Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Balanç comparatiu de l'arqueologia a la Mediterrània i a Amèrica, amb especial atenció a les societats prehistòriques i les formes originals d'assentaments humans nòmades i sedentàries, i a l'anàlisi de les ciutats antigues. L'assignatura consta de tres parts: - Les societats paleolítiques de la península Ibèrica, des del paleolític inferior fins el final del paleolític superior. - La reconstrucció de la ciutat romana a partir de l'arqueologia. - Estudi de l'evolució de les societats aborigens de l'Amèrica Prehispànica.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Casas Genover  / David Francisco Riba Cano  / Nuria Sala Vila
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE33- Comprendre les bases teòriques de la disciplina i d'altres ciències
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Arqueologia prehistòrica paleolítica de la península Ibèrica. 1. Quadre ambiental del plistocè ibèric. Cronologia, clima, paisatge, fauna. 2. El paleolític inferior: els primers pobladors. 3. El paleolític inferior: el tecnocomplex acheulià. 4. El paleolític mitjà. El paleolític mitjà antic. El paleolític mitjà clàssic. 5. La substitució del paleolític mitjà pel paleolític superior i dels neandertals pels humans moderns. 6. El paleolític superior: l'aurinyacià. 7. El paleolític superior: el gravetià. 8. El paleolític superior: el solutrià. 9. El paleolític superior: el magdalenià. 10. L'art paleolític.

2. La ciuitas romana. 1. Diversos tipus de ciuitates. 2. Material i tècniques constructives. 3. Principis generals d'urbanisme. 4. Muralles i fortificacions. 5. Els grans monuments urbans: el fòrum. porticats, basíliques i cúries. 6. Els edificis sagrats. 7. Mercats i botigues. Edificis artesanals. 8. Edificis residencials. 9. L'abastiment d'aigua. 10. Edificis d'esbarjo. 11. Monuments commemoratius. 12. El món dels morts. Rituals, espais funeraris i tombes.

3. L'Amèrica prehispànica. 1. Ocupació i interacció amb els ecosistemes americans per caçadors, pescadors, recol.lectors i l'adaptació neolítica. 2. Preclàssic a Mesoamèrica (Olmeques) i Horizonte Temprano als Andes(Chavín). 4. Clàssic a Mesomèrica (Maies, Teotihuacan, Monte Albán) i Desenvolupaments Regionals (Moche) i Horizonte Medio (Wari, Tihuanaco) als Andes. 5. Imperis Tenochca i Tawantinsuyo. 6. Amèrica aborigen entre 1492-1533.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 62,00 0 62,00 124,00
Elaboració individual de treballs 0 50,00 14,00 64,00
Lectura / comentari de textos 0 90,00 0 90,00
Prova d'avaluació 9,00 163,00 0 172,00
Total 71,00 303,00 76,00 450

Bibliografia

 • Adam, J. P. (1984). La construction romaine. Matériaux et téchniques. Paris: éditions Picard. Catàleg
 • Adams, Richard E. W (cop. 2000 ). Las Antiguas civilizaciones del nuevo mundo . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Ballart, Josep Petit i Mendizàbal, Maria Àngels, 1952- (2005 ). Tal como éramos : las sociedades prehistóricas de la península ibérica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Canziani Amico, José (2012 ). Ciudad y territorio en los Andes : contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico (2ª ed.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catàleg
 • Carbonell, Eudald (2005 ). Homínidos : las primeras ocupaciones de los continentes . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ciudad, Andrés y Ponce, Mª Josefa (2001). Reconstruyendo la ciudad maya el urbanismo en las sociedades antiguas . Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas.
 • De los Reyes, Aurelio Gonzalbo Aizpuru, Pilar Rubial García, Antonio Staples, Anna Escalante, Pablo, 1963- (2004- ). Historia de la vida cotidiana en México . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica :El Colegio de México. Catàleg
 • Dillehay, Tom D (cop. 2000 ). The Settlement of the Americas : a new prehistory . New York: Basic Books. Catàleg
 • Diversos autors (1958). Enciclopedia dell'Arte Antica Classica ed Orientale. Roma: Politecnica dello Stato. Catàleg
 • Eiroa, Jorge Juan (2010 ). Prehistoria del mundo . Barcelona: Sello. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fullola, J.M., Nadal, J., Daura, J. i Oms, F.X. (2020). Introducción a la Prehistoria(nueva edición): la evolución de la cultura humana. Barcelona: UOC, Col·lecció Manuales nº672.
 • Gamble, Clive (2001 ). Las Sociedades paleolíticas de Europa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Ginouves, R. i Martin, R. (1985). Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. I. Matériaux, téch. Atenes-Roma: CNRS. Catàleg
 • Gros, P. (1996). L'architecture romaine du bébut du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. París: ëditions Picard. Catàleg
 • Haynes, Gary (2002 ). The Early settlement of North America : the Clovis Era . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • López García, Pilar (coord.) (2017). La Prehistoria en la Península Ibérica. Tres Cantos: Istmo. Catàleg
 • López Luján, Leonardo (1994-2000 ). Historia antigua de México (2ª ed.). Mexico, D.F: INAH :Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas :Porrúa. Catàleg
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Menéndez, Mario (coord.); Ayarzagüena, Mariano et. al. (2012). Prehistoria antigua de la Península Ibérica. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Moore, Jerry D. A Prehistory of South America : ancient cultural diversity on the least known continent . . Catàleg
 • Murra, John V (1989 ). La Organización económica del estado inca (5ª ed.). México: Siglo XXI. Catàleg
 • Pardo, Cecilia (ed.) (2011). Modelando el mundo. Imágenes de la arquitectura precolombina.. Lima: MALI. Catàleg
 • Sala, Robert, 1963- (2014 ). Los Cazadores recolectores del pleistoceno y del holoceno en Iberia y el Estrecho de Gibraltar: estado actual del conocimiento del registro arqueológico . Ibeas de Juarros: Fundación Atapuerca. Catàleg
 • Silverman, Helaine Isbell, William H. (cop. 2008 ). The Handbook of South American archaeology . New York, NY: Springer. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d'avaluació de la part 1 (Arqueologia prehistòrica paleolítica de la península Ibèrica) Grau d'assoliment de les competències vinculades 33
Activitats d'avaluació del tema 2 (La ciutat romana) Grau d'assoliment de les competències vinculades 38
Activitats d'avaluació de la part 3 (L'Amèrica prehispànica) Grau d'assoliment de les competències vinculades 29

Qualificació

La qualificació combinarà exàmens de parts de la matèria, amb treballs monogràfics.
Es valorarà l'assistència i participació de l'alumne a les classes teòriques i pràctiques.
La nota final serà el resultat de la mitjana percentual de les 3 notes parcials obtingudes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no hagi participat de cap de les proves d'avaluació sense causa justificada.

Avaluació única:
Examen dels continguts del temari de l'assignatura a les dates fixades per la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
La qualificació positiva global de l'assignatura d'Arqueologia exigeix que l'alumne:
- hagi realitzat totes i cascuna de les proves d'avaluació.
- tingui a cada una de les tres parts de l'assignatura una nota mínima de tres i mig (3,5).

Tutoria

En el marc de les mesures excepcionals davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 i donada la complexitat de garantir tutories presencials, aquestes seran preferencialment per correu electrònic oficial i quan convingui per videoconferència en l'entorn virtual institucional de l'UdG. La resposta a qualsevol consulta es durà a terme per correu electrònic en l’horari establert a tal fi per l’atenció dels alumnes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En el marc de les mesures excepcionals a causa de la COVID-19 les comunicacions seran preferentment no presencials. L’entrega de les activitats a tots els efectes serà per missatgeria del moodle. La comunicació podrà ser via correu electrònic, moodle o canals de comunicació institucionals.

Observacions

La bibliografia és genèrica. Per cadascun dels temes desenvolupats es recomanarà bibliografia complementària.

Assignatures recomanades

 • Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 • Art antic I. Proper orient
 • Art antic II. Grècia i Roma
 • Art clàssic: escultura grecoromana
 • Etnohistòria d'Amèrica
 • Història antiga
 • Humans fòssils
 • Prehistòria
 • Prehistòria recent de la Península Ibèrica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El curs acadèmic 2020-21 s'ha planificat en el marc de la Resolució´ del rector, de data 10 de juny del 2020, de "noves mesures per a l’activitat acadèmica del curs 2020-2021 (període excepcional) davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 (escenari 7)" i el Protocol de Seguretat i Salut. "Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2. Alerta sanitària covid-19". En conjunt s'estableix "determinar com a 'període excepcional' per a la Universitat de Girona el període comprès entre l'inici i la finalització del curs acadèmic 2020-2021, independentment de la situació de l'estat d’alarma declarat pel Govern de l'Estat".

La Universitat de Girona és una universitat presencial. Malgrat això l’excepcionalitat sanitària de la covid-19 comportarà una
docència dual, presencial i virtual al 50%. Les activitats presencials i les formatives no presencials seran síncrones en horari marcat per la Facultat de Lletres.

Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

En el cas que es modifiquessin les condicions sanitàries, de mobilitat social o en cas de situació de risc o vulnerabilitat d'algun del professors, la docència podrà migrar a activitats no presencials o a presencials al 100%.

Es garantirà l’aprenentatge d'aquell estudiantat vulnerable o especialment sensible a la COVID-19 que no pugui realitzar activitats presencials per prescripció mèdica o per a aquell que tingui restriccions de mobilitat establertes per les autoritats sanitàries.


Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:

La tutoria i comunicació podran efectuar-se total o parcialment de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.