Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions i documentals. (Edició digital, - David Serra) Aquesta assignatura contempla una introducció a la terminologia bàsica i a les diferents fases que configuren el procés d’edició d’un llibre. En classes que alternaran l’exposició teòrica, l’aplicació pràctica i la reflexió dialogada en col•lectiu, s’analitzaran els diferents tipus de suport de la cultura escrita i la revolució editora, lectora i de recepció cultural originada per les noves tecnologies i la irrupció del llibre digital. Gestió i edició de continguts digitals, fent una aproximació pràctica dels recursos necessaris per a la producció real d'un producte-escrit. (Documental Creatiu, a cura d'Ingrid Guardiola) Aproximació al documental cinematogràfic, no només des del punt de vista històric, sinó també narratiu, estructural, així com pràctic. A partir de l’anàlisi dels autors i obres més representatives, l’assignatura s’estructura a partir de 6 blocs temàtics que pretenen donar a conèixer les diferents tipologies documentals, sobretot les que emergeixen a partir dels anys 60’s, sempre contextualitzades amb els seus precedents històrics. Els blocs temàtics són: documental i avantguarda, documental d’observació, docu-assaig, documental, política i història, primera personal i, finalment, docu-ficcions i formats híbrids. Objectius de l’assignatura de "Documental Creatiu": • Conèixer els diferents moviments històrics al voltant del “documental creatiu”. • Conèixer els directors i obres claus del “documental creatiu”. • Saber analitzar i interpretar el llenguatge cinematogràfic de les obres audiovisuals. • Conèixer les diferents tècniques d’edició documental. • Aplicar els coneixements sobre el llenguatge cinematogràfic a l’edició de documentals. • Saber elaborar un projecte documental en funció dels continguts, objectius i tècniques esmentades.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ingrid Guardiola Sanchez  / David Serra Navarro
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CTUdG14 Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat – local i global – i de les competències pròpies
 • T11. Analitzar, sintetitzar de manera crítica les diferents produccions culturals
 • T13. Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació al món contemporani
 • E53. Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals
 • E55. Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions
 • E57. Identificar els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció

Continguts

1. (BLOC "EDICIÓ") Edició del llibre. 1 (David Serra): Gestió Edició Digital 1.1 Programari gràfica interactiva 1.2 Gestió hipertextual - Optimització recursos gràfics 1.3 Gestió infogràfica de dades 1.4 Tipografia 1.5 Maquetació Digital 1.6 Suports digitals i plataformes de distribució 1.7 Gestió del Disseny

2. (BLOC "DOCUMENTAL CREATIU") Programa docent: 1) INTRODUCCIÓ AL DOCUMENTAL 2) DOCUMENTAL I AVANTGUARDA 2.1. Soviètics 2.2 Sinfonies Urbanes 2.3 Avantguardes i cinema experimental Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’encadenat i la fosa. 2. Acceleració i ralentit. 3. L’estranyament o singularització. 4. El conflicte. 5. El muntatge intel·lectual. 6. El muntatge rítmic. 7. El muntatge formal. 3) DOCUMENTAL OBSERVACIONAL I ETNOGRÀFIC 3.1 Grierson, Flaherty i l’Escola Britànica. 3.2 Direct Cinema i etnografia 3.3 Nou Cinema Observacional Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’observació. 2. El pla seqüència. 3. El muntatge en continuïtat espacio-temporal. 4) DOCU-ASSAIG Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge metafòric. 2. El muntatge poètic. 5) DOCUMENTAL, HISTÒRIA I POLÍTICA 5.1 Documental i propaganda 5.2 Documental i reflexió històrica 5.3 Documental i documents privats Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge ideològic. 2. Muntatge narratiu vs. expressiu. 3. El fragment com a garantia discursiva. 6) EN PRIMERA PERSONA Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge subjectiu. 2. El punt de vista narratiu en primera persona. 3. L’element confessional. 7) DOCU-FICCIONS, MOCKUMENTARIES, DOCU-DRAMES I ALTRES DISLOCACIONS DOCUMENTALS Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. La construcció de la veracitat i la credibilitat. 2. La construcció del sentit. 3. Usar mitjans i fonts alienes amb fins desviats. 4. Dialèctica entre la imatge documental i la ficció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 145,00 115,00 260,00
Total 145,00 115,00 260

Bibliografia

 • Campàs, Joan (2005 ). L'Hipertext . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Chartier, Roger (1993 ). Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Darnton, Robert (2010 ). Digitalitzar és democratitzar? : el cas dels llibres . Barcelona: Arcàdia. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005 ). Perdón imposible : guía para una puntuación más rica y consciente . Barcelona: RBA. Catàleg
 • Millán, José Antonio (1998 ). De redes y saberes : cultura y educación en las nuevas tecnologías . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Moret, Xavier (2002 ). Tiempo de editores : historia de la edición en España, 1939-1975 . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Olson, David R (DL 1998 ). El Mundo sobre el papel : el impacto de la escritura y lalectura en la estructura del conocimiento . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Josep M (1995 ). Ortotipografia : manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic (2ª ed., revisada). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rico, Francisco (1994). Figuras con paisaje. Galaxia Gutenberg y Círculo de lectores. Catàleg
 • Zali, Anne (1999 ). L'Aventure des écritures. La page . Paris: Bibliothèque nationale de France. Catàleg
 • Calasso, Roberto (2007 ). La Follia que ve de les nimfes . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • BARNOUW, E. (1996). El documental. Historia y estilos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • BOURRIAUD, N. (2007). Postproducción : la cultura como escenario : modos en que el arte reprograma el . Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Catàleg
 • CATALÀ, J.M., CERDÁN, J., TORREIRO, C., (ed’s) (2001). Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España. Festival de Cine Español de Málaga/ Ocho y medio, Libros de Cine. Catàleg
 • CASIMIRO, T., CERDÁN, J. (2005). Documental y vanguardia. Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • COUSINS, M., MACDONALD, K. (1996). Imagining reality: the Faber Book of Documentary. Londres: Faber & Faber. Catàleg
 • GARCÍA, S., GÓMEZ, L. (2009). Piedra, papel, tijera, el collage en el cine documental. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • OROZ, E., DE PEDRO, G. (ed’s) (2009). La risa oblicua: tangentes, paralelismoes e intersecciones entre documental y hu. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • ORTEGA, M.L. (2007). Espejos rotos: aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • PÉREZ, O. (2010). La metamorfosis referencial en el documental. FORMATS,, . Recuperat , a http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/si_flash2.htm Catàleg
 • RENOV, M. (2004). The Subject of documentary. Londres: University of Minnesota Press. Catàleg
 • RENOV, M., (Ed) (1993). Theorizing Documentary. Nova York: Routledge. Catàleg
 • KRIGER, J., (2012). Animated realism: a behind the scenes look at the animated documentary genre . Oxford: Focal. Catàleg
 • RHODES, G.D., PARRIS, J., (ed.) (2006). Docufictions: Essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking. Londres: McFarland&Company, Inc., Publisher. Catàleg
 • BRUZZI, S., (1999). New documentary: a critical introduction. Londres: Routledge. Catàleg
 • ROSCOE, J., HIGHT, C. (2001). Faking it: Mock-documentary and the subversion of factuality . Manchester, Nova York: Manchester University Press. Catàleg
 • SÁNCHEZ NAVARRO, J., HISPANO, A. (ed’s) (2001). Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Barcelona: Glénat. Catàleg
 • VERTOV, D. (1977). Escritos y Diarios de Trabajo. Buenos Aires: Nueva Visión.
 • WEINRICHTER, A. (2004). Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T&B Editores. Catàleg
 • WINSTON, B. (1995). Claiming the real: the documentary film revisited. Londres: British Films Institute. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Edició del llibre
Lectures:
“L’edició com a gènere literari”, La follia que ve de les nimfes. Roberto Calasso. Barcelona: Quaderns Crema, 2007, p. 92-103. Traducció d’Anna Casassas.


. “El libro electrónico y digital ena ecología informacional: avaces y retos”. Francisco-Javier García-Marco. El profesional de la información, v. 17, n.4, Julio- Agosto 2008, p. 373 – 389. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2008/julio/02.pdf

. “Diseño de libros para dispositivos de tinta electrónica”. Pablo Lara-Navarro, Begoña Gros-Salvat i Magí Almirall. El profesional de la información, v. 17, n.4, Julio- Agosto 2008, p. 390 – 394.

. “Las bibliotecas y el futuro digital”, dins El coloquio de los lectores. Darnton, Robert. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003. P. 25-40.

. “La biblioteca digital com a lloc”. Jeffrey Pomerantz i Gary Marchionini. Journal of documentation, Vol. 63, número 4 (2007), p. 505-533,. Traduït per Mònica González i Gavara:
http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/12996/Traduccio36.pdf;jsessionid=9B3E0025C64D04402FF40052661B3A13.recercat2?sequence=1

. “Letras sin imprenta. Ciberliteratura, blogs, narrativas cross-media”, Vicente Luis Mora, dins Literatura y Bellas artes. Francisco Rico / Jordi Gracia / Antonio Bonet (Ed.). Madrid: Biblioteca Nueva, 2009, p. 313 – 352.

Taller pràctic d'edició: creació i correcció de continguts. Estudi dels principals moments de la història de l'edició i difusió de textos. 50
(BLOC "DOCUMENTAL CREATIU")
Assistència a classe i elaboració dels exercicis. 10
(BLOC "DOCUMENTAL CREATIU"): Realització d’una peça documental de 5 a 10 minuts. Individual o en parelles (BLOC "DOCUMENTAL CREATIU"): Es valorarà: treball invertit / coherència general del projecte / originalitat, risc, caràcter propi / qualitat tècnica 40

Qualificació

Bloc d'Edició (David Serra):
Programari gràfica interactiva; programari gestió hipertextual; programari maquetació digital; gestió infogràfica; suports digitals i plataformes de distribució; maquetació digital. El repartiment de la nota d'aquesta es farà seguint la següent distribució: 15% participacio/assistència; 25% pràctiques específiques; 60% realització producte-maqueta suport digital.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de les activitats i la no presentació als exàmens equival a zero.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.