Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi de la història política i cultural (de l'època medieval al segle XX) mitjançant l'anàlisi d'algunes conjuntures i temàtiques significatives.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
David Alegre Lorenz  / Laura Farías Muñoz  / Maximiliano Fuentes Codera  / Giaime Pala  / Joaquim Maria Puigvert Sola  / Javier Torres Sans  / Mª Elisa Varela Rodríguez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics

Continguts

1. Història Medieval

          1.1. Pensament polític a l'edat mitjana

          1.2. Del rei teocràtic a la monarquia feudal

          1.3. Definició i fesomia de la societat

          1.4. Debats i "querelles" polítics al final de l'edad mitjana

2. Política i religió a l'Europa moderna

          2.1. Una societat sense Estat?

          2.2. Un vocabulari: religió, nació, revolució

          2.3. Teories i llenguatges polítics

          2.4. Una Europa de "monarquies compostes"

          2.5. Les revolucions polítiques

3. Política i cultura a l'època contemporània

          3.1. Història cultural i història política: del gir cultural a la nova història política

          3.2. Paradigmes teòrics d'estudi de les nacions i dels nacionalismes

          3.3. Els nacionalismes a l’Europa contemporània: el cas d'Itàlia

          3.4. Fonts i mètodes per a la història sociocultural dels nacionalismes. Els factors culturals en els processos de nacionalització: llocs de memòria, literatura, art i arquitectura

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 60,00 0 63,00
Elaboració individual de treballs 9,00 62,00 0 71,00
Prova d'avaluació 2,00 64,00 0 66,00
Sessió participativa 115,00 115,00 20,00 250,00
Total 129,00 301,00 20,00 450

Bibliografia

 • Asch, R. G. i Duchhardt, H. (eds.) (2000). El Absolutismo, ¿un mito? Revisión de un concepto historiográfico clave (2000). Barcelona: Idea Books. Catàleg
 • Benigno, Francesco (2000). Espejos de la revolución. Conflicto e identidad política en la Europa moderna (2000). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cammarosano, Paolo (1994 ). Le Forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento : relazioni tenute al convegno internazionale... . [Roma]: École française de Rome. Catàleg
 • Cammarosano, Paolo (2009 ). Nobili e re : l'Italia politica dell'alto medioevo . Roma: GLF Editori Laterza. Catàleg
 • Charle, Christophe (2001). La crisi des sociétés impériales: Allemagne, France, Grande-Bretagne, 1900-1940. Paris: Seuil.
 • Fradera, Josep M.; Millán, Jesus (eds) (2000). Las burguesías europeas del siglo XIX: sociedad civil, polìtica y cultura. Madrid/València: Biblioteca Nueva/Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (cop. 1998 ). La Era del Imperio : 1875-1914 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Kantorowicz, Ernst H (1985 ). Los Dos cuerpos del rey : un estudio de teología políticamedieval . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kantorowicz, Ernst H (2004 ). Laudes regiae : une étude des acclamations liturgiques etdu culte du souverain au Moyen Âge : comprenant une étude de la musique des laudes avec des transcriptions musicalespar Manfred F. Bukofzer . Paris: Fayard. Catàleg
 • Kott, Sandrine; Michonneau, Stéphane (2006). Dictionnaire des nations et des nationalismes. Paris: Hatier. Catàleg
 • Le Goff, Jacques (2001 ). Le Sacre royal à l'époque de Saint Louis d'après le manuscrit latin 1249 de la BNF . Paris: Gallimard. Catàleg
 • Le Goff, Jacques (2006 ). Il Re nell'occidente medievale . Roma: Latterza. Catàleg
 • Research Group Querelle (2003). The Querelle des Femmes in The Romania. Studies in honour of Friederike Hassauer. Viena: Turia*Kant. Catàleg
 • Segura Graíño, Cristina (DL 2011 ). La Querella de las mujeres . [S.l.]: Al-Mudayna. Catàleg
 • Skinner, Quentin (1985). Los fundamentos del pensamiento político moderno (1985). Mèxic: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Ullmann, Walter (2003 ). Escritos sobre teoría política medieval . Buenos Aires: Eudeba. Catàleg
 • Ullmann, Walter ([1970] ). The growth of Papal government in the Middle Ages; a study in the ideological relation of clerical to lay power ([3d ed.]). London,: Methuen. Catàleg
 • Ullmann, Walter (1983 ). Historia del pensamiento político en la Edad Media . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ullmann, Walter (2003 ). A Short history of the Papacy in the Middle Ages (2nd ed.). New York: Routledge. Catàleg
 • Saz, Ismael, 1952- (cop. 2011). Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Saz, Ismael, 1952- (2012 ). La Nación de los españoles : discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea . Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Serna, Justo; Pons, Anaclet (2013). La historia cultural. Autores, obras, lugares. Akal. Catàleg
 • Ascunce Arrieta, José Ángel (2015 ). Sociología cultural del franquismo (1936-1975) : la cultura del nacional-catolicismo . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • González Calleja, Eduardo (cop. 2015 ). La Segunda República española . Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg
 • Casassas, Jordi (2017 ). La Voluntat i la quimera : el noucentisme català entre larenaixença i el marxisme . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • González Calleja, Eduardo (cop. 2005 ). La España de Primo de Rivera : la modernización autoritaria 1923-1930 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Balfour, Sebastian (2007 ). España reinventada : nación e identidad desde la transición . Barcelona: Península. Catàleg
 • Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (2008 ). Haciendo españoles : la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930 . Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Catàleg
 • Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (2014 ). Goles y banderas : fútbol e identidades nacionales en España . Madrid: Marcial Pons Historia. Catàleg
 • Gallego, Ferran (2008 ). El Mito de la transición : la crisis del franquismo y losorígenes de la democracia : 1973-1977 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Juliá Díaz, Santos. Transición : historia de una política española (1937-2017) (Primera edición). . Catàleg
 • Gràcia, Jordi|q(Gràcia Garcia) (DL 2001 ). La España de Franco : 1939-1975 : cultura y vida cotidiana . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Granja Sainz, José Luis de la (DL 2001 ). La España de los nacionalismos y las autonomías . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Luzón, Javier,|eautor. Los Colores de la patria : símbolos nacionales en la España contemporánea . . Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Marcha de las ideas . València: Universitat de València. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg
 • Chartier, Roger (1988). Cultural history :. Cambridge: Polity Press [etc]. Catàleg
 • Anderson, Benedict R. O'G (2005). Comunitats imaginades :. València: Universitat de València. Catàleg
 • Archilés i Cardona, Ferran (2014). La Persistència de la nació :. València: Universitat de València. Catàleg
 • Billig, Michael (2006). Nacionalisme banal. València: Universitat de València. Catàleg
 • Calhoun, Craig J (2008). Nacionalisme. València: Universitat de València. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J (1988). L'Invent de la tradició. Vic: EUMO. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J (2011). Nacions i nacionalisme des del 1780 :. Valencia: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Gellner, Ernest (1998). Nacionalisme. València: Universitat de València. Catàleg
 • Özkirimli, Umut (2010). Theories of nationalism : (2nd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Smith, Anthony Douglas (2002). La Nació en la història. Catarroja [etc.]: Afers [etc]. Catàleg
 • Thiesse, Anne-Marie (2001). La Création des identités nationales :. Paris: Éditions du Seuil. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Ressenyes Realització de ressenyes escrites de lectures. 20 No
Preparació (lectures), presentació oral i redacció d'un assaig sobre un tema del bloc 2.4 o 2.5 Presentació oral i escrita d'un assaig sobre un tema del bloc 2.4 o 2.5 i dos tests de coneixements 40
Treball en grup sobre un dels temes del bloc 3 Capacitat per cercar i analitzar informació de diferents tipus. Maduresa i solvència en la redacció del treball i la capacitat expositiva oral 10 No
Examen sobre els temes del bloc 3 Es valorarà la claredat expositiva, l'ordre, l'estructura, l'adequació de les respostes a les preguntes i la capacitat crítica. 30

Qualificació

1. La qualificació global de l'assignatura és el resultat de la suma següent:

Bloc 1: ressenyes, lectures i discussions (20%)
Bloc 2: realització al llarg del primer semestre d'un assaig històric ("paper")(40%)
Bloc 3: examen individual i exposició oral d'un treball en grup (40%)

2. Es recalca que per fer la mitjana global cal haver obtingut una puntuació mínima per bloc de 3,5

3. Es recorda que no s'acceptaran treballs:

- Fora de termini
- Sense la presentació acadèmica adient (índex, paginació, notes a peu de plana, bibliografia citada correctament, etc.)
- Que siguin una mera còpia en qualsevol mena de suport
- Plagiats (parcialment o total)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No presentat" l'estudiant que:

1. No faci totes les activitats avaluables indicades
2. No assisteixi a classe regularment sense justificació

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, que consistirà en un únic examen final que abastarà la totalitat de la matèria de l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment i, si no és possible, a través de correu electrònic i de les plataformes virtuals proporcionades per la universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Personalment i per correu electrònic.

Observacions

Sense observacions

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament o de ser impossible l'accés a la Facultat les classes es faran per via telemàtica o bé indicant un pla de treball i seguiment a distància alternatiu.

Modificació de l'avaluació:
En cas de confinament o de ser impossible l'accés a la Facultat els exàmens previstos es faran per via telemàtica. La presentació de treballs (si és el cas) es farà per via telemàtica.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i la comunicació amb els estudiants, per part del professorat, es realitzarà per via electrònica. Si és el cas, es podran concertar tutories a través de videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.