

OBobligatòria 3 P1 1primer semestre CAcatalà

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comportament polític i electoral (3104G02111)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció.

OBobligatòria 4 P1 1primer semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques europees (3104G02023)

Les polítiques i àmbits d'actuació de la Unió Europea són àmplis, variats, evolutius i asimètrics. Un exemple són el mercat interior i les polítiques que el desenvolupen i perfeccionen

OBobligatòria 4 P1 1primer semestre ESespanyol

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tributació local (3104G00020)

Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1.-Teoria del servei públic. 2.-La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.-Les formes de gestió dels serveis públics. modalitats de gestió directa.Entitats publiques empresarials. Societat mercantil 4.-La gestió dels serveis públics de forma indirecta. Gestió interessada. Concert. Concessió administrativa. Les societats mixtes. Les fundacions privades del sector públic. 5.-Els serveis públics locals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa. 6.-Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis. Les mancomunitats. Els consorcis. 7.-La participació dels usuaris. Els estandards de rendiment i control per responsabilitat patrimonial. 8. La contraprestació. económica en els serveis públics. 100%

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Anàlisi del procés de formació i desenvolupament de l'Administració de l'Estat espanyol contemporani durant els segles XIX i XX.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Prevenció comunitària (3104G00063)

La criminologia com a context d'articulació de models de prevenció. La prevenció comunitària com a fenomen específic. Accions socials en el nivell local i els seus efectes. Exemples pràctics. Els supòsits de l'activitat de la comunitat per a la prevenció de conflictes violents en el seu interior. La justícia restaurativa com a fonament per a les accions de prevenció. Els elements tradicionalment generadors de conflictes violents a l'interior d'una comunitat: factors socials, geogràfics i delictuals pròpiament tals. La justícia de proximitat. La policia comunitària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners, en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals i sobre el joc.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Criminologia (3104G00085)

En aquesta assignatura optativa s'estudien els fonaments de la criminologia com a ciència dedicada a l'estudi de la desviació i la delinqüència així com les formes de reacció social davant.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Normes internacionals contra les discriminacions per raó de raça i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions racials i els delictes d'odi. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu (UE) com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació existent a Espanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política i gènere (3104G00088)

Estudi de la desigualtat de gènere i de les lluites dels moviments feministes al llarg del segle XIX i XX. Estudi del gènere a les les institucions polítiques i les polítiques públiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Comunicació política (3104G00089)

La comunicació institucional en el cicle de les polítiques publiques. La comunicació estratègica. Anàlisi de la construcció del relat i les audiències. Estudi de la comunicació institucional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

Estudi de l’origen, l’evolució i els processos de reestructuració dels Estats de Benestar, i de les seves principals tipologies.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

El dret i la ciència (3104G00092)

I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Pràctiques externes (3104G02096)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en una entitat privada, partit polític o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual NDno definit
FC Aanual CAcatalà

Teories de la democràcia (3104G02098)

Estudi dels diferents conceptes de democràcia. Agregació de preferències, deliberació i bé comú. Els ideals d’igualtat i autogovern. Democràcia i distribució de la renta. Teories de la democratització i supervivència de les democràcies.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tributació local (3104G00020)

Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1.-Teoria del servei públic. 2.-La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.-Les formes de gestió dels serveis públics. modalitats de gestió directa.Entitats publiques empresarials. Societat mercantil 4.-La gestió dels serveis públics de forma indirecta. Gestió interessada. Concert. Concessió administrativa. Les societats mixtes. Les fundacions privades del sector públic. 5.-Els serveis públics locals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa. 6.-Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis. Les mancomunitats. Els consorcis. 7.-La participació dels usuaris. Els estandards de rendiment i control per responsabilitat patrimonial. 8. La contraprestació. económica en els serveis públics. 100%

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Anàlisi del procés de formació i desenvolupament de l'Administració de l'Estat espanyol contemporani durant els segles XIX i XX.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Prevenció comunitària (3104G00063)

La criminologia com a context d'articulació de models de prevenció. La prevenció comunitària com a fenomen específic. Accions socials en el nivell local i els seus efectes. Exemples pràctics. Els supòsits de l'activitat de la comunitat per a la prevenció de conflictes violents en el seu interior. La justícia restaurativa com a fonament per a les accions de prevenció. Els elements tradicionalment generadors de conflictes violents a l'interior d'una comunitat: factors socials, geogràfics i delictuals pròpiament tals. La justícia de proximitat. La policia comunitària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners, en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals i sobre el joc.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Criminologia (3104G00085)

En aquesta assignatura optativa s'estudien els fonaments de la criminologia com a ciència dedicada a l'estudi de la desviació i la delinqüència així com les formes de reacció social davant.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Normes internacionals contra les discriminacions per raó de raça i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions racials i els delictes d'odi. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu (UE) com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació existent a Espanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política i gènere (3104G00088)

Estudi de la desigualtat de gènere i de les lluites dels moviments feministes al llarg del segle XIX i XX. Estudi del gènere a les les institucions polítiques i les polítiques públiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Comunicació política (3104G00089)

La comunicació institucional en el cicle de les polítiques publiques. La comunicació estratègica. Anàlisi de la construcció del relat i les audiències. Estudi de la comunicació institucional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

Estudi de l’origen, l’evolució i els processos de reestructuració dels Estats de Benestar, i de les seves principals tipologies.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

El dret i la ciència (3104G00092)

I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Pràctiques externes (3104G02096)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en una entitat privada, partit polític o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual NDno definit
FC Aanual CAcatalà

Teories de la democràcia (3104G02098)

Estudi dels diferents conceptes de democràcia. Agregació de preferències, deliberació i bé comú. Els ideals d’igualtat i autogovern. Democràcia i distribució de la renta. Teories de la democratització i supervivència de les democràcies.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà