Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aplicació a la producció i caracterització d'un producte biotecnològic a escala de laboratori.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / LUIS BLANCAFORT SAN JOSE  / JOAN CALIZ GELADOR  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / ANNA COMPANY CASADEVALL  / ELENA MARIA FERNANDEZ GARNACHO  / NÚRIA FERRER BUSTINS  / MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE  / SEBASTIA PUIG BROCH  / ENEA SANCHO VAELLO  / ANA CRISTINA SUÑER MAUREL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • Identificar i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics.

Continguts

1. Secció 1. Mircobiologia

2. Secció 2. Enginyeria Química

3. Secció 3. Química

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 48 1 49
Elaboració de treballs 4 85 89
Lectura / comentari de textos 0 8 8
Total 52 94 146

Bibliografia

 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hernández Hernández, Lucas (DL 2002 ). Introducción al análisis instrumental . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Atlas, Ronald M. Philp, Jim (cop. 2005 ). Bioremediation : applied microbial solutions for real-world environmental cleanup . Washington, D.C.: ASM press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informe Laboratori. Microbiologia Entrega informe en parelles de treball una setmana després de finalitzar les pràctiques. 13,5
Informe laboratori. Enginyeria Química Entrega informe en parelles de treball una setmana després de finalitzar les pràctiques. 13,5
Informe laboratori. Química Entrega informe en parelles de treball una setmana després de finalitzar les pràctiques. 13
Informe Final. Un únic informe que inclou la discussió dels resultats de les activitats realitzades en les 3 setmanes de pràctiques, la resposta a les qüestions plantejades i la seva valoració.
La nota es repartirà a parts iguals entre les tres seccions de l'assignatura
60

Qualificació

La nota de l'assignatura al ser bàsicament pràctica, s'obtindrà de la següent forma:

40%. Actitud i resultats obtinguts al laboratori durant els dies de pràctiques. S'obté a partir de les notes obtingudes dels 3 informes setmanals que s'entreguen com a màxim 1 setmana després d'acabar la setmana corresponent. Activitat no recuperable.

60%. Informe de pràctiques final. Inclou totes les activitats desenvolupades en un únic informe que s'entregarà al cap de 15 dies d'acabar el darrer dia de les pràctiques de cadascun dels grups. Activitat recuperable

Tots els informes s'entregaran com a un únic document per parella de pràctiques.

La no assistència injustificada a les sessions de laboratori implica el no assoliments dels objectius de l'assignatura i per tant porta implícit el suspens de l'assignatura.

Es requerirà una nota mínima de 4 en l'informe final per fer mitjana.

En cas de no assolir una nota de 5 de l'assignatura, l'activitat de recuperació consistirà en l'elaboració d'un nou informe global de l'assignatura. La nota final d'aquest serà recuperat (5) o no recuperat (nota anterior).

La no assistència degudament justificada a les sessions de pràctiques no és recuperable i comporta un no presentat a la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a les sessions de laboratori son OBLIGATORIES. La no presència indicaria una nota de NO PRESENTAT