Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és estudiar la història econòmica mundial del segle XX i, molt especialment, el procés de desenvolupament experimentat per les economies europees durant el segle passat. Es pretén estimular la reflexió i l'anàlisi crítica sobre alguns dels problemes més rellevants de les transformacions econòmiques del món contemporani.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gabriel Jover Avella  / Enric Saguer Hom
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE37- Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Introducció general a la història econòmica contemporània: problemes i eines

2. BLOC 1: Creixement econòmic i difusió de la industrialització

          2.1. La població europea en el segle XX. Creixement demogràfic i creixement econòmic

          2.2. La difusió de la industrialització. Firstcomers i latecomers. L'emergència dels EEUU

          2.3. Bases energètiques del creixement econòmic contemporani

          2.4. L'empresa capitalista. Canvis en l'organtizació de la producció i el treball

          2.5. Desigualtat i divergència

3. BLOC 2: El segle XX

          3.1. L'economia d'entreguerres, 1914-1945

                    3.1.1. La I Guerra Mundial. Conseqüències de la guerra. Les conseqüències econòmiques de la pau

                    3.1.2. La recuperació postbèlica. Processos inflacionaris i hiperinflacionaris. Els problemes d’estabilització monetària

                    3.1.3. La Gran Depressió dels anys trenta El crack borsari de 1929 i la crisi de la banca nordamericana. La transmissió de la depressió. Efectes sobre els països industrialitzats i sobre els exportadors de matèries primeres

                    3.1.4. Respostes a la depressió. Desorganització de l’economia internacional i compartimentació dels espais comercial. El New Deal. La recuperació britànica. El "miracle" nazi: rearmament i recuperació econòmica

                    3.1.5. La construcció d’una economia socialista. L’economia russa abans de 1917. Els anys de la NEP. Col•lectivització, planificació i industrialització accelerada sota el règim estalinista

                    3.1.6. La II Guerra Mundial. Els costos de la guerra. El Pla Marshall i la recuperació postbèlica

          3.2. Els anys daurats del capitalisme occidental, 1945-1975

                    3.2.1. Un nou marc institucional per a l’economia internacional. Els acords de Breton Woods. El sistema monetari internacional. Processos d’integració comercial i econòmica a Europa

                    3.2.2. L’edat daurada del capitalisme, 1950-1973. Magnituds i ritmes del creixement. Els factors del creixement

                    3.2.3. El socialisme en més d’un país. Característiques i creixement de les economies "socialistes" durant les dècades de 1950 i 1960.

          3.3. La segona globalització

                    3.3.1. Les crisis dels anys setanta i vuitanta. La desindustrialització d’Europa

                    3.3.2. La fallida de les economies socialistes

                    3.3.3. La segona globalització i el comerç internacional. L'ascens de nous actors

                    3.3.4. La persistència del subdesenvolupament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,00 0 0 21,00
Lectura / comentari de textos 0 80,00 0 80,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Sessió expositiva 17,00 0 0 17,00
Sortida de camp 4,50 10,00 0 14,50
Total 45,50 105,00 0 150,5

Bibliografia

 • Bairoch, Paul (1993 ). Economics and world history : myths and paradoxes . New York [etc.]: Harvester Wheatsheaf. Catàleg
 • Brenner, Robert ([2009] ). La Economía de la turbulencia global : las economías capitalistas avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005|cRobert Brenner ; [traducción de Juanmari Madariaga] . Tres Cantos, Madrid: Akal. Catàleg
 • Chandler, Alfred D (1988 ). La Mano visible : la revolución en la dirección de la empresa norteamericana . Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catàleg
 • Chang, Ha-Joon (cop. 2004 ). Retirar la escalera : la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Chang, Ha-Joon (2015). Economía para el 99% de la población. Debate. Catàleg
 • Eichengreen, Barry J (DL 2000 ). La Globalización del capital : historia del sistema monetario internacional . Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Feliu i Montfort, Gaspar (2006 ). Introducció a la història econòmica mundial (2a ed. corr.). [Barcelona]: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Fogel, Robert C. (2009). Escapar del hambre y de la muerte prematura, 1700-2100: Europa, América y el Ter. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Maddison, Angus (2007 ). Contours of the world economy, 1-2030 AD : essays in macro-economic history . Oxford: University Press. Catàleg
 • Mokyr, Joel (1993 ). La Palanca de la riqueza : creatividad tecnológica y progreso económico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mokyr, Joel (2008 ). Los dones de Atenea: los orígenes históricos de la economía del conocimiento . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Pomeranz, Kenneth (cop. 2000). The Great divergence : Europe, China, and the making of the modern world economy . Princeton (N.J.): Princeton University Press. Catàleg
 • Rosenberg, Nathan (1993 ). Dentro de la caja negra : tecnología y economía . Barcelona: Hogar del Libro. Catàleg
 • Temin, Peter (1995 ). Lecciones de la Gran Depresión . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Aldcroft, Derek Howard (cop. 2003 ). Historia de la economía europea : 1914-2000 (Nueva ed. ampl. y act.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Aldcroft, Derek Howard (1985 ). De Versalles a Wall Street : 1919-1929 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Armstrong, Philip (1991 ). Capitalism since 1945 . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Glyn, Andrew (2010 ). Capitalismo desatado : finanzas, globalización y bienestar . Madrid: Centro de Investigación para la paz [etc.]. Catàleg
 • Bairoch, Paul (1997 ). Victoires et déboires : histoire économique et sociale dumonde du XVIe siècle à nos jours . Paris: Gallimard. Catàleg
 • Bardet, Jean-Pierre (2001 ). Historia de las poblaciones de Europa . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ciocca, Pierluigi (2000 ). La Economía mundial en el siglo XX : una síntesis y un debate . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Chandler, Alfred D (1996 ). Escala y diversificación : la dinámica del capitalismo industrial . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Hardach, Gerd (1986 ). La Primera Guerra Mundial : 1914-1918 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Keynes, John Maynard (DL 1987 ). Las Consecuencias económicas de la paz . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Kindleberger, Charles P (2009 ). La Crisis económica : 1929-1939 . Madrid: Capitán Swing. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Marglin, Stephen A. (1991 ). The Golden age of capitalism : reinterpreting the postwarexperience . Oxford: Clarendon Press. Catàleg
 • Milward, Alan S (1986 ). La Segunda Guerra Mundial : 1939-1945 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Nove, Alec (1973 ). Historia económica de la Unión Soviética . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Piore, Michael J (1990 ). La Segunda ruptura industrial . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Wee, Herman van der (1986 ). Prosperidad y crisis : reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945-1980 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Zamagni, Vera (cop. 2001 ). Historia económica de la Europa contemporánea : de la revolución industrial a la integración europea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Enric Tello (coordinador) (2012). Com hem arribat fins aqui. Una introducció a la història econòmica global . Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true
 • Comín, Francisco. Hernández, Mauro. Llopis Agelán, Enrique. (2005). Historia económica mundial :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Comín, Francisco. (2011). Historia económica mundial :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Williamson, Jeffrey G.. (2012). El Desarrollo económico mundial en perspectiva histórica. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, a http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=3219170 Catàleg
 • Piketty, Thomas. (2014). El Capital al segle XXI. Barcelona: La Magrana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures obligatòries corresponents al 1r bloc Es farà un test sobre les lectures obligatòries per tal d'avaluar el grau de comprensió i d'assimilació del contingut d'aquestes. 10 No
Visita d'estudi a l'ecomuseu La Farinera. Redacció d'un informe sobre les transformacions del sector fariner durant els segles XIX i XX L'alumne haurà de participar en la visita que es farà a l'ecomuseu La Farinera de Castelló d'Empúries i també haurà de llegir el dossier de textos que es lliurarà. A partir d'aquests materials haurà de redactar un informe original sobre les transformacions del sector fariner. 15 No
Examen 1r bloc (punts 1 i 2 del temari) S'avaluaran els coneixements adquirits, la capacitat d'exposar idees i arguments amb claredat i coherència, així com el domini dels conceptes bàsics. 25 No
Lectures 2n bloc de l'assignatura Les lectures obligatòries del segon bloc seran objecte d'avaluació al llarg de la darrera part del curs. Es farà un test per valorar el grau de comprensió i d'assimilació del contingut de les mateixes. 15 No
Examen 2n bloc (punt 3 del temari) S'avaluaran els coneixements adquirits, la capacitat d'exposar idees i arguments amb claredat i coherència, així com el domini dels conceptes bàsics. 35 No

Qualificació

Els criteris d'avaluació de cadascun dels treballs i activitats es troben especificats en l'apartat 'Activitats d'avaluació'.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es consideraran NO PRESENTATS els estudiants que no es presentin a l'examen. La visita que es farà es obligatòria i, en el cas de no assistir-hi, es valorarà amb un zero.

Avaluació única:
L'alumne que opti per l'avaluació única haurà de realitzar una prova que inclourà preguntes corresponents al temari de l'assignatura i a les lectures obligatòries. A més, haurà de lliurar per escrit un informe sobre l'evolució del sector fariner des del s. XVIII fins a finals del s. XX.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mentre perduri el periode excepcional, les tutories es faran a través de la plataforma que la UdG adopti com a mitjà per a la docència telemàtica. Caldrà sol·licitar cita prèvia i acordar l'hora d'entrada a la reunió. Cadascun dels professors de l'assignatura atendrà preferentment als alumnes en les franges horàries que s'indicaran a inici de curs. Si no és possible realitzar la tutoria en aquest horari, els alumnes podran sol·licitar, per correu electrònic, cita en una altra franja.

Quan la situació es normalitzi, es notificarà l'horari de les tutories presencials.

El correu electrònic és un mitjà adequat per concertar tutories amb els professors de l'assignatura. No s'atendran, però, dubtes o preguntes referits al contingut i l'organització de l'assignatura a través d'aquest mitjà.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La plataforma Moodle serà l'espai que s'utilitzarà per distribuir materials de l'assignatura. Sempre que sigui necessari mantenir feed-back s'utilitzaran les tasques i altres eines de la mateixa plataforma.

Els resultats de les proves d'avaluació es comunicaran a través de Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s'hagi de reduir l'activitat presencial, les activitats previstes continuaran realitzant-se de manera virtual a través de videoconferències i dels materials penjats a Moodle. Es mantindrà el calendari i horari previst per a les sessions tant si són presencials com virtuals.

Si la visita prevista no pot realitzar-se, l'informe es realitzarà a partir del dossier de lectures que es facilitarà.

Per a les sessions virtuals s'utilitzarà la plataforma que la UdG adopti com a mitjà per a la docència telemàtica (actualment Blackboard Collaborate, accessible des del Moodle de l'assignatura). Per minimitzar els problemes de connexió dels estudiants, totes les sessions es gravaran. Aquestes gravacions podran visualitzar-se durant un periode d'una setmana a través de la mateixa plataforma de Blackboard Collaborate, però no serà possible descarregar-les.

Modificació de l'avaluació:
En termes generals, les condicions d'avaluació no es modificaran en el cas de reducció o ampliació de l'activitat presencial.

Els tests i exàmens es preveu que siguin presencials. Si això no fos possible, s'habilitarà un procediment d'avaluació virtual a través de Moodle.

Tutoria i comunicació:
Si calgués retornar a sessions virtuals s'utilitzarà la plataforma que la UdG adopti com a mitjà per a la docència telemàtica. Per minimitzar els problemes de connexió dels estudiants, totes les sessions es gravaran. Aquestes gravacions podran visualitzar-se durant un periode d'una setmana a través de la plataforma Moodle, però no serà possible descarregar-les.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.