Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Grau en Psicologia

Fonaments de la psicobiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

PSICOBIOLOGIA, NEUROCIÈNCIES, NEUROANATOMIA, PSICOLOGIES EVOLUCIONISTES, ETOLOGIA, PSICOGENÈTICA

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Fonaments de psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia:. referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Anàlisi de dades en psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics. • Introducció a l'estadística descriptiva. o Organització i representació de dades. o Mesures de posició. o Mesures de tendència central. o Mesures de dispersió. o Puntuacions típiques i escales derivades. o Estadística descriptiva amb dues variables.• Fonaments de teoria de la probabilitat. o Variables aleatòries. o Models de distribució de probabilitat. o Distribucions mostrals d'estadístics. • Dissenys d'investigacions quantitatives. o Dissenys amb mostres independents. o Dissenys amb mostres relacionades. • L'anàlisi de dades amb el paquet estadístic SPSS. o Construcció d'una matriu de dades. o Anàlisi descriptiva de les dades.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

AUTONOMIA ACADÈMICA: Acollida inicial a la Universitat, Tècniques de resolució de problemes, Autoregulació i establiment de fites, les cultures institucionals, la cultura acadèmica, la cultura dels estudiants, la cultura de la queixa, la cultura de la responsabilitat, la cultura de la qualitat i l'excel.lència, i la cultura de l'esforç. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL: Portafolis i Observació i gestió de les emocions. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL: Cooperació i capital social, Capital institucional i identificació institucional

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

Autonomia acadèmica (1 crèdit): - Anàlisi dels resultats del primer semestre, gestió de les emocions i de la frustració, recerca d'ajuda (4 h). - Treball col•laboratiu en equips i xarxes (8 h). - La formació del psicòleg (2 h). – PAS-P i tutoria (4 h). Comunicació i relació interpersonal (1 crèdit): - Competència comunicativa interpersonal (8 h). - Comunicació oral i escrita (8 h). - Negociació (9 h). Desenvolupament socioprofessional (1 crèdit): - Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional (15 h). - Cura personal i desenvolupament professional (6 h). – PAS-P i tutoria (4 h).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Percepció, atenció, memòria i interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Desenvolupament i cultura

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

La Psicologia del Desenvolupament. L'estudi de les diferències individuals. Desenvolupament dels processos bàsics a la infància: psicomotricitat, atenció, percepció, cognició i llenguatge. La importància de la cultura en el desenvolupament humà. Canvis físics i psicològics a l'adolescència. Maduresa i Vellesa. La importància de les emocions i el vincle afectiu al llarg del cicle vital.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics. • Introducció a l'estadística descriptiva. o Organització i representació de dades. o Mesures de posició. o Mesures de tendència central. o Mesures de dispersió. o Puntuacions típiques i escales derivades. o Estadística descriptiva amb dues variables.• Fonaments de teoria de la probabilitat. o Variables aleatòries. o Models de distribució de probabilitat. o Distribucions mostrals d'estadístics. • Dissenys d'investigacions quantitatives. o Dissenys amb mostres independents. o Dissenys amb mostres relacionades. • L'anàlisi de dades amb el paquet estadístic SPSS. o Construcció d'una matriu de dades. o Anàlisi descriptiva de les dades.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

PSICOBIOLOGIA, NEUROCIÈNCIES, NEUROANATOMIA, PSICOLOGIES EVOLUCIONISTES, ETOLOGIA, PSICOGENÈTICA

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia:. referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

La Psicologia del Desenvolupament. L'estudi de les diferències individuals. Desenvolupament dels processos bàsics a la infància: psicomotricitat, atenció, percepció, cognició i llenguatge. La importància de la cultura en el desenvolupament humà. Canvis físics i psicològics a l'adolescència. Maduresa i Vellesa. La importància de les emocions i el vincle afectiu al llarg del cicle vital.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Anàlisi de dades en psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics. • Estadística Inferencial. o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades. o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

Autonomia acadèmica (1 crèdit): - Iniciativa personal i automotivació (10 h). - Participació universitària (10 h). – PAS-P i tutoria (5 h) Comunicació i relació interpersonal (1 crèdit): - Competència comunicativa interpersonal (6 h). - Negociació (9 h) - Direcció de persones i equips (10 h). Desenvolupament socioprofessional (1 crèdit): - Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional (15 h). - Cura personal i desenvolupament professional (7 h). – PAS-P i tutoria (3 h).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Aprenentatge, motivació i emoció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Tendències actuals en la investigació de l'aprenentatge. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Cognició i llenguatge

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Personalitat i context social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Personalitat i context social (3101G01062)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col•lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicometria i avaluació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicometria i avaluació (3101G01063)

MATÈRIA D'AVALUACIÓ• Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials MATÈRIA DE PSICOMETRIA• Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics. • Estadística Inferencial. o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades. o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Tendències actuals en la investigació de l'aprenentatge. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit

Personalitat i context social (3101G01062)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col•lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicometria i avaluació (3101G01063)

MATÈRIA D'AVALUACIÓ• Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials MATÈRIA DE PSICOMETRIA• Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicologia de l'educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'educació. La psicologia de l'educació en el context de la psicologia. Contexts de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. 2. Les pràctiques educatives. El constructivisme i els enfocaments sistèmics i ecològics com elements d'un marc referencial per a l'anàlisi de les pràctiques educatives. Anàlisi de les pràctiques educatives. 3. Pràctiques educatives escolars. Les característiques de les pràctiques educatives escolars. La contribució de la psicologia de l'educació i de la instrucció a l'estudi i millora de les pràctiques educatives escolars. 4. La psicologia de l'educació i les pràctiques educatives familiars. La família com a context de desenvolupament i aprenentatge humà. Diversitat familiar i concepte bàsic de família. . 5 Programes i pràctiques comunitàries. Els objectius de la intervenció i la definició d'un model d'enriquiment i prevenció. Tècniques i estratègies per a la intervenció psicoeducativa

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicologia clínica infantil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicologia clínica d'adults

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit
SI Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Psicologia dels grups i les organitzacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 1 (3101G01007)

El mòdul de pràcticum s'ha reestructurat completament durant el curs 2011-12. S'ha aplicat un disseny innovador que, seguint el sentit general de la memòria de grau, permet una aproximació al món professional més plena. El pràcticum queda dissenyat de la següent manera. A- Exposicions o seminaris adreçats a tota la classe. Aquests seminaris seràn, cada any, els següents: 1- Un seminari d'ètica aplicada a la psicologia portat per l'Observatori d'Ètica del Campus Arnau d'Escala. 2- Un seminari sobre el Codi Deontològic del Psicolèg portat per la Comissió de Deontologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 3- Una sessió formativa sobre el perfil professional del psicòlegs i les acreditacions actuals portada per la presidenta i membres de la Junta de la Delegació Territorial de Girona del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i la coordinació d'estudis de Psicologia. 4- Una conferència invitada on es posi de relleu el caràcter aplicat de les investigacions que es porten a terme des del Departament de Psicologia o l'Institut de Qualitat de Vida i la transferència de coneixement que generen aquestes recerques. B- Una vegada realitzades les activitats formatives globals, els estudiants seràn dividits en 4 grups de 15 alumnes. Cada grup realitzarà cinq tallers de 4 hores cada u d'ells. 4 dels tallers seràn d'itinerari. D'aquesta manera tots els alumnes realitzaràn els itineraris de l'àmbit clínic-sanitari, psicoeducatiu, intervenció psicosocial i d'organitzacions. Un cinquè taller de 4 hores donarà l'oportunitat als estudiants d'apropar-se al món del psicoterapeuta, realitzant un taller experiencial. Aquest bloc comporta l'invitació docent a 20 professionals del món extern universitari, a part dels professionals que porten a terme les activitats globals. Una de les parts innovatives d'aquest pràcticum és l'invitació a ex-estudiants de la UdG, ara ja professionals, a constituïr-se com a equip docent col.laborador del pràcticum. D'aquesta manera s'activen els lligams de la Facultat amb els seus antics estudiants i es potencia el coneixement de les possibilitats de trajectòria professional dels estudiants actuals. C- Els estudiants per grups de cinq persones realitzaran una entrevista a un psicòleg d'un centre que oferta places de quart. D'aquesta manera els estudiants comencen a conèixer les tipologies i orientacions dels centres on podràn fer pràctiques externes. D'altra banda aquestes entrevistes a professionals ens permeten un feedback sobre les competències, aprenentatges, instruments de diagnosi i programes d'intervenció propis dels diferents àmbits de la psicologia, programes, tècniques i competències que estan en continua renovació. Aquesta aproximació estudis- món professional ens ha de permetre crear un bucle de retroalimentació entre la realitat professional i acadèmica. D- Finalment, però no menys important, és la formació continuada que rep l'alumne del seu professor tutor acadèmic. Els alumnes per grups petits tindran sessions de guia i supervisió quinzenals amb els seus tutors universitaris. El fet de realitzar la supervisió en grup (que no té perquè coincidir amb el grup que ha realitzat els tallers sinó que, prioritàriament i de forma intencional, seràn estudiants de diferents grups)permet enriquir-se de l'experiència realitzada per altres companys/es de classe.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'educació. La psicologia de l'educació en el context de la psicologia. Contexts de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. 2. Les pràctiques educatives. El constructivisme i els enfocaments sistèmics i ecològics com elements d'un marc referencial per a l'anàlisi de les pràctiques educatives. Anàlisi de les pràctiques educatives. 3. Pràctiques educatives escolars. Les característiques de les pràctiques educatives escolars. La contribució de la psicologia de l'educació i de la instrucció a l'estudi i millora de les pràctiques educatives escolars. 4. La psicologia de l'educació i les pràctiques educatives familiars. La família com a context de desenvolupament i aprenentatge humà. Diversitat familiar i concepte bàsic de família. . 5 Programes i pràctiques comunitàries. Els objectius de la intervenció i la definició d'un model d'enriquiment i prevenció. Tècniques i estratègies per a la intervenció psicoeducativa

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit
SI Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 2 (3101G01008)

L'objectiu del pràcticum és que els alumnes puguin aplicar, observar i reflexionar sobre els continguts que han anat adquirint en els restants mòduls del grau en els contexts on en un futur es pot desenvolupar la seva pràctica professional. Més específicament, hauran de treballar els principis i els procediments d'avaluació i d’intervenció psicològica. Principalment, veure i fer entrevistes, utilitzar l'observació i aplicar els tests psicològics. També, hauran de conèixer els diversos camps d'aplicació de la psicologia, adquirir els coneixements necessaris per incidir i promoure la qualitat de vida dels individus, els grups i les organitzacions en els diferents contexts: l'educatiu, el clínic i de la salut del treball i les organitzacions, i el comunitari. Per altra banda, s'espera que l'estudiant aprengui a socialitzar-se i relacionar-se en els diferents contextos del pràcticum, coordinant-se amb altres professionals i reconeixent la dinàmica organitzativa del centre de pràctiques. El pràcticum ha de permetre que l'alumne adquireixi un coneixement i un rol de la vida laboral que l'orienti en el seu projecte professional futur.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit
CS 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicosocial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. Psicosociologia de la intervenció social: a. Polítiques socials i intervenció social. El canvi social intencional. Problemes i necessitats socials i les seves representacions socials. Drets humans. Risc social i prevenció. Benestar social i qualitat de vida. b. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. c. Paradigmes històrics en les formes d'afrontar problemes i necessitats socials. Tècniques d'intervenció social. Prosocialitat i xarxes de suport social. La donació. El voluntariat. L'ajuda mútua. La mediació. El cooperativisme. d. Avaluació de situacions complexes. L'ús d'indicadors socials i psicosocials. Planificació i organització d'intervencions socials. Investigació valorativa. Agents socials implicats i participació social. El psicòleg de la intervenció social. Ètica de la intervenció psicosocial. 2. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3101G01069)

El TFG s'articula en base a la normativa marc reguladora del Treball de Final de Grau aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/12 de 26 de juliol de 2012 i pel reglament intern organitzador del treball de final de grau aprovat per la Comissió de Govern de la Facultat. El TFG comporta la realització d'un projecte, estudi o treball en què s'apliqui, s'integri i es desenvolupi els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de grau de psicologia. El TFG implica la presentació d'una memòria i la defensa pública del treball per part de l'estudiant així com l'avaluació i qualificació del treball per part dels tribunals docents assignats. El TFG s'ha de dur a terme de manera individual. Només de forma excepcional es pot realitzar en grup quan el coordinador dels estudis ho autoritzi. El tema del TFG pot respondre a una proposta individual presentada per l'estudiant i/o amb temàtiques proposades pel professorat i equips de recerca afins als estudis o entitats externes col.laboradores. En el cas que l'estudiant desenvolupi el treball o una part significativa d'aquest en empreses, institucions o grups de recerca es requerirà la participació d¡un co-tutor/s de la institució o grup de recerca perquè presti col.laboració en la definició del contingut o en el desenvolupament del treball. En el cas que l'estada a l'empresa, institució o grup de recerca estigui relacionada amb les pràctiques externes de l'estudiant, caldrà que l'acord estigui inclòs en el conveni establert.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. Psicosociologia de la intervenció social: a. Polítiques socials i intervenció social. El canvi social intencional. Problemes i necessitats socials i les seves representacions socials. Drets humans. Risc social i prevenció. Benestar social i qualitat de vida. b. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. c. Paradigmes històrics en les formes d'afrontar problemes i necessitats socials. Tècniques d'intervenció social. Prosocialitat i xarxes de suport social. La donació. El voluntariat. L'ajuda mútua. La mediació. El cooperativisme. d. Avaluació de situacions complexes. L'ús d'indicadors socials i psicosocials. Planificació i organització d'intervencions socials. Investigació valorativa. Agents socials implicats i participació social. El psicòleg de la intervenció social. Ètica de la intervenció psicosocial. 2. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

La igualtat en les relacions professionals: cultura, gènere i sexualitat (3 crèdits) -La construcció de la 'diferència' en la ciència i la intervenció psicològiques a diferents contexts (25 h). – Elements de la perspectiva de gènere, els estudis culturals i la teoria Queer per a una psicologia igualitària i no discriminatòria (25 h). -Processos i recursos de la psicologia per a l'igualtat en la recerca i la intervenció (25 h).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Assignatures optatives del grau de psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

Etiologia biopsicosocial, classificació i descripció de les alteracions del comportament a la infància. Psicopatologia del vincle i de les relacions familiars. Trastorns del període escolar. Trastorns específics del nen amb malaltia orgànica

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

Condicionants culturals i antropològics de les preferències alimentàries. Condicionants evolutius en l'acceptació de les preferències alimentàries. Factors psicològics relacionats amb la compra i consum d'aliments. Canvi d'hàbits alimentaris. Conducta de consum i Màrqueting alimentari Introducció a les proves sensorials de tast d'aliments i test de consumidors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

Els continguts del mòdul s'ordenessin a través dels següents blocs temàtics: 1 Alteracions de la comunicació, l'audició i el llenguatge. Classificació i criteris. Revisió dels principals trastorns. 2 Avaluació del llenguatge. Instruments psicomètrics. Avaluar per intervenir: l'avaluació no estàndard. El perfil psicolingüístic. 3 Intervenció psicològica en alteracions del llenguatge: el disseny de la intervenció. Contexts i agents d'intervenció en alteracions de la comunicació, l'audició i el llenguatge.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

Bases conceptuals en els processos de pèrdua. Teoria de l'afecció. Les emocions. Trauma. Dol. El dol com a procés complex. Símptomes. Tasques. Dinamismes. Estratègies d'afrontament. Prevenció de les dificultats en el procés de dol. Educació per a la vida i la mort. Cures pal•liatives. Donar males notícies. Veure el cos. Cerimònia de comiat personalitzat. Avaluació del procés de dol. Principals factors de risc. Intervenció en processos de dol. Assessorament. Teràpia individual. Teràpia grupal. Dol complicat. Tipologia. Dols desautoritzats. Estratègies terapèutiques. La cura del professional. Prevenció de la fatiga de la compassió..

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

Fonaments conceptuals dels trastorns de la personalitat (TP). Classificació i diagnòstic dels TP. Epidemiologia dels TP. Etiologia i models explicatius dels TP. Clínica dels TP. Avaluació dels TP. Diagnòstic diferencial dels TP. Comorbiditat dels TP. Intervenció en els TP.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

Els continguts de la matèria s'ordenaran a partir dels següents blocs temàtics: 1. Afectacions neurològiques que cursen amb trastorn cognitiu: accidents vasculars cerebrals, tumors, epilepsies, infeccions i traumatismes cranioencefàlics 2. Síndromes focals cerebrals bàsiques: frontals, temporals, parietals, occipitals, de l'hemisferi dret i del cos callós 3. Trastorns neuropsicològics: agnòsies, aprexies, amnèsies, afàsies, alèxies, agrafies, acalculies, síndromes disexecutius, trastorns de la conducta i la personalitat i demències 4. L'avaluació neuropsicològica en l'edat adulta 5. Plasticitat, recuperació i rehabilitació neuropsicològiques en adults amb afectació cerebral

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

1. Concepte d'envelliment. Significació en la societat actual 2. Identificació de les necessitats de les persones Grans. 3. Definir els conceptes d'envelliment normal i envelliment patològic. 4. Aproximació als principals trastorns psicopatològics (factors de risc) 5. Administració i avaluació de proves psicològiques 6. Aproximació a les habilitats, coneixements i actituds necessàries per intervenir des d'una perspectiva psicològica en l'etapa de vellesa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

• Introducció: conceptualització de l'estrès en psicologia de la salut• Etiologia de l'estrès: les situacions potencialment desencadenants: els estresors; la resposta d'estrès: nivell fisiològic, cognitiu, conductual; els moduladors de la resposta d'estrès. • L'avaluació de l'estrès: entrevistes, autoinformes, autoregistres. Instruments d'avaluació específics en situacions estressants concretes. • Intervencions per reduir l'estrès i millorar la salut.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Adolescència en risc (3101G01021)

Comportaments de risc en l'adolescència: consum de substàncies psicoactives, hàbits alimentaris, activitat física, comportament sexual, conducció de vehicles, conductes delictives, etc. Factors psicològics i socials influents. Invulnerabilitat percebuda, normes dels parells, experiència prèvia, costos i beneficis de la conducta.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

Efectes dels psicofàrmacs sobre l'organisme. Psicofàrmacs en diversos trastorns.Mecanismes generals de l'activitat dels fàrmacs, acció i utilització.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

Introducció al paradigma fenomenològic. - Planificació d'una investigació qualitativa: teoria i pràctica. - Principals mètodes d'investigació qualitativa: etnografia, etnometodologia, teoria fonamentada, estudi de casos, mètode biogràfic i la investigació- acció. - Principals tècniques de recollida de dades: entrevista en profunditat, observació participant, grups de discussió, tècniques creatives, tècniques projectives, tècnica Delphi i els qüestionaris qualitatius. - Anàlisi i interpretació de les dades: utilització del programa d'anàlisi de dades textuals. Maxqda. - Redacció i presentació de l'informe d'investigació - Aspectes ètics a considerar en la investigació qualitativa

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

Aquest mòdul pretén donar als estudiants una visió àmplia sobre què és la Teoria de la ment, o aquella habilitat humana d'interpretar els estats mentals (desitjos, creences, intencions, emocions...) propis i dels altres. ES treballarà amb l'objectiu que els estudiants comprenguin quines habilitats implica, com es desenvolupen i com es relacionen amb altres capacitats com el llenguatge o les funcions executives. Es tractarà sobre les implicacions que el desenvolupament d'aquestes habilitats mentalistes té en el comportament social i també en diferents patologies, i es donaran algunes eines i estratègies per a l'avaluació i intervenció. Específicament, els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1 Teoria de la ment (ToM). Concepte i desenvolupament. Bases neuropsicològiques. ToM i comportament social. 2. Relacions entre ToM, llenguatge, funcions executives i intel·ligència. 3. ToM i Psicopatologia. Relacions entre ToM i: alteracions del llenguatge i de la comunicació; trastorns afectius; trastorns conductuals; trastorns de la personalitat; trastorns psicòtics; altres tipus de trastorns. 4. Avaluació de les habilitats de teoria de la ment. Intervenció per a la millora de les habilitats mentalistes. (tenir en compte que l'assignatura es realitzarà en llengua anglesa)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Avaluació de programes (3101G01034)

1. Introducció a l'avaluació de programes. 2. Fases del procés de l'avaluació. 3. El disseny de l'avaluació. L'avaluació qualitativa i quantitativa. 4. Instruments per a l'avaluació de programes. 5. L'anàlisi dels resultats de l'avaluació. 6. L'informe dels resultats de l'avaluació. 7. Sistemes d'avaluació dinàmica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través de dos blocs temàtics: 1. Psicobiologia aplicada en l'àmbit laboral. Psicobiologia i salut laboral: turnicitat, ergonomia, higiene ambiental. 2. Psiconeuroinmunologia. Sistema immunitari i les seves repercussions sobre la salut.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Psicologia jurídica (3101G01039)

Psicologia forense, peritatge de família, psicologia penitenciària, avaluació del testimoni, entrevista forense.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

L'objectiu d'aquesta assignatura és el de conèixer el rol dels psicòlegs en l'entorn de les organitzacions i els Recursos Humans, així com les seves àrees d'intervenció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

1. Imaginaris socials, subjectivitats i sistema sexe-gènere. 2. Relacions androcèntricas i heteronormatives en cultures, societats i grups. 3. Relacions de poder i microviolències en la vida quotidiana: Identificació i Recursos de canvi. 4. La violència de gènere institucional i simbòlica: Visibilizació de desigualtats socials, econòmiques, històriques i culturals. 5. Experiències psicosocials de transformació de la violència de gènere.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Relacions interpersonals (3101G01048)

Taller de comunicació interpersonal. El seu objectiu és que l'alumne coneixi el seu propi estil comunicatiu i, si s'escau, millori dos aspectes bàsics d'aquest: la receptivitat, mitjançant l'escolta activa i l'assertivitat, o capacitat de defençar els seus propis drets essent respectuosos amb els dels altres. Tot plegat ajuda a millorar el procés de comunicació tot augmentant la capacitat d'entendre i fer-se entendre evitant mals entesos.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Reaccions psicològiques davant dels esdeveniments traumàtics. 2. Principis bàsics sobre els primers auxilis psicològics (intervenció psicològica primerenca) i intervencions psicosocials en contexts d'emergència o desastre. 3. Estratègies de reducció del risc de desastres i facilitació de comunitats resilients. 4. Gestió de l'estrès i cura dels professionals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

Temes dels continguts de la matèria: 1. Tipus de litigi familiar, avaluació i intervenció psicològica. 2. Capacitats parentals: concepte, avaluació i desenvolupament. 3. Famílies reconstituïdes: implicacions, perills i conflictes. 4. La violència intrafamiliar en els processos de separació i divorci. 5. La guarda i custòdia legal i el respecte pels principis del desenvolupament psicosocial. 6. La mediació familiar.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i aspectes generals de la intervenció psicopedagògica: intervenir en termes de suport. 2. La valoració de necessitats educatives especials i l'escolarització de les persones amb trastorns del desenvolupament. El dictamen, les propostes curriculars i la provisió d'ajuts. 3. Concepte de 'retard mental'. Els alumnes amb Síndrome de Down i Síndrome de X fràgil. Prevenció, detecció i intervenció primerenca. Criteris de funcionalitat en la resposta educativa. 4. Els alumnes amb trastorns motors. Tipologia i factors d'heterogeneïtat. Aspectes de la valoració de necessitats educatives. Intervenció educativa i habilitadora. Ajuts específics. 5. La discapacitat visual i auditiva. Ajuts específics i orientacions per a la resposta educativa.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.