Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat conegui que hi ha una altra forma de mirar la història que no és aquella "neutra" a la que majoritàriament estem acostumats. La història es pot estudiar i llegir des de la diferència sexual, perquè al món -que és un- existeixen dos sexes: homes i dones, iguals en valor però diferents.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Mª Elisa Varela Rodríguez
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (30%), Francès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE33- Comprendre les bases teòriques de la disciplina i d'altres ciències
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE39- Identificar i valorar l'aportació de dones i homes a la construcció històrica

Continguts

1. La relació dels sexes i la relación entre els sexes al llarg de la historia. 2. Les teories medievals d'allò que és ser dona i d'allò que és ser home. 3. La historiografía i la historia de les dones i els estudis de les dones. 5. Les teories contemporànies o el feminisme avui. 5. Una història discontinua. 6. Algunes dones al llarg de la història de l'occident europeu 7. Ser dona i ser home al segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29,00 54,00 0 83,00
Assistència a actes externs 1,50 0 0 1,50
Prova d'avaluació 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 1,50 8,00 0 9,50
Sessió pràctica 10,00 15,00 0 25,00
Treball en equip 3,00 8,00 0 11,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Hipatía Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 1998 ). Autoridad científica, autoridad femenina . Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 1996 ). El Cuerpo indispensable : significados del cuerpo de mujer . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2004). La Diferència de ser dona. Barcelona: Duoda. Centre de recerca de dones. Recuperat 11-07-2011, a Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (2005 ). La Diferencia sexual en la historia . València: Publicacions de la Universitat. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2002 ). El Fraude de la igualdad (2a. ed. revisada). Buenos Aires: Librería de mujeres. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (2001 ). Mujeres en relación : feminismo 1970-2000 . [Barcelona]: Icaria. Catàleg
 • Muraro, Luisa (cop. 2004 ). Dues mil una dones que canvien l'Itàlia . Xàtiva: Denes :Edicions del CREC. Catàleg
 • Carra, Pat.|tBombas de risa Muraro, Luisa (cop. 2001 ). Guerras que yo he visto : saberes de mujeres en la guerra. Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Muraro, Luisa (cop. 1997 ). Guillerma y Maifreda : historia de una herejía feminista . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Muraro, Luisa (DL 1995 ). El Orden simbólico de la madre . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Cigarini, Lia (DL 1996 ). La Política del deseo : la diferencia femenina se hace historia . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2008 ). El Trabajo de las palabras : una creación inacaba nacida de la relación entre mujeres . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Duoda : papers de treball (DL. 1991- ). Barcelona: Centre d'Investigació Històrica de la Dona. Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Duoda ([1990]- ). Barcelona: Universitat de Barcelona :Centre de Recercade Dones. Recuperat 11-07-2011, a http://www.raco.cat/index.php/DUODA Catàleg
 • Via Dogana : rivista di pratica politica (1991- ). Mantova: Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo. Catàleg
 • Weil, Simone (cop. 2000 ). Escritos esenciales . Santander: Sal Terrae. Catàleg
 • Weil, Simone (1995 ). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social . Barcelona: Paidós :I.C.E. de la Universidad Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Zambrano, María (cop. 2000 ). La Agonia de Europa . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Zambrano, María (1965 ). España, sueño y verdad . Barcelona: EDHASA. Catàleg
 • Zambrano, María (1950 ). Hacia un saber sobre el alma . Buenos Aires: Losada. Catàleg
 • Zambrano, María (1973 ). El Hombre y lo divino ([2a ed.]). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Graziani, Francesca (1998 ). El Final del patriarcado : ha ocurrido y no por casualidad : sottosopra rosso, enero 1996 (2ª ed.). Barcelona: Pròleg. Catàleg
 • No creas tener derechos : la generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres (cop. 2004 ) (2a. ed. revisada). Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Jornet i Benito, Núria Rivera Garretas, María-Milagros, 1947- (2006 ). Las Relaciones en la historia de la Europa medieval . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Del Campo Gutiérrez, Ana (DL 2008 ). Vidas de mujeres del Renacimiento . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Muraro, Luisa (2006). El Dios de las mujeres. Madrid: horas y HORAS. Catàleg
 • Librería de mujeres de Milán (2006). La cultura patas arriba. Madrid: horas y HORAS.
 • Irigaray, Luce (1992). Yo, tu, nosotras. Madrid: Cátedra-Universitat de Valencia-Insituto de la Mujer. Catàleg
 • MURARO, Luisa (2013). La indecible suerte de nacer mujer. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Santo Tomás Pérez, Magdalena; Del Val Valdivieso, Mª Isabel; De la Rosa, Cristin (2005). Vivir siendo mujer a través de la historia. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio editorial de la Univ. de Valladolid.
 • De la Rosa Cubo, Cristina; Del Val Valdivieso, Mª Isabel; Santo Tomás Pérez, Mag (2007). Nuevos enfoques para la enseñanza de la historia. Mujer y género ante el espacio. Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna. Colección Laya, núm. 28..
 • Borderías, Cristina (ed.) (2008). La Historia de las mujeres: Perspectivas actuales. Barcelona: AEIHM-Icária edit..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició oral d'una petita biografia d'una dona o d'un home que posi en lloc la seva diferència sexual Grau d'assoliment de les competències vinculades.
16 No
És obligatòria l'exposició oral i participació activa a l'aula o virtualment sobre les lectures triades i indicades. Aquesta activitat tindrà en compte les noves condicions en les quals ens podem trobar.
Els i les alumnes que no vinguin a classe i participin en la discussió activa de les lectures acordades amb un calendari de dies per discutir-les, hauran necessàriament de anar a examen de tot el contingut de la matèria que figura en el programa i el percentatge de d'aquesta nota serà del 50%.
Grau d'assoliment de les competències vinculades. 50 No
Assistència a alguna conferència del XVII Seminari 'Josepa Arnall Juan', que, en funció de les circumstàncies, podrà ser presencial o virtual, relacionada amb els estudis de les dones, a algun altre seminari o a la presentació d'un llibre o revista, a assistència a una exposicíó relacionada amb els continguts del temari. I realització de ressenyes. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 8 No
Sel·leccionaré dos o tres curmetratges i tres pel·lícules de les quals s'hauran d'analitzar algunes de les qüestions explicades en el programa o comentades a classe per mitjà d'un exercici escrit o en una exposició oral. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 8 No
Prova escrita/oral de les lectures obligatòries del curs assenyalades des de començament de curs i publicades a Moodle.

Prova escrita / oral per totes les alumnes i alumnes que no hagin participat activament en la discussió a l'aula o virtualment sobre les lectures i continguts triats per a cada sessió segons un calendari preestablert.
Prova escrita/oral per tal de poder saber si s'han assolit els conceptes i pràctiques fonamentals de la matèria.
Grau d'assoliment de les competències vinculades. 18 No

Qualificació

Si el nombre d'alumnes no passa de 20, el desig és potenciar la discussió i exposició oral de les lectures que s'indicaran a l'inici de curs. Per la qual cosa l'exposició i discussió de tots i totes les alumnes que participin comptarà un 55% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualifica amb un no presentat quan no s'ha realitzat les activitats d'avaluació especificades en l'apartat avaluació i qualificació.

Avaluació única:
Els i les alumnes podran acollir-se excepcionalment a l'avaluació única, que consistirà en un únic examen final que abastarà la totalitat de la matèria de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran a petició de l'alumne o del professor. Es podran realitzar presencialment (si la situació i les normes sanitàries ho permeten) o per mitjà del correu electrònic

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat es realitzarà preferentment per mitjà del correu electrònic. A més d'a l'aula i, si és possible, als despatxos a les hores previstes o acordades.

Observacions

L'alumnat què per motius raonats i presentant els documents que els acreditin hauran, durant la primera setmana de curs, d'especificar que no poden assistir continuadament a les sessions d'aula i per tant no podran fer els comentaris i discussions que serveixen per a avaluar la matèria ha de comentar-ho a la professora en aquesta primera setmana, i en tot cas aquest alumnat haurà de lliurar els comentaris crítics de les lectures, pel·lícules, presentacions de llibres, revistes, exposicions, etc., que facin els seus companys i companyes de forma oral o escrita -segons s'hagi acordat a l'aula-, per tal de que totes les seves activitats puguin ser avaluades i qualificades. Els i les que no puguin freqüentar regularment -per motius acreditats a les sessions d'aula- hauran realitzar les tasques que acordin oportunament amb la professora per tenir activitats avaluades i per a qualificar com la resta de companyes i companys.
Aquesta presència activa en les discussions de les lectures compten un 50% de la nota. Igualment, l'alumnat que no assisteixi regularment a les classes haurà de presentar els comentaris crítics de cada un dels textos, documentals, pel·lícules, presentacions de llibres, conferències, ... que s'hagin acordat a l'inici de curs i assistir a les conferències assenyales com a obligatòries siguin presencials o bé on line. Obligatòriament faran una prova escrita/oral, el dia i hora que es fixi al calendari d'examens de la Facultat, dels continguts de la matèria.

La participació en la discussió -presencial o bé on line- és fonamental per tal d'avaluar els coneixements assolits (la exposició oral i discussió equival a un 50% de la nota).

La discussió a l'aula o on line de les lectures efectuades per l'alumnat es farà sobre les comentaris que hagi escrit a casa i que es penjaran a Moodle. És obligatori que tothom llegeixi els comentaris de les seves companyes i companyes per a poder dialogar i discutir sobre els comentaris realitzats i per a aprendre a dialogar i a discrepar científica i críticament sobre un tema concret sobre el que s'han llegit materials diversos amb visions diferents del tema i aprendre a sostenir una discussió ben argumentada partint de sí, és a dir, partint d'una opinió personal elaborada.

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzaran presencialment i, si no és possible, a través de correu electrònic i de les plataformes virtuals proporcionades per la universitat.


Personalment i per correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.