Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Presentació de l'enfocament regional en geografia. Estudi de les característiques geogràfiques generals de Catalunya, en particular, i d'Espanya, com a conjunt, tant des del punt de vista del medi físic com de les activitats humanes que es desenvolupen. En això s'atén tant la seva evolució com els seus trets actuals. Aspectes com l'estructura física i regional d'aquests territoris, la població i el poblament, les activitats econòmiques o l'organització polític-administrativa rebran una atenció especial. Aquest centre d'interès es concreta amb l'estudi específic d'un espai de Catalunya-Espanya mitjançant una sortida de camp i la realització de la corresponent memòria.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
David Pavon Gamero  / Anna Roca Torrent
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. 1. GEOGRAFIA D'ESPANYA

2. 1.1. Marc preliminar de l’Espanya actual.

3. 1.2. El medi físic i els espais naturals.

4. 1.3. Població, demografia i canvi social

5. 1.5. Les activitats econòmiques i la seva dimensió espacial

6. 1.6. Transports i infraestructures

7. 1.7. L’Estat espanyol: organització polític-administrativa. L’estat de les autonomies i la integració europea. Cloenda.

8. 2. GEOGRAFIA DE CATALUNYA

9. 2.1. Els estudis de geografia de/a Catalunya

10. 2.2. El medi físic i els espais naturals.

11. 2.3. La població i la demografia

12. 2.4. Les activitats econòmiques i la seva dimensió espacial

13. 2.6. Transport i infraestructures

14. 2.7. Les divisions i l’ordenació del territori. Cloenda.

15. 3. PRÀCTICUM DE GEOGRAFIA REGIONAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26,00 60,00 0 86,00
Prova d'avaluació 8,00 64,00 0 72,00
Resolució d'exercicis 2,00 20,00 0 22,00
Sessió expositiva 37,00 0 37,00 74,00
Sortida de camp 40,00 6,00 0 46,00
Total 113,00 150,00 37,00 300

Bibliografia

 • Aldomà i Buixadé, Ignasi (1999 ). La Crisi de la Catalunya rural : una geografia dels desequilibris comarcals, 1960-1991 . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Aldomà i Buixadé, Ignasi (2000). Amb el permís de Barcelona: l'altra Catalunya urbana (2a.). Pagès. Catàleg
 • Benelbas Tapiero, León A (1981 ). Economia agrària de Catalunya : anàlisi del canvi a l'agricultura catalana, 1960-1975 . Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Cabana i Vancells, Francesc ([1990?] ). Allò que cal saber de l'economia de Catalunya . Barcelona: Quaderns d'Estudis i Treballs. Catàleg
 • Diversos autors (2009). Anuari territorial de Catalunya (Edicio' anual). Barcelona: Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Catàleg
 • Farinós, J. (2002). Geografía regional d'Espanya. València: Universitat de València. Catàleg
 • Flós, Antoni (1978 ). La Indústria a Catalunya . Barcelona: Caixa d'Estalvis de Barcelona. Catàleg
 • Gil, A i Gómez, J. (coords.) (2001). Geografía de España. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Majoral, Roser (coord.) (2002). Cataluña: un análisis territorial . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Martínez, E. (2002). Economía española. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Méndez, R. i Molinero F. (1993). Geografía de España. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Panareda i Clopés, Josep M (1982 ). Geografia de Catalunya (3a ed.). Barcelona: Martin Casanovas. Catàleg
 • Nel.lo, Oriol (2003). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Riba i Arderiu, Oriol (1980 ). Geografia física dels Països Catalans : Principat de Catalunya, País Valencià, Illes Balears (3ª ed.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Sau, Elisabeth (DL 1998 ). La Població de Catalunya 1986-1991 . Barcelona: Generalitat. Direcció General d'Ordenació delterritori i Urbanisme. Catàleg
 • Tremosa i Balcells, Ramon (2007 ). Catalunya serà logística o no serà . Valencia: Tres i quatre. Catàleg
 • Vila, Pau (2003 ). Resum de geografia de Catalunya . Barcelona: Societat Catalana de Geografia Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Viladecans Marsal, Elisabet (2006 ). La Localització geogràfica de la indústria a Catalunya : el paper de les economies d'aglomeració . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Catàleg
 • Vilagrasa, Joan (ed.) (2000). Transformacions territorials a Catalunya, segles XIX-XX. Lleida: Pagès. Catàleg
 • L'Economia de Catalunya d'avui i de demà (1983 ). Bilbao: Banco de Bilbao. Catàleg
 • Asociación de Geógrafos Españoles. Recuperat , a http://age.ieg.csic.es/v2/
 • Diversos autors (2007). Economia catalana: reptes de futur. Recuperat , a http://www20.gencat.cat/docs/economia/Static%20Files/Ambits%20d'actuacio/Economi
 • Societat Catalana d'Ordenacio' del Territori. Recuperat , a http://territori.scot.cat/cat/scot.php
 • Societat Catalana de Geografia. Recuperat , a http://scg.iec.cat
 • Gómez Mendoza, J., Lois, R. i Nel·lo, O. (2013). Repensar el estado. Crisis económica, conflictos territoriales e identidades pol. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Catàleg
 • Bosque Maurel, Joaquín (2012). España en el tercer milenio. Granada: Universidad de Granada. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AMBDÓS QUADRIMESTRES. Classes teòriques (primer i segon quadrimestre) Correcte seguiment i participació a les classes 1 No
PRIMER QUADRIMESTRE. Treball de Reconeixement territorial de Geografia d'Espanya. S'aplicaran les temàtiques d'estudi tractades al temari a l'anàlisi d'un territori des de l'òptica regional, preferentment d'escala provincial. Això inclou aspectes tant físics com sòcio-econòmics. Realització de la pràctica d'acord amb els criteris que es fixaran en el moment de la seva explicació 15
PRIMER QUADRIMESTRE. Presentació oral del reconeixement territorial de Geografia d'Espanya. Realització de la presentació d'acord amb els criteris que es fixaran en el moment de la seva explicació 5 No
PRIMER QUADRIMESTRE. Exàmens de Geografia d'Espanya: toponímia i teoria. Tot i que s'entendran com a part d'un mateix examen, es realitzaran en dies preferentment diferents per l'especificitat del format de cadascun. Tindrà un pes preponderant el de teoria en relació al de toponímia. Resposta adequada a les preguntes plantejades. 20
PRIMER QUADRIMESTRE. SORTIDA DEL PRÀCTICUM (3 dies). Realització supeditada a les limitacions sanitàries que tinguem en el moment de materialitzar l'activitat (preferentment a l'octubre). L'estudiant haurà d'assistir i seguir correctament les activitats previstes dins d'aquesta sortida de camp. 5 No
PRIMER QUADRIMESTRE. Confecció Memòria del Pràcticum Assistència a la sortida de camp del pràcticum i realització de la memòria associada d'acord amb les pautes que es plantejaran a l'inici del curs. 15
SEGON QUADRIMESTRE. Treball del bloc de Geografia de Catalunya (quadrimestral).

Es durà a terme una monografia regional per part de grups de 4-5 estudiants. L'àmbit d'estudi el composarà un conjunt de municipis que guardi una coherència territorial tant des del punt de vista físic com humà. El grup elaborarà una monografia per a l'àrea d'estudi en la que constaran els grans apartats del temari del bloc. El treball es complementa amb unes visites in situ on els estudiants hauran d'explicar, a la resta de companys, els trets més rellevants de l'àrea d'estudi. Aquestes visites prendran l'estructura d'un itinerari de 4-5 parades temàtiques que sintetitzin les particularitats més rellevants de la geogràfica física i humana d'aquella zona. Cada grup es podrà sotmetre a les preguntes/dubtes de la resta d'estudiants. Per la seva banda, la resta d'estudiants, individualitzadament, hauran d'elaborar una breu ressenya (1-2 pàgines) de cada àrea d'estudi.
Cada grup de treball elaborarà el document per escrit de la seva monografia que es lliurarà al final del quadrimestre.
Hi haurà l'opció, segons la modalitat de desenvolupament del curs, que aquesta pràctica estigui integrada per exercicis específics que es focalitzin en capítols/apartats del temari tractats durant el segon quadrimestre.
Realització de la pràctica d'acord amb els criteris que es fixaran en el moment de la seva explicació 20
SEGON QUADRIMESTRE. Exàmens de Geografia de Catalunya: toponímia i teoria. Tot i que s'entendran com a part d'un mateix examen, es realitzaran en dies preferentment diferents per l'especificitat del format de cadascun. Tindrà un pes preponderant el de teoria en relació al de toponímia. Resposta adequada a les preguntes plantejades. 15
SEGON QUADRIMESTRE. Sortida temàtica d'un dia. L'indret i el centre d'interès del recorregut es determinaran durant les setmanes prèvies a la seva realització i en funció de quina sigui la conjuntura sanitària en que progressa el curs. Realització de la ressenya crònica de la sortida a establir en el seu moment 4 No

Qualificació

El mòdul s’estructura en tres parts: Geografia d'Espanya (1r. quadrimestre), Geografia de Catalunya (2on. quadrimestre) i el Pràcticum. Les dues primeres parts representen un 80% de la nota i, el Pràcticum, el 20 % restant. Per superar el mòdul, entre d’altres requisits, caldrà realitzar i aprovar el pràcticum (incloent la sortida d’estudi).

Activitats d’avaluació: les parts de Geografia d’Espanya i de Geografia de Catalunya s’avaluaran, cadascuna, mitjançant un examen (pot incloure una part específica de toponímia) i diverses pràctiques. L’examen suposarà, segons el format, entre el 25 i el 40% de la qualificació de cadascun dels quadrimestres i, les pràctiques, al voltant d'un 60-70%, segons el seu format. Per poder fer mitjana entre les notes dels dos blocs de Geografia Regional i del pràcticum cal que les qualificacions mínimes de cadascun d'ells sigui d'un 4,5 per separat. Aquesta nota mínima també és vàlida per a cadascuna de les pràctiques per separat. Si la nota d'una activitat d'avaluació no assoleix 4,5, no podrà fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació i constarà com un suspens.

Es valorarà l'assistència com un aspecte més d'avaluació. L'assistència mínima al 75% de les sessions donarà dret a afegir un 10% sobre la nota d'examen, sempre i quan s'assoleixi un 5. Quan les classes es duguin a terme parcialment o total on-line, es fixarà la manera per verificar que l'estudiant segueix les sessions.

IMPORTANT: La realització del pràcticum comprès a l'assignatura s'entendrà com a requisit indispensable per a la seva avaluació positiva. El pràcticum inclourà una estada de camp de 3 dies preferentment en un territori de Catalunya. Si per motius sanitaris (COVID-19) l'activitat del pràcticum no es pogués realitzar, es compensaria amb l'organització de diverses sortides de camp d'un dia, al llarg del curs i, l'equivalent al seu 20% de la nota, es repartirà entre elles. En tot cas, si el pràcticum no es pogués fer, els dos blocs quadrimestrals de l'assignatura passarien a valer el 50% cadascun d'ells.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a un, a diversos o a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i a d'altres activitats d'avaluació.
- l'estudiant que no hagi presentat els treballs requerits pel professor.


Avaluació única:
-Si algun estudiant es decantés per aquesta modalitat d'avaluació, caldrà superar l'examen corresponent de cada quadrimestre que podrà incloure qualsevol de les temàtiques i metodologies tractades durant el curs.

-Dins els respectius exàmens podran incloure's preguntes de lectures obligatòries específiques per aquests casos i que estaran pensades per suplir la resta d'activitats d'avaluació que, pels altres estudiants, seran en avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i treure una nota mínima d’almenys 4,5 en cadascuna de les activitats d’avaluació. Només a partir d’aquest llindar (4,5) una activitat d’avaluació farà mitjana amb la resta. Per altra banda, un estudiant no aprovarà l’assignatura si li resta pendent de presentar qualsevol de les activitats d’avaluació.

Tutoria

-A l'inici de cada quadrimestre s'informa a l'estudiant de la disponibilitat del professor per realitzar tutories i s'anima a demanar-les. Les tutories poden efectuar-se dins l'horari de despatx (i que l'estudiant coneix) o bé a qualsevol altra hora convinguda.

-L'estudiant podrà requerir una tutoria en el moment que cregui oportú i ser acordada conjuntament amb el professor, ja sigui presencialment al despatx o amb modalitat on-line (videoconferència).

-Específicament, per les pràctiques amb major pes i/o complexitat, es fixarà almenys una tutoria obligatòria amb cadascun dels estudiants/grups de treball. En aquestes tutories es podran tractar altres qüestions de desenvolupament del curs que consideri l'estudiant i/o el professor. Això assegura que tots els estudiants realitzin un mínim de tutories de seguiment obligatòries cada quadrimestre.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

-L'estudiant és informat amb detall del desenvolupament de l'assignatura en la presentació durant la primera classe. Això afecta tant a la docència, com a les activitats d'avaluació, com a les qüestions organitzatives. Totes aquestes particularitats són recollides en un programa que es lliura a l'estudiant també a la primera classe, sigui en format paper o en arxiu .pdf. Aquest arxiu figura a la capçalera del moodle de l'assignatura.

-Totes les activitats d'avaluació, els seus objectius, característiques, tasques, calendaris, etc. són comunicades als estudiants a l'inici i, es concreta cadascuna d'elles, en el moment que són plantejades. A partir d'aquí, els seus detalls es publiquen al moodle de l'assignatura durant els respectius quadrimestres.

-El calendari de les activitats i els detalls organitzatius figuren al quadre d'avisos del moodle de l'assignatura. Aquest quadre es va actualitzant en la mesura que les activitats són realitzades.

-L'estudiant disposa del sistema habitual d'email per comunicar-se amb el professor; pot demanar hora per tutoria en qualsevol moment del curs, ja sigui dins l'horari de despatx de que disposa el professor (i que l'estudiant coneix) o bé a una altra hora convinguda.

-Aquestes tutories podran ser, també, mitjançant videoconferència.

Observacions


EN CAS QUE NOMÉS S'APROVÉS UNA DE LES DUES PARTS, L'ESTUDIANT HA DE TENIR CLAR QUE, DE CARA A UNA NOVA MATRICULACIÓ, EL CURS SEGÜENT, HO FARÀ DE L'ASSIGNATURA SENCERA (12 CRÈDITS). AIXÒ AL MARGE DEL QUE S'ACORDI, SOBRE LA PART APROVADA, AMB EL PROFESSOR.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El contingut d'aquesta fitxa està pensat perquè el seu desenvolupament sigui mixt durant el primer quadrimestre. És a dir, el 50% de la docència s'efectuaria presencialment i, l'altre 50%, en línia. Quant al segon quadrimestre, el disseny està pensat perquè pugui realitzar-se 100% presencial.

Cada activitat d'avaluació admet la possibilitat que pugui ser seguida, fins i tot, en el supòsit de que la totalitat de l'assignatura passés a impartir-se, momentàniament, en una modalitat 100% en línia.

Per tant, no es contempla modificar la composició del plantejament de les pràctiques ja que aquestes podrien ser seguides, en bona mesura, en aquest darrer supòsit: el plantejament de l'exercici, el seu seguiment via tutories, la seva presentació oral (si s'escau) o lliurament escrit poden ser resolts a través dels mitjans telemàtics que es contemplin. Sí és cert que, les sortides de camp caldria readaptar-les completament tal i com es concreta a l’apartat següent.

En el cas de les classes, la intervenció del professor passaria a fer-se per videoconferència o mitjançant complements d'àudio o escrits (guions) de les presentacions .ppt. Aquests complements serien explicats i comentats, de forma participada amb els estudiants, en les sessions de classe no presencial.

*Si es permetés un cert retorn a la presencialitat, encara que fos de manera restringida, aquesta s’implantaria en les activitats previstes segons el que disposessin els diversos escenaris contemplats per la pròpia universitat. D’això se n’informaria als estudiants amb antelació suficient.


Modificació de l'avaluació:
IMPORTANT: Es mantenen els criteris de ‘no presentat’ que s’expressen a la fitxa general de l’assignatura. En aquest sentit, la realització de totes les activitats d’avaluació és obligatòria i caldrà assolir una nota mínima de 4,5 en cadascuna d’elles per poder fer mitjana.

Si l'assignatura, per causa de força major, passés a impartir-se en línia en la seva integritat, les classes (sessions d'aula) s'adaptarien segons el que consta a l'apartat 'modificació de les activitats'. Tot el que té a veure amb les presentacions orals presencials passarien a fer-se amb mitjans telemàtics en línia. Per altra banda, el seguiment mitjançant tutories, inclosa la part que s'entén com a obligatòria, resta garantinda igualment per mitjans telemàtics com google.meet, Skype o altres opcions equivalents.

Pel que fa a les sortides de camp, aquestes restarien suspeses momentània o definitivament segons les circumstàncies. El seu percentatge d'avaluació s'integraria a la resta de pràctiques o bé es dissenyaria una activitat complementària que, dintre les possibilitats, supliria a aquelles.

*Si es permetés un cert retorn a la presencialitat, encara que fos de manera restringida, aquesta s’implantaria en les activitats previstes segons el que disposessin els diversos escenaris contemplats per la pròpia universitat. D’això se n’informaria als estudiants amb antelació suficient.

Tutoria i comunicació:
La comunicació es mantindrà pel canal habitual del correu electrònic i, especialment, a través d’aplicacions de vídeo-conferència com Skype o google.meets. S’anirà mantenint el canal obert amb els estudiants amb les tutories que es vagin fixant per a les pròpies pràctiques o per a la resolució de dubtes. S’incorporaran fòrums als diversos temes de manera que, les consultes dels estudiants es puguin plantejar a través d’ells i que les respostes dels professors també siguin a través d’aquest canal i pública per a tothom.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.