Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu donar competències en la lectura crítica dels textos, l'escriptura de textos acadèmics i creatius --tant en en format tradicional com electrònic-- i l'expressió oral.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA GALLEGOS AMBER  / JUDIT PUJOL PRAT  / XAVIER RENEDO PUIG  / GLÒRIA RIBUGENT I GUBAU  / ELISABET SUNYER RODÀ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN FERRER COSTA  / JOAN RAFEL CUFI
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA PERERA ROURA  / GLÒRIA RIBUGENT I GUBAU
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins

Continguts

1. El text

          1.1. Oral versus escrit

          1.2. Problemes d'ortografia

          1.3. Puntuació

          1.4. Arquitectura de la frase i construcció del paràgraf

          1.5. Els connectors i els marcadors textuals

          1.6. Precisió lèxica i qüestions d’estil

2. Gèneres acadèmics

          2.1. Examen

          2.2. Ressenya

          2.3. Fitxa bibliogràfica

          2.4. El treball acadèmic

                    2.4.1. Estructura

                    2.4.2. Recerca d'informació

                    2.4.3. Lectura crítica

                    2.4.4. Plagi

                    2.4.5. Notes i bibliografía

3. L'expressió oral

          3.1. La veu i els altres elements no verbals

          3.2. La narració i l'argumentació

          3.3. Preparació i escenificació

          3.4. La classe

          3.5. La conferència

          3.6. El debat

          3.7. L'entrevista

4. L'escriptura creativa

          4.1. Els gèneres literaris

          4.2. La narració

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45 105 150
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30 70 100
Assistència a actes externs 0 10 10
Classes participatives 5 35 40
Total 80 220 300

Bibliografia

 • Alvar Ezquerra, J. (1999). Manual de redacció y estilo. Istmo. Catàleg
 • Blecua, J. M. (1982). ¿Qué ese hablar?. Salvat. Catàleg
 • Bosque, I. (2004). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. SM. Catàleg
 • Brambilla, S. (2008). La Scrittura professionale. Mondadori Università. Catàleg
 • Cassany, D. (1993). La cuina de l'escriptura. Empúries. Catàleg
 • Ceberio, M. R. (2006). La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana. Paidós. Catàleg
 • Chabrol, C. (2003). Cómo se hace una pelicula. Alianza Editorial. Catàleg
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, investigación . Gedisa. Catàleg
 • Germano, W. (2008). Cómo transformar tu tesis en un libro. Siglo XXI. Catàleg
 • Gómez Torrego, L. (2004). Nuevo manual de español correcto. Arco/Libros. Catàleg
 • Guitton, J. (2000). El trabajo intelectual: consejos a los que estudian y a los que escriben. Rialp. Catàleg
 • Havelock, E. A. (1996). La Musa aprende a escribir. Paidós. Catàleg
 • King, S. (2004). Mientras escribo. Debolsillo. Catàleg
 • Martín Gaite, C. (1988). El cuento de nunca acabar. Anagrama. Catàleg
 • Lázaro Carreter, F. (1997). El dardo en la palabra. Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Mestres, J. M. (2000). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Eumo. Catàleg
 • Millán, J. A. (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consistente. RBA Libros. Catàleg
 • Millán, J. A. (2008). Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red. Melusina. Catàleg
 • Ordine, Nuccio (2013). La utilitat de l'unútil. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Pujol, J. M. - Solà, J. (1995). Ortotipografia: manual del 'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Columna. Catàleg
 • Rodríguez Vida, S. (2006). Curso práctico de corrección de estilo. Octaedro. Catàleg
 • Sanz, G. - Fraser, A. (2003). Manual de comunicacions escrites a l'empresa. Graó. Catàleg
 • Schopenhauer, A. (2005). L'art de tenir sempre raó. Empúries. Catàleg
 • Serra i Casals, Enric (2017 ). Com escriure bé una ressenya . Vic: Eumo. Catàleg
 • Tuson, J. (1996). L'escriptura: una introducció a la cultura alfabètica. Empúries. Catàleg
 • Wagensberg, J. (2004). La rebelión de las formas. Tusquets. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Conjunt d’exercicis pràctics sobre ortografia, puntuació, elaboració de paràgrafs, correcció d’estil, etc. que el professor anirà demanant als alumnes S’avaluarà el grau de correcció juntament amb la qualitat lingüística i ortotipogràfica dels exercicis presentats. 30
Redacció de monografia acadèmica o bé combinació de ressenyes que generen un estat de la qüestió S'avaluarà la correcció de l'estil, la precisió lèxica, la qualitat del discurs elaborat per l'estudiant, així com la seva capacitat de relacionar apropiadament, citant-les sempre, les diverses fons bibliogràfiques. 30
Pràctiques de comunicació oral Es valoraran els aspectes formals de la presentació (situació, veu, moviments), així com la completesa i adequació dels continguts. 30
Examen d'ortografia Aquest examen final només influirà en un 10% sobre la nota final, però si es suspèn pot ser motiu per no aprovar l'assignatura. 10

Qualificació

Els professors faran mitjana aritmètica de les notes obtingudes per l'estudiant durant el curs, sempre tenint en compte els percentatges que s’ofereixen al quadre de més amunt sobre les activitats d’avaluació. Ara bé, l’esforç, l’assistència constant i la millora en els resultats a mesura que el curs avança també serà un factor positiu a l’hora d’arrodonir la nota final.
Qualsevol acte de còpia o plagi suposarà el suspens inmediat i irrevocable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El curs de Comunicació Oral i Escrita és una assignatura essencialment pràctica i facilitadora de les tècniques de lectura, redacció i publicació acadèmiques. Per tant,
l’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per controlar-la diàriament. A més, molts dels treballs es proposaran a classe, de manera que l'absència de l'estudiant pot afavorir que no presenti els exercicis encomanats pel professor. Aquesta circumstància, o bé el retard en l’entrega d’algun dels treballs (que el professor no està obligat a corregir), pot suposar un No Presentat aplicable al conjunt de l'assignatura.