Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
- Analitzar l'estudi del món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats.- Presentar i analitzar els principals debats informatius que regeixen l'actualitat i formar-se un criteri propi.- Oferir els coneixements específics relatius a la teoria i pensament contemporanis.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Lluís Costa Fernàndez  / Alfons Jimenez Cortacans  / Javier Martin Uceda  / Joan Nogue i Font
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE7- Analitzar el món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats

Continguts

1. ASSIGNATURA GRANS DEBATS DE L'ERA ACTUAL (Joan Nogué i Javier Martín/3ECTS/1S/Català) 1. Geopolítica de la complexitat 1.1.La descartografia del món contemporani 1.2. L’’altra’ globalització 2. Noves dinàmiques territorials 2.1. La ciutat i les noves ruralitats 2.2. El retorn al lloc 2.3. Sentit del lloc, paisatge i conflicte

2. ASSIGNATURA "PENSAR LA COMUNICACIÓ" (Dr. Lluís Costa/3ECTS/1s/Català): 1–El paper de les televisions locals en un món visual. 2- Estratègies comunicatives en el món de l'art. 3- La ràdio en temps convulsos. 4-Les fonts periodístiques i el nou rol del professional de la comunicació 5- Comunicació per a la participació. 6- La gestió i la difusió d'imatges. 7- Els moviments socials i la comunicació

3. ASSIGNATRUA "DE LA POLIS A LA SOCIETAT GLOBAL" (Alfons Jiménez/6ECTS/2S/Castellano)1. La globalització a l'actualitat. Una reflexió entre l'11 de setembre de 2001 i el moment present. 2. Els inicis de la civilització. Episodis del món antic. 3. El somni de la raó i la desil•lusió de la modernitat. 4. L'humanisme italià. El protagonisme de l'home. 5. Els viatges i conquestes de final de l'època medieval i l'inici de la moderna

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50,00 100,00 0 150,00
Elaboració individual de treballs 20,00 35,00 20,00 75,00
Lectura / comentari de textos 2,00 33,00 2,00 37,00
Sessió participativa 12,00 14,00 12,00 38,00
Total 84,00 182,00 34,00 300

Bibliografia

 • Judt, Tony (2010 ). El Món no se'n surt : un tractat sobre els malestars del present . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Veiga, Francesc (cop. 1997 ). La Paz simulada : una historia de la Guerra Fría, 1941-1991 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Chomsky, Noam (1992 ). El Miedo a la democracia . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Foucault, Michel (1988 ). La Arqueología del saber (10ª ed.). México [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Foucault, Michel (1992 ). Genealogía del racismo : de la guerra de las razas al racismo de Estado . Madrid: La Piqueta. Catàleg
 • Chomsky, Noam (2006 ). La Naturaleza humana : justicia versus poder : un debate . Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Dolezel, Lubomír (DL 1997 ). Historia breve de la poética . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • CHAUPRADE, A. (2003). Géopolitique: constantes et changements dans l'histoire. Paris: Ellipses. Catàleg
 • KAPLAN, R. D. (2013). La venganza de la geografía: cómo los mapas condicionan el destino de las nacion. Barcelona: RBA. Catàleg
 • LACOSTE, Y. (1993). Dictionnaire de géopolitique. Paris: Flammarion. Catàleg
 • LACOSTE, Y. (2007). Atlas geópolitique. Paris: Flammarion. Catàleg
 • LÓPEZ TRIGAL, L. (2013). Diccionario de Geografía Política y Geopolítica. León: Universidad de León. Catàleg
 • MÉNDEZ, R. (2011). El nuevo mapa geopolítico del mundo. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • MONMONIER, M. S. (1996). How to lie maps. Chicago & London: University of Chicago Press. Catàleg
 • NOGUE, Joan (2007). La construcción social del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Ó TUATHAIGH, G. (1996). Critical geopolitics: the politics of writing global space. Minneapolis: University of Minnesota press. Catàleg
 • Herrscher, Roberto (2012). Periodismo narrativo. Como contar la realidad con las armas de la literatura (2012). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ASSIGNATURA GRANS DEBATS DE L'ERA ATUAL (Joan Nogué i Javier Martín) Lectura i comentari de textos (articles o capítols de llibre) i visualització i comentari de vídeos Comprendre i analitzar críticament el contingut dels textos i els vídeos, relacionant-los amb els continguts presentats a les classes. L'avaluació (continuada) consistirà en la presentació per part de l'alumnat d'una sèrie de petits assaigs i comentaris crítics. 25 No
ASSIGNATURA PENSAR LA COMUNICACIÓ (Dr. Lluís Costa)
Cicle de conferències "Pensar la Comunicació". Elaboració de treballs a partir del contingut de les conferències i d'una bibliogràfica bàsica.
És d'avaluació. Assistència i treballs sobre les ponències 25 No
ASSIGNATURA "DE LA POLIS A LA SOCIETAT GLOBAL"(Alfons Jiménez): Treball analític sobre tema d'actualitat; examen parcial amb preguntes concretes; i examen final sobre la teoria explicada a classe Nota Exàmen i qualitat del treball de curs 50

Qualificació

Aquesta assignatura seguirà l'avaluació continua. Per tant, cal assistir a totes les classes i activitats, dins i fora de la Facultat i entregar tots els treballs.
Per poder fer promig de les notes de treballs, pràctiques, etc amb les dels exàmens, parcials o final, caldrà que la nota dels exàmens, superi el 4.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constaran a les actes com a NO PRESENTATS, els estudiants que no hagin presentat activitats proposades, el valor de les quals sigui superior al 25% del total de l'avaluació.


Avaluació única:
Consistirà en un examen final que inclourà tant les explicacions del professor com les lectures i els vídeos que les complementen.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Sempre que sigui possible, la tutoria es realitzarà presencialment.


Alfons Jiménez: sempre que sigui possible la tutoria es realitzarà presencialmen. El professor també pot contestar allò que calgui per via telemàtica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà a través de la plataforma Moodle i a través del correu electrònic personal.

Observacions

.En el cicle de conferències "Pensar la Comunicació", corresponent al tercer bloc, hi poden haver lleugeres modificacions en algun dels temes exposats.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
-Els estudiants han de treballar amb uns documents que se li proporcionen sobre cada classe. Per tal d'ampliar el fet que tothom pugui tenir accés als continguts de les assignatures, el professor en temps no presencial enviarà documents de cadascuna de les classes. Es realitzaran videoconferències a través de GoogleMeet o d'altres plataformes que la universitat aconselli en el supòsit que la classe presencial no sigui possible.

En aquest apartat, hi són importants les competències següents:
CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)


-Durant les hores de classe previstes, a través de GoogleMeet, es realitzarà una classe virtual amb interacció dels alumnes. El professor, a més, penjarà diferents documents sobre el contingut de les classes.

En aquest apartat, hi són important les competències següents:
CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
CE7- Analitzar el món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats

Alfons Jiménez. Els estudiants tindran els materials bàsics de l'assignatura. El professor en temps no presencial enviarà els materials que es treballen a classe que es farà de manera telemàtica.

CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
CE7- Analitzar el món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats

"Pensar la Comunicació" (Lluís Costa): En cas de què l'evolució de la pandèmia obligui a modificar la presencialitat o d'altres aspectes; aquestes modificacions no haurien de significar uns canvis substancials en els continguts del programa i aniran encaminades a facilitar el seguiment online de l'assignatura.

"Grans debats de l'era actual" (Joan Nogué): Les activitats previstes estan dissenyades i pensades per ser realitzades tant de manera totalment presencial com virtual.

Modificació de l'avaluació:
- Les activitats d’avaluació previstes en el disseny de l’assignatura canvien en el ben entès que totes es realitzaran mitjançant vies no presencials.

En aquest apartat hi seran importants les competències següents:
CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani


- L'examen presencial no es farà i la nova manera modificada d'avaluar serà la d'un examen amb apunts. 4 preguntes. Dues sobre els continguts del món antic. I dues sobre el món modern, contemporani i actual. Se n'hauran d'escollir 1 de cadascun dels dos blocs. L'examen es contestarà durant un període de 48 hores i s'enviarà per correu electrònic al professor (alfons.jimenez@udg.edu). L’examen final d'aquesta assignatura altres anys havia estat amb o sense apunts. En aquesta ocasió, sense apunts, exigeix el coneixement i reflexió sobre els continguts.

Les competències següents en aquest apartat hi seran importants:
CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
CE7- Analitzar el món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats

Les activitats anteriors en aquesta assignatura eren les següents:
Treball analític sobre tema d'actualitat; examen parcial amb preguntes concretes; i examen final sobre la teoria explicada a classe.

A la situació actual aquestes activitats són canviades per les següents: El treball analític sobre temes d'actualitat es manté, però no és avaluable, perquè es portarà a terme a les classes telemàtiques de cada setmana.
L'examen parcial i l'examen final presencials no es faran. L'assignatura s'avaluarà a partir d'un examen amb apunts des de casa el termini del qual serà de 48 hores per realitzar-lo i enviar-lo al correu alfons.jimenez@udg.edu

"Pensar la Comunicació" (Lluís Costa): Si durant el curs s'han de modificar les normes referents a la presencialitat, això no comportaria modificació en les formes i criteris d'avaluació (excepte en els casos de confinament de la població).

"Grans debats de l'era actual" (Joan Nogué): En el supòsit d'una docència totalment virtual l'avaluació no variaria, atès que el bloc s'avalua de manera contínua en base a la presentació per escrit de tota una sèrie de petits assaigs sobre la temàtica explicada, les lectures realitzades i els vídeos analitzats.

Tutoria i comunicació:
- A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi constància.
- Cada setmana s’enviarà un únic correu amb la informació important de tota la setmana.
- Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on s’informarà de totes les qüestions relatives de l’assignatura.
- Els estudiants que vulguin una tutoria ho poden fer per mitjà de fer aquesta petició per correu electrònic al professor, que serà contestada amb 24 hores, i que es podrà fer per telèfon o via telemàtica.

"Pensar la Comunicació" (Lluís Costa): Las formes habituals de tutories i comunicació on line: correu electrònic, vídeo conferència, espais del moodle... o bé presencialment al despatx.

"Grans debats de l'era actual" (Joan Nogué): La comunicació amb l'alumnat s'establirà pels canals habituals: de manera presencial quan les circumstàncies ho permetin, correu electrònic i tutories en viu a través de vídeo conferències.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.