Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Ciències socials bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 D 1primer semestre CAcatalà

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Ciències jurídiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 D 1primer semestre CAcatalà

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 D 2segon semestre CAcatalà

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 D 1primer semestre ESespanyol

Introducció al dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 D 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 D 1primer semestre CAcatalà

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 D 2segon semestre ESespanyol

Metodologia de l'anàlisi social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciències Polítiques i Socials Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 D 1primer semestre CAcatalà

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Pensament i Filosofia Política

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 D 1primer semestre ESespanyol

Història Política i de l'Estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 D 2segon semestre ESespanyol

Dret Públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 D 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 D 1primer semestre CAcatalà

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D 2segon semestre NDno definit

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 D 1primer semestre CAcatalà

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 D 2segon semestre CAcatalà

Dret Internacional públic i Comunitari europeu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 D 1primer semestre CAcatalà

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 D 1primer semestre CAcatalà

Història política i de l'estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
CP 1primer semestre NDno definit

Ciències polítiques i socials bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Filosofia política i jurídica (3104G02016)

Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Dret i societat (3104G02017)

Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Dret públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.

OBobligatòria 4 D 1primer semestre CAcatalà

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.

OBobligatòria 4 D 2segon semestre CAcatalà

Dret de la hisenda pública, financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la hisenda pública (3104G02024)

Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Política comparada, espanyola i catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i organització administrativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Metodologia de l'anàlisi social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social (3104G02039)

Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ESespanyol

Ciències Polítiques i Socials Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Dret i societat (3104G02017)

Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de l'Anàlisi Social i Polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social (3104G02039)

Producció de dades quantitatives. Treballar les dades amb paquets estadístics de software: PASW (SPSS). Conceptes i eïnes bàsiques d'anàlisi bivariat i multivariat: les taules de contingència i les regressions lineals. Anàlisi i interpretació dels resultats. Construcció de taules estadístiques i gràfics

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ESespanyol

Pensament i Filosofia Política

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia política i jurídica (3104G02016)

Dret i política: diferències i interconnexions. Principals concepcions en filosofia política. Disseny institucional: problemes filosòfico-polítics i filosòfico-jurídics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Història Política i de l'Estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
CP 1primer semestre NDno definit

Dret Públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.

OBobligatòria 4 D 1primer semestre CAcatalà

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.

OBobligatòria 4 D 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 D 1primer semestre CAcatalà

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 D 1primer semestre CAcatalà

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la hisenda pública (3104G02024)

Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política comparada (3104G02029)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització administrativa (3104G02035)

La teoria de l'organització aplicada a l'Administració pública. L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. Els òrgans administratius. Les Administracions públiques territorials. Les Administracions públiques no territorials; especial referència a l'organització de les universitats públiques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'administració (3104G02036)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 4 D 1primer semestre CAcatalà

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 D 1primer semestre CAcatalà

Dret Internacional públic i Comunitari europeu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic II (3104G00072)

Relacions diplomàtiques i consulars. Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions. El dret internacional humanitari. Protecció internacional dels drets humans.

OBobligatòria 3 C 1primer semestre NDno definit

Història política i de l'estat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret polític del segle XX català i espanyol (3104G02014)

Crisi política de la Restauració i adveniment de la Segona República. Estructura constitucional de l'Espanya de la Segona República. Estatut Català de 1932. Dret Polític del Franquisme. Transició a la democràcia.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Dret públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu II (3104G00065)

1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre CAcatalà

Dret administratiu III (3104G00066)

1. Els contractes de l´administració. 2. Les formes de l´activitat administrativa. 3. L´expropiació forcosa. 4. Els béns públics.

OBobligatòria 4 C 2segon semestre NDno definit

Relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

Característiques de la Societat Internacional. Anàlisi del sistema internacional: els actors internacionals. El sistema d'Estats; les potències; les forces transnacionals. La gènesi, evolució i crisi del sistema internacional. La nova societat internacional. El sistema de Nacions Unides i altres organitzacions internacionals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Dret de la hisenda pública, financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistema tributari espanyol I (3104G02025)

Sistema tributari. Impostos directes. Impostos sobre la renda. Impostos patrimonials.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi de polítiques públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Política comparada, espanyola i catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política catalana (3104G02030)

Catalunya i les seves institucions. El Catalanisme. El vot dels catalans

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió pública i del personal al servei de l'administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió pública (3104G02032)

1. Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. 2. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. 3. La innovació i la gestió pública 4. La gestió participativa. 5.La cultura directiva. 6. La eficàcia administrativa: la eficiència. 7. La gestió de resultats 8.La innovació tecnològica. 9.La transparència. 8.La qualitat. 10. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Personal al servei de les administracions públiques I (3104G02033)

1. El règim jurídic de la funció pública espanyola. 2. L'estructura de la funció pública i les classes de personal 3. L'Estatut bàsic de l'empleat públic i el seu àmbit d'aplicació 4. L'Estatut bàsic de l'empelat públic: l'accés a la funció pública, la carrera administrativa dels funcionaris públics i les situacions administratives. 5. Drets, deures i incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Dret Públic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu II (3104G00065)

1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.

OBobligatòria 4 C 1primer semestre CAcatalà

Dret administratiu III (3104G00066)

1. Els contractes de l´administració. 2. Les formes de l´activitat administrativa. 3. L´expropiació forcosa. 4. Els béns públics.

OBobligatòria 4 C 2segon semestre NDno definit

Govern i Anàlisi de Polítiques Públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió pública (3104G02032)

1. Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. 2. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. 3. La innovació i la gestió pública 4. La gestió participativa. 5.La cultura directiva. 6. La eficàcia administrativa: la eficiència. 7. La gestió de resultats 8.La innovació tecnològica. 9.La transparència. 8.La qualitat. 10. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

Característiques de la Societat Internacional. Anàlisi del sistema internacional: els actors internacionals. El sistema d'Estats; les potències; les forces transnacionals. La gènesi, evolució i crisi del sistema internacional. La nova societat internacional. El sistema de Nacions Unides i altres organitzacions internacionals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Economia i Hisenda Pública

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistema tributari espanyol I (3104G02025)

Sistema tributari. Impostos directes. Impostos sobre la renda. Impostos patrimonials.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política catalana (3104G02030)

Catalunya i les seves institucions. El Catalanisme. El vot dels catalans

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Comportament i procés polític

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret polític del segle XX català i espanyol (3104G02014)

Crisi política de la Restauració i adveniment de la Segona República. Estructura constitucional de l'Espanya de la Segona República. Estatut Català de 1932. Dret Polític del Franquisme. Transició a la democràcia.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

Característiques de la Societat Internacional. Anàlisi del sistema internacional: els actors internacionals. El sistema d'Estats; les potències; les forces transnacionals. La gènesi, evolució i crisi del sistema internacional. La nova societat internacional. El sistema de Nacions Unides i altres organitzacions internacionals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic II (3104G00072)

Relacions diplomàtiques i consulars. Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions. El dret internacional humanitari. Protecció internacional dels drets humans.

OBobligatòria 3 C 1primer semestre NDno definit

Assignatures només reconegudes com a optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Personal al servei de les administracions públiques I (3104G02033)

1. El règim jurídic de la funció pública espanyola. 2. L'estructura de la funció pública i les classes de personal 3. L'Estatut bàsic de l'empleat públic i el seu àmbit d'aplicació 4. L'Estatut bàsic de l'empelat públic: l'accés a la funció pública, la carrera administrativa dels funcionaris públics i les situacions administratives. 5. Drets, deures i incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques europees (3104G02023)

Les polítiques i àmbits d'actuació de la Unió Europea són àmplis, variats, evolutius i asimètrics. Un exemple són el mercat interior i les polítiques que el desenvolupen i perfeccionen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Dret de la hisenda pública, financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistema tributari espanyol II (3104G02026)

Els impostos indirectes. La imposició sobre el consum. Sistemes tributaris autonòmic i local.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi de polítiques públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i tècnica legislativa (3104G02028)

Les Ciències de la legislació i les seves diferents branques. El disseny de la política legislativa: metòdica de la legislació, llistes i qüestionaris de comprovació. L'anàlisi d'impacte regulatori (AIR). Tècnica legislativa: Les directrius de tècnica legislativa. Estructura i llenguatge dels texts normatius. Anàlisi d'instruments tècnic-legislatius.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Política comparada, espanyola i catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política espanyola (3104G02031)

Elements del sistema polític espanyol. Factors institucionals i no institucionals de la dinàmica política. Cultura i clivajes polítics.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió pública i del personal al servei de l'administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Personal al servei de les administracions públiques II (3104G02034)

Règim jurídic dels empleats públics: II. Classes de personal al servei de les Administracions Públiques: la dualitat bàsica en l'ocupació pública: els funcionaris públics i el personal de caràcter laboral; II. Drets i deures dels empleats públics: 1. Principis d'accés a la funció pública; 2. Drets i deures de caràcter individual; 3. Drets col•lectius dels empleats públics. L'objectiu de la present assignatura consisteix en: Assolir un àmbit de coneixement suficient en: • Les formes d'accés a l'ocupació pública, els sistemes de provisió de llocs de treball i les causes de la pèrdua de la relació de servei dels funcionaris. • Les situacions administratives del personal funcionari i del seu règim disciplinari i de responsabilitat. • Cobertura i prestacions del règim de seguretat social dels funcionaris públics. • Aspectes específics relatius a col • lectius especials de funcionaris, com són la Justícia i l'assistència sanitària, FFAA i Forces i Cossos de Seguretat. • Conèixer els aspectes bàsics de la regulació del personal laboral en l’àmbit de la Funció pública.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència i organització administrativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Govern local (3104G02037)

1. Els ens locals. 2. El municipi. 3. L'organització municipal 4. Els règims locals 5. La provincia. 6. La comarca. 7. Les entitats metropolitanes. 8. L'estudi de les competències municipals.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3104G02095)

El treball final de grau es contempla com un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió. Per a aquells estudiants que hagin optat per cursar part dels seus crèdits optatius mitjançant la realització de pràctiques externes, el Treball de Final de Grau es vincularà a l'activitat pràctica desenvolupada i, en la mesura que sigui possible pel tipus de pràctica realitzada, consistirà en un dictamen fonamentalment pràctic en relació amb algun dels supòsits de fet, problemes o situacions, en les quals hagi pogut intervenir l'estudiant. Quan això no sigui possible, el Treball consistirà, o bé a la redacció d'una tesina en la qual s'abordi l'anàlisi d'un problema rellevant des del punt de vista politològic i/o social. En qualsevol cas, es pretén que, a través de la redacció del Treball de Final de Grau, l'estudiant posi en pràctica i acrediti haver adquirit moltes de les competències treballades en els cursos i semestres anteriors.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre CAcatalà

Govern i Anàlisi de Polítiques Públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i tècnica legislativa (3104G02028)

Les Ciències de la legislació i les seves diferents branques. El disseny de la política legislativa: metòdica de la legislació, llistes i qüestionaris de comprovació. L'anàlisi d'impacte regulatori (AIR). Tècnica legislativa: Les directrius de tècnica legislativa. Estructura i llenguatge dels texts normatius. Anàlisi d'instruments tècnic-legislatius.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Govern local (3104G02037)

1. Els ens locals. 2. El municipi. 3. L'organització municipal 4. Els règims locals 5. La provincia. 6. La comarca. 7. Les entitats metropolitanes. 8. L'estudi de les competències municipals.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques europees (3104G02023)

Les polítiques i àmbits d'actuació de la Unió Europea són àmplis, variats, evolutius i asimètrics. Un exemple són el mercat interior i les polítiques que el desenvolupen i perfeccionen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Política comparada, Espanyola i Catalana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política espanyola (3104G02031)

Elements del sistema polític espanyol. Factors institucionals i no institucionals de la dinàmica política. Cultura i clivajes polítics.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència de l'Administració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Personal al servei de les administracions públiques II (3104G02034)

Règim jurídic dels empleats públics: II. Classes de personal al servei de les Administracions Públiques: la dualitat bàsica en l'ocupació pública: els funcionaris públics i el personal de caràcter laboral; II. Drets i deures dels empleats públics: 1. Principis d'accés a la funció pública; 2. Drets i deures de caràcter individual; 3. Drets col•lectius dels empleats públics. L'objectiu de la present assignatura consisteix en: Assolir un àmbit de coneixement suficient en: • Les formes d'accés a l'ocupació pública, els sistemes de provisió de llocs de treball i les causes de la pèrdua de la relació de servei dels funcionaris. • Les situacions administratives del personal funcionari i del seu règim disciplinari i de responsabilitat. • Cobertura i prestacions del règim de seguretat social dels funcionaris públics. • Aspectes específics relatius a col • lectius especials de funcionaris, com són la Justícia i l'assistència sanitària, FFAA i Forces i Cossos de Seguretat. • Conèixer els aspectes bàsics de la regulació del personal laboral en l’àmbit de la Funció pública.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions Internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques europees (3104G02023)

Les polítiques i àmbits d'actuació de la Unió Europea són àmplis, variats, evolutius i asimètrics. Un exemple són el mercat interior i les polítiques que el desenvolupen i perfeccionen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Assignatures només reconegudes com a optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistema tributari espanyol II (3104G02026)

Els impostos indirectes. La imposició sobre el consum. Sistemes tributaris autonòmic i local.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

En aquesta assignatura es pretén aprofundir en la delimitació, estudi i reflexió d’aquest tres conceptes fonamentals pel Treball Social des d’una perspectiva que permeti fer un anàlisi ampli de la realitat social que els envolta i amb la finalitat de comprendre els aspectes principals, així com els mecanismes de discriminació, d’opressió i diferencia per tal d’entendre de forma crítica el seu funcionament.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties (3104G00002)

Concepte, tipologia i estructura dels Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC). Els tipus de garanties. Principi de no discriminació i DESC. Col•lectius especialment vulnerables i DESC. El reconeixement multinivell dels DESC. Estudi de casos i estratègies de defensa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Drets lingüístics (3104G00003)

Bases del dret lingüístic. Models de regulació del plurilingüisme a Europa. La protecció de la diversitat lingüística en seu del Consell d'Europa i de la Unió Europea. La regulació jurídica del plurilingüisme a Espanya. Drets lingüístics a Catalunya. Anàlisi de polítiques lingüístiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret urbanístic (3104G00005)

1. El marc jurídic de l'urbanisme. 2. L'ordenació del territori i de l'urbanisme. 3. El règim jurídic de la propietat del terra. 4. El planejament urbanístic. 5. L'execució del planejament. 6. La responsabilitat patrimonial de l'urbanisme: supòsits indemnitzatoris. 7. Les expropiacions urbanístiques. 8. La intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del terra. 9. La protecció de la legalitat urbanística. 10. Infraccions i sancions urbanístiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Història del dret català (3104G00006)

Origen i evolució de les institucions polítiques i administratives de Catalunya fins al final d'Antic Règim. Evolució general i fonts del Dret de Catalunya fins al final d'Antic Règim.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius, funcions i metodologia del Dret comparat. Ordenacions jurídiques i famílies jurídiques. La cultura jurídica continental i la cultura jurídica angloamericana.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctica contenciosa administrativa (3104G00009)

Introducció a la pràctica contenciosa administrativa. Principis bàsics. Anàlisi pràctic de les actuacions davant dels Jutjats i Tribunals de l'ordre contenciós administratiu des de l'òptica de les diferents parts en el procés. Estudi i seguiment del principals tràmits del procés.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Gestió tributària (3104G00015)

La gestió tributària en sentit ampli. Procediments de gestió, inspecció i recaptació. Infraccions i sancions tributàries. El procediment sancionador. Els procediments de revisió en matèria tributària. Recurs de reposició. Reclamació econòmica administrativa. Recursos extraordinaris de revisió.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret social europeu (3104G00017)

I. La política social i el Dret social europeu. II. La matèria social als Tractats de la Unió Europea; III. La matèria social en la normativa derivada dels Tractats; IV. Les polítiques d'harmonització de les legislacions socials.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tributació local (3104G00020)

Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Anàlisi dels articles 1 i 2 de la Carta de les Nacions Unides. Resolució 2625 de l'Assemblea General. Capítols sisè, setè i vuitè de la Carta de les Nacions Unides. Articles 33 a 53 de la Carta de les Nacions Unides.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Estudi de les figures delictives bàsiques relacionades amb l'Administració i els funcionaris. 1. Delictes contra l'Administració Pública. 2. Delictes comesos pels funcionaris.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

la tradició jurídica que desemboca en el dret patrimonial dels codis civils europeus, explicació histórica de la continuïtat i dels particularismes a través de l'estudi de casos

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

Els partits polítics com a objecte d'estudi. L'aparició històrica dels partits polítics. Tipologies de partits: ideologies, estructures organitzatives i funcionament. Elits, militància i democràcia interna. La identificació amb un partit i els sentiments anti-partidistes

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Ètica i drets humans (3104G00033)

The course is designed to encourage students to debate, in an informed and systematic way, the most controversial issues in the theory and practice of human rights. In particular, we will study and discuss the concept of human rights, its genesis and its institutional recognitions; the ethical foundations of human rights, their relevance and limits in political discourse. The exam will consist in two short (max 5 pages) papers (in English). Students will choose the topic of such papers, out of the ones that will be discussed in class.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1. Teoria del servei públic. 2 La participació dels usuaris en la prestació dels serveis públics. 3. El contracte de gestió dels serveis públics. 4. El servei públic local. 5. Establiment, organització i supressió dels serveis. 6. Les formes de gestió dels serveis públics locals. 7. Els òrgans autònoms. 8. Les entitats públiques empresarials. 9. Les fundacions privades d'iniciativa pública. 10. La gestió indirecta.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura es treballaran i analitzaran els principals eixos de desigualtat social com són el gènere, l'edat, la classe social i l'etnicitat... i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció, manteniment o transformació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya. El context de crisis socieoconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevé un bon objecte d'estudi. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

Teories de la nació. Els factors socials i polítics del nacionalisme. Liberalisme i nacionalisme. Socialisme i nacionalisme. Globalització i nacionalisme.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Elits polítiques a Catalunya (3104G00044)

La comunicació política i institucional. S'analitzaran els actors de la comunicació política i els escenaris on es produeix, mostrant una especial atenció al cas català i espanyol.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Elits polítiques a Espanya (3104G00045)

El concepte d'elit política. Investigació sobre elits polítiques. Origen geogràfic i social de les elits polítiques espanyoles.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

Dret digital. L'assignatura vol abordar l'anàlisi del dret constitucional comparat a partir de l'estudi d'un sector concret: la relació entre drets fonamentals i noves tecnologies. Amb l'auge de les més modernes tecnologies (TIC) apareixen dubtes, problemes i reptes que han de ser abordats necessàriament des de posicions jurídiques i des d'un enfocament que necessàriament ultrapassa el d'un concret Estat o ordenament. L’assignatura, doncs, vol oferir als estudiants els coneixements bàsics sobre l’anomenat “dret digital”, amb especial atenció a les garanties constitucionals. S’examinen així drets de la persona com la intimitat, l’honor, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d’expressió i d'informació o els drets de participació, tots ells considerats i analitzats en el marc de la web 3.0, el big data i les xarxes socials. Tot, com s'ha dit, des d'un punt de vista comparat que abasti l'àmbit nacional, comunitari i internacional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

'Aparició de la Tradició Romànica. Expansió de la Tradició Romànica. La Tradició Neorromànica. El Common Law Inglés. El Sistema Jurídic d’Estats Units. La Família Jurídica Socialista. Sistemes Religiosos. El Sistema Jurídic Mixt d’Israel. El Sistema Jurídic Mixt del Japó '

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

80

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 B 2segon semestre CAcatalà

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

L'ètica professional i l'ètica en general. Ètica professional i l'ètica en general. Qüestions ètiques relatives a l'exercici de l'advocacia. Qüestions relatives a l'exercici de la funció jurisdiccional. Qüestions relatives a la funció policial. Qüestions relatives a l'exercici de la funció pública. Ètica i fiscalitat.

OPoptativa 3 SE 2segon semestre ESespanyol

Pràctiques externes (3104G02096)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en una entitat privada, partit polític o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
CE 1primer semestre CAcatalà

Problemes de la teoria política contemporània (3104G02097)

La teoria política contemporània gira al voltant dels conceptes de justícia i democràcia. La renovació del paper d'aquesta disciplina a partir de l'obra de Rawls als anys 70 ha generat debats paral•lels que resten oberts: la justícia distributiva, la justícia etnocultural, els límits del liberalisme polític pel que fa el gènere o els drets col•lectius (culturals o nacionals) o la incapacitat de les democràcies per afrontar els reptes ecològics (teoria política verda) són temes cabdals que cal seguir estudiant de cara al S.XXI.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Teories de la democràcia (3104G02098)

Estudi dels diferents conceptes de democràcia. Agregació de preferències, deliberació i bé comú. Els ideals d’igualtat i autogovern. Democràcia i distribució de la renta. Teories de la democratització i supervivència de les democràcies.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tributació local (3104G00020)

Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Anàlisi dels articles 1 i 2 de la Carta de les Nacions Unides. Resolució 2625 de l'Assemblea General. Capítols sisè, setè i vuitè de la Carta de les Nacions Unides. Articles 33 a 53 de la Carta de les Nacions Unides.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Estudi de les figures delictives bàsiques relacionades amb l'Administració i els funcionaris. 1. Delictes contra l'Administració Pública. 2. Delictes comesos pels funcionaris.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Ètica i drets humans (3104G00033)

The course is designed to encourage students to debate, in an informed and systematic way, the most controversial issues in the theory and practice of human rights. In particular, we will study and discuss the concept of human rights, its genesis and its institutional recognitions; the ethical foundations of human rights, their relevance and limits in political discourse. The exam will consist in two short (max 5 pages) papers (in English). Students will choose the topic of such papers, out of the ones that will be discussed in class.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1. Teoria del servei públic. 2 La participació dels usuaris en la prestació dels serveis públics. 3. El contracte de gestió dels serveis públics. 4. El servei públic local. 5. Establiment, organització i supressió dels serveis. 6. Les formes de gestió dels serveis públics locals. 7. Els òrgans autònoms. 8. Les entitats públiques empresarials. 9. Les fundacions privades d'iniciativa pública. 10. La gestió indirecta.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura es treballaran i analitzaran els principals eixos de desigualtat social com són el gènere, l'edat, la classe social i l'etnicitat... i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció, manteniment o transformació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya. El context de crisis socieoconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevé un bon objecte d'estudi. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

Teories de la nació. Els factors socials i polítics del nacionalisme. Liberalisme i nacionalisme. Socialisme i nacionalisme. Globalització i nacionalisme.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

Dret digital. L'assignatura vol abordar l'anàlisi del dret constitucional comparat a partir de l'estudi d'un sector concret: la relació entre drets fonamentals i noves tecnologies. Amb l'auge de les més modernes tecnologies (TIC) apareixen dubtes, problemes i reptes que han de ser abordats necessàriament des de posicions jurídiques i des d'un enfocament que necessàriament ultrapassa el d'un concret Estat o ordenament. L’assignatura, doncs, vol oferir als estudiants els coneixements bàsics sobre l’anomenat “dret digital”, amb especial atenció a les garanties constitucionals. S’examinen així drets de la persona com la intimitat, l’honor, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d’expressió i d'informació o els drets de participació, tots ells considerats i analitzats en el marc de la web 3.0, el big data i les xarxes socials. Tot, com s'ha dit, des d'un punt de vista comparat que abasti l'àmbit nacional, comunitari i internacional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

80

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 B 2segon semestre CAcatalà

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques externes (3104G02096)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en una entitat privada, partit polític o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
CE 1primer semestre CAcatalà

Problemes de la teoria política contemporània (3104G02097)

La teoria política contemporània gira al voltant dels conceptes de justícia i democràcia. La renovació del paper d'aquesta disciplina a partir de l'obra de Rawls als anys 70 ha generat debats paral•lels que resten oberts: la justícia distributiva, la justícia etnocultural, els límits del liberalisme polític pel que fa el gènere o els drets col•lectius (culturals o nacionals) o la incapacitat de les democràcies per afrontar els reptes ecològics (teoria política verda) són temes cabdals que cal seguir estudiant de cara al S.XXI.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Teories de la democràcia (3104G02098)

Estudi dels diferents conceptes de democràcia. Agregació de preferències, deliberació i bé comú. Els ideals d’igualtat i autogovern. Democràcia i distribució de la renta. Teories de la democratització i supervivència de les democràcies.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà