Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura es dedica a l'estudi de les fluctuacions cícliques de l'economia, tant des del vessant teòric, on s'estudien les causes i mecanismes dels cicles, com de l'empíric, on es presenten eines per a l'estudi i la mesura dels cicles. També s'estudien els aspectes de política econòmica anticíclica. La tercera part de l'assignatura es dedica a l'estudi dels macro i micromodels aplicats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MODEST FLUVIA FONT
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10:30-12, dc 10:30-12

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Aplicar els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i dels mercats
 • Analitzar les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic.
 • Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre i explicar la realitat econòmica que ens envolta.
 • Elaborar un discurs econòmic coherent sobre els factors ambientals, internacionals o socials que actualment incideixen en l'economia.
 • Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional.
 • Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic.

Continguts

1. Cap. 1: Introducció: Evidència empírica sobre les fluctuacions cícliques de l'economia. Part I: Teories sobre els cicles econòmics Cap. 2: Fluctuacions micro: el model clàssic de la teranyina Cap. 3: Samuelson: Interaction between the multiplier analysis and the principles of acceleration. Cap. 4: Keynes: The state of long-term expectations. Cap. 5: Lucas: Understanding business cycles. Cap. 6: Mankiw: Real business cycles: a new-keynesian perspective. Part II: Conceptes i Tècniques en l'anàlisi dels cicles i de la conjuntura. Cap. 7: Identificació dels components de les sèries temporals. Cap. 8: Mesures del cicle. Output gap i llei d'Okun. Cap. 9: Indicadors del cicle: leading, coincident and lagging. Cap. 10: Temes rellevants del cicle econòmic actual. Part III: Models macro i microeconòmics aplicats. Cap. 11: Models macroeconomètrics. Cap. 12: Models d'Equilibri General aplicats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 100,00 115,00
Sessió expositiva 30,00 0 30,00
Sessió participativa 5,00 0 5,00
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • Knoop, Tood A. (2010). Recessions and depressions: Understanding business cycles (2 ed.). Praeger. Catàleg
 • Burfisher (2011). Introduction to Computable General Equilibrium Models. Cambridge University Press. Catàleg
 • Fair (2004). Estimating how the macroeconomy works. Harvard University Press. Catàleg
 • Fair (2011). The US Model Workbook. http://fairmodel.econ.yale.edu.
 • Fair (2011). The MCF Model Workbook. http://fairmodel.econ.yale.edu.
 • Keynes (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Chap. 12. Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Lucas (1977). Understanding Business Cycles. Dins (Ed.), Stabilization of the Domestic International Economy (Brunner & Meltzer, p. 7-29). North Holland. Catàleg
 • Mankiw (1989). Real Business Cycles: a new keynesian perspective. Journal of economic Perspectives, 2(3), Catàleg
 • Modigliani (1977). The Monetarist Controversy, or Should we forsake stabilization policies?. American Economic Review, 67(2), Catàleg
 • Samuelson (1939). Interactions between the multiplier analysis and the principles of acceleration. Review of Economic and Statistics,, Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Controls de seguiment del curs i autoavaluació. Es valora la comprensió crítica, la capacitat de contextualitzar els continguts, la capacitat d'interpretar y aplicar els coneixements y el domini de les tècniques. 50
Presentació i discussió de treballs Es valora la capacitat d'anàlisi, d'exposició i d'argumentació. 20
Resolució d'exercicis Es valora la capacitat de plantejar i resoldre problemes, el domini de les tècniques i la capacitat de buscar i procesar informació. 30

Qualificació

Es faran dos exàmens parcials durant el curs, almenys una part dels quals serà de tipus test.
A l'examen de primera convocatòria hi podran accedir tots aquells estudiants que hagin participat almenys en un d'aquests exàmens de curs. En aquesta primera convocatòria, els alumnes es poden presentar de la matèria del darrer parcial (cas d'haver aprovat els dos primers), de dos parcials (el darrer i el parcial que tenen suspès), o de tots tres parcials (cas de no tenir-ne cap d'aprovat).
La nota en primera convocatòria es forma així: 90% és la mitjana aritmètica d’aquestes notes, amb el requeriment addicional de tenir una puntuació mínima de 3 en la matèria de cada part; i 10% és la nota conjunta de la feina feta durant el curs en la presentació d’exercicis, resolució de casos, intervenció activa en les classes i altres activitats que el professor proposi.
Aquells estudiants que no aprovin en primera convocatòria poden anar a l’examen de recuperació, on de nou es podran presentar de tot o d’alguna part de la matèria si tenen la resta aprovada. Només són recuperables els exàmens de curs. La nota en segona convocatòria es forma també en un 90% a partir de les notes dels exàmens i en el 10% per la feina de curs. En segona convocatòria, la nota només podrà tenir dues expressions: Apte (5 d’expressió numèrica en l’expedient si la nota resultant és de 5 o superior) i No Apte (amb la nota numèrica obtinguda).
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no ralització dels exàmens de curs o la no-presentació del treball comporta un No-presentat. Només dues absències entre les 4 activiats d'avaluació podría ser recuperada.

Observacions

Aquesta és una assignatura de l'últim curs del grau en economia. Es demanarà a l'alumne que hagi assolit un nivell elevat en les competències treballades i que demostri un coneixement integrat del conjunt de matèries que caracteritzen la formació d'un economista.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi macroeconòmica
 • Instruments d'economia aplicada (I)
 • Instruments d'economia aplicada (II)
 • Macroeconomia