Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions i documentals. (Edició digital, - David Serra) Aquesta assignatura contempla una introducció a la terminologia bàsica i a les diferents fases que configuren el procés d’edició d’un llibre. En classes que alternaran l’exposició teòrica, l’aplicació pràctica i la reflexió dialogada en col•lectiu, s’analitzaran els diferents tipus de suport de la cultura escrita i la revolució editora, lectora i de recepció cultural originada per les noves tecnologies i la irrupció del llibre digital. Gestió i edició de continguts digitals, fent una aproximació pràctica dels recursos necessaris per a la producció real d'un producte-escrit. (Documental Creatiu, a cura d'Ingrid Guardiola) Aproximació al documental cinematogràfic, no només des del punt de vista històric, sinó també narratiu, estructural, així com pràctic. A partir de l’anàlisi dels autors i obres més representatives, l’assignatura s’estructura a partir de 6 blocs temàtics que pretenen donar a conèixer les diferents tipologies documentals, sobretot les que emergeixen a partir dels anys 60’s, sempre contextualitzades amb els seus precedents històrics. Els blocs temàtics són: documental i avantguarda, documental d’observació, docu-assaig, documental, política i història, primera personal i, finalment, docu-ficcions i formats híbrids. Objectius de l’assignatura de "Documental Creatiu": • Conèixer els diferents moviments històrics al voltant del “documental creatiu”. • Conèixer els directors i obres claus del “documental creatiu”. • Saber analitzar i interpretar el llenguatge cinematogràfic de les obres audiovisuals. • Conèixer les diferents tècniques d’edició documental. • Aplicar els coneixements sobre el llenguatge cinematogràfic a l’edició de documentals. • Saber elaborar un projecte documental en funció dels continguts, objectius i tècniques esmentades.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ingrid Guardiola Sanchez  / David Serra Navarro
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. ASSIGNATURA EDICIO DIGITAL (David Serra/6ECTS/1S/Català): 1.1 Programari gràfica interactiva 1.2 Gestió hipertextual - Optimització recursos gràfics 1.3 Gestió infogràfica de dades 1.4 Tipografia 1.5 Maquetació Digital 1.6 Suports digitals i plataformes de distribució 1.7 Gestió del Disseny

2. ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU" (Íngrid Guardiola/6ECTS/2S/Català) 1) INTRODUCCIÓ AL DOCUMENTAL 2) DOCUMENTAL I AVANTGUARDA 2.1. Soviètics 2.2 Sinfonies Urbanes 2.3 Avantguardes i cinema experimental Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’encadenat i la fosa. 2. Acceleració i ralentit. 3. L’estranyament o singularització. 4. El conflicte. 5. El muntatge intel·lectual. 6. El muntatge rítmic. 7. El muntatge formal. 3) DOCUMENTAL OBSERVACIONAL I ETNOGRÀFIC 3.1 Grierson, Flaherty i l’Escola Britànica. 3.2 Direct Cinema i etnografia 3.3 Nou Cinema Observacional Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’observació. 2. El pla seqüència. 3. El muntatge en continuïtat espacio-temporal. 4) DOCU-ASSAIG Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge metafòric. 2. El muntatge poètic. 5) DOCUMENTAL, HISTÒRIA I POLÍTICA 5.1 Documental i propaganda 5.2 Documental i reflexió històrica 5.3 Documental i documents privats Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge ideològic. 2. Muntatge narratiu vs. expressiu. 3. El fragment com a garantia discursiva. 6) EN PRIMERA PERSONA Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge subjectiu. 2. El punt de vista narratiu en primera persona. 3. L’element confessional. 7) DOCU-FICCIONS, MOCKUMENTARIES, DOCU-DRAMES I ALTRES DISLOCACIONS DOCUMENTALS Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. La construcció de la veracitat i la credibilitat. 2. La construcció del sentit. 3. Usar mitjans i fonts alienes amb fins desviats. 4. Dialèctica entre la imatge documental i la ficció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 155,00 145,00 300,00
Total 155,00 145,00 300

Bibliografia

 • Campàs, Joan (2005 ). L'Hipertext . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Chartier, Roger (1993 ). Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Darnton, Robert (2010 ). Digitalitzar és democratitzar? : el cas dels llibres . Barcelona: Arcàdia. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005 ). Perdón imposible : guía para una puntuación más rica y consciente . Barcelona: RBA. Catàleg
 • Millán, José Antonio (1998 ). De redes y saberes : cultura y educación en las nuevas tecnologías . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Moret, Xavier (2002 ). Tiempo de editores : historia de la edición en España, 1939-1975 . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Olson, David R (DL 1998 ). El Mundo sobre el papel : el impacto de la escritura y lalectura en la estructura del conocimiento . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Josep M (1995 ). Ortotipografia : manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic (2ª ed., revisada). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rico, Francisco (1994). Figuras con paisaje. Galaxia Gutenberg y Círculo de lectores. Catàleg
 • Zali, Anne (1999 ). L'Aventure des écritures. La page . Paris: Bibliothèque nationale de France. Catàleg
 • Calasso, Roberto (2007 ). La Follia que ve de les nimfes . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • BARNOUW, E. (1996). El documental. Historia y estilos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • BOURRIAUD, N. (2007). Postproducción : la cultura como escenario : modos en que el arte reprograma el . Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Catàleg
 • CATALÀ, J.M., CERDÁN, J., TORREIRO, C., (ed’s) (2001). Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España. Festival de Cine Español de Málaga/ Ocho y medio, Libros de Cine. Catàleg
 • CASIMIRO, T., CERDÁN, J. (2005). Documental y vanguardia. Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • COUSINS, M., MACDONALD, K. (1996). Imagining reality: the Faber Book of Documentary. Londres: Faber & Faber. Catàleg
 • GARCÍA, S., GÓMEZ, L. (2009). Piedra, papel, tijera, el collage en el cine documental. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • OROZ, E., DE PEDRO, G. (ed’s) (2009). La risa oblicua: tangentes, paralelismoes e intersecciones entre documental y hu. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • ORTEGA, M.L. (2007). Espejos rotos: aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • PÉREZ, O. (2010). La metamorfosis referencial en el documental. FORMATS,, . Recuperat , a http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/si_flash2.htm Catàleg
 • RENOV, M. (2004). The Subject of documentary. Londres: University of Minnesota Press. Catàleg
 • RENOV, M., (Ed) (1993). Theorizing Documentary. Nova York: Routledge. Catàleg
 • KRIGER, J., (2012). Animated realism: a behind the scenes look at the animated documentary genre . Oxford: Focal. Catàleg
 • RHODES, G.D., PARRIS, J., (ed.) (2006). Docufictions: Essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking. Londres: McFarland&Company, Inc., Publisher. Catàleg
 • BRUZZI, S., (1999). New documentary: a critical introduction. Londres: Routledge. Catàleg
 • ROSCOE, J., HIGHT, C. (2001). Faking it: Mock-documentary and the subversion of factuality . Manchester, Nova York: Manchester University Press. Catàleg
 • SÁNCHEZ NAVARRO, J., HISPANO, A. (ed’s) (2001). Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Barcelona: Glénat. Catàleg
 • VERTOV, D. (1977). Escritos y Diarios de Trabajo. Buenos Aires: Nueva Visión.
 • WEINRICHTER, A. (2004). Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T&B Editores. Catàleg
 • WINSTON, B. (1995). Claiming the real: the documentary film revisited. Londres: British Films Institute. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ASSIGNATURA EDICIO DIGITAL: Lectures // Taller pràctic d'edició: creació i correcció de continguts. Estudi dels principals moments de la història de l'edició i difusió de textos.
Taller pràctic d'edició: creació i correcció de continguts. Estudi dels principals moments de la història de l'edició i difusió de textos. 50
ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU" Assistència a classe i elaboració dels exercicis amb Adobe Première.
Realització exercicis 5
ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU" Treball en grup (3-4 persones). Realització d’una peça documental de 5 a 10 minuts, 70% de la nota. Ha d’incloure un breu dossier amb la idea, la sinopsis, l’argument, descripció de les localitzacions (si n’hi ha), descripció dels personatges (o en el cas que no n’hi hagin justificar la seva absència), objectius i referents. Es valorarà: treball invertit / coherència general del projecte / originalitat, risc, caràcter propi / qualitat tècnica 35
ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU" Anàlisi cinematogràfica d’un documental de la filmografia de classe Elements a analitzar:
o Context del documental
o Autoria
o Llenguatge cinematogràfic
o Aportacions en la història del documental
o Altres elements a destacar
10

Qualificació

ASSIGNATURA EDICIÓ DIGITAL (David Serra):
Programari gràfica interactiva; programari gestió hipertextual; programari maquetació digital; gestió infogràfica; suports digitals i plataformes de distribució; maquetació digital. El repartiment de la nota d'aquesta es farà seguint la següent distribució: 10% participació/assistència; 40% pràctiques específiques; 50% realització producte-maqueta suport digital.

ASSIGNATURA DOCUMENTAL CREATIU(Íngrid Guardiola):
- Assistència.
- En l'elaboració del documental: Es valorarà: treball invertit / coherència general del projecte / originalitat, risc, caràcter propi / qualitat tècnica.
- En l'anàlisi fílmica: bona correcció ortogràfica, redacció, que s'incloguin tots els elements a analitzar (context del documental, autoria, llenguatge cinematogràfi, aportacions en la història del documental), bona articulació dels arguments.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de les activitats i la no presentació als exàmens equival a zero.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.