Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Conèixer les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Analitzar i registrar processos comptables i seguir la valoració dels elements patrimonials segons la normativa vigent.
 • Analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable.

Continguts

1. PLA GENERAL COMPTABLE

          1.1. Marc conceptual

          1.2. Principis comptables

          1.3. Comptes anuals

2. NORMATIVA FISCAL

          2.1. Impost sobre el valor afegit

          2.2. Impost de societats

3. OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

          3.1. Intracomunitàries

          3.2. Extracomunitàries

          3.3. Diferències de canvi en moneda estrangera

4. OPERACIONS ESPECIALS AMB IMMOBILITZAT

          4.1. Les subvencions

          4.2. Pèrdues de valor: reversibles i irreversibles

5. EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

          5.1. El leasing

          5.2. El capital

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 0 6,00
Lectura / comentari de textos 0 7,00 7,00
Prova d'avaluació 7,50 12,50 20,00
Resolució d'exercicis 0 60,00 60,00
Sessió expositiva 4,00 0 4,00
Sessió participativa 19,00 9,00 28,00
Sessió pràctica 3,00 6,00 9,00
Tutories de grup 10,50 5,50 16,00
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • Albelda Pérez, Esther (cop. 2017 ). Introducción a la contabilidad financiera : ejercicios básicos :|badaptado al Real Decreto 602 (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cantorna Agra, Sara (cop. 2016 ). Contabilidad de las operaciones societarias . Madrid: Garceta. Catàleg
 • Cervera Oliver, Mercedes (DL 2012 ). Contabilidad financiera . Madrid [etc.]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Lladó Badosa, Miquel (2009 ). Curs de comptabilitat financera . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Monllau, Teresa (2010 ). Manual pràctic de comptabilitat financera : aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007 . Barcelona: ACCID Associació Catalana de Comptabilitat iDirecció [etc.]. Catàleg
 • Noves tendències en informació financera : [bases conceptuals i aplicacions pràctiques] (cop. 2015 ). Barcelona: ACCID. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (2009 ). Plan general de contabilidad y PGC de PYMES comentados (7® ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 08-07-2015, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10317399 Catàleg
 • Pla General de Comptabilitat : edició universitària (DL 2008 ). Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • Plana Erta, Dolors Coll Capellán, Carme (2010 ). Comptabilitat financera (4a ed.). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Rivero Romero, José (2010 ). Supuestos de contabilidad financiera . Madrid: Edisofer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques a l'aula d'informàtica S'avalua el seguiment de la pràctica, la participació de l'estudiant/a a l'aula i el lliurement d'un exercici 5
Reflexions sobre temes del programa Es valorarà el contingut de les reflexions 5
Treballs en equip Presentació d'un projecte empresarial, utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. 60
Proves d'avaluació El llarg del curs es faran diferents proves d'avaluació. Per poder fer promig s'ha d'assolir un mínim d'un 5 en cada una d'elles. 30

Qualificació

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest segon curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que iniciat a segon curs i que finalitzarà en el quart amb l’assignatura de Comptabilitat de Costos, per tant, abarca la titulació complerta.
Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en la utilització d'un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquest projecte ha de ser el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional.
Aquest treball inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat del grau, però degut al seu contingut i amplitud també seran molt importants les àrees de direcció financera, administrativa, comercial i de producció.
Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que té aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe.

Aquesta assignatura es podrà superar a través de la metodologia d'aprenentatge basada en projectes (ABP).

La distribució de la puntuació serà:
• L'elaboració d'un projecte empresarial tindrà una puntuació del 60% de la nota final.
. Pràctiques informàtiques (5%).
. Entrega de reptes i reflexions (5%).
• El 30% restant serà la nota obtinguda en les diferents proves-control que es realitzaran durant el curs. Per poder fer mitja, caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts d'aquesta part.

D'altra banda, es requerirà a l'estudiant una assistència mínima al 80% de les sessions.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la comptabilitat