Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació. Aplicacions pràctiques. Aplicació dels balanços de matèria en instal · lacions experimentals. Estudi experimental del transport de matèria entre fases.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PAU BATLLE VILANOVA  / JOAQUIM COMAS MATAS  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / HECTOR MONCLUS SALES
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.

Continguts

1. Aplicació pràctica del balanç de matèria

2. Aplicació pràctica del balanç d'energia

3. Aplicació pràctica de la destil·lació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 5 30
Prova d'avaluació 0 5 5
Treball en equip 5 35 40
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament al laboratori Actitud i seguiment, avaluació dels coneixements previs a la pràctica (prelabs) i/o post-pràctiques (postlabs) 10
  Redacció d'informes (treball en equip) Redacció i descripció dels resultats de les pràctiques 50
  Examen escrit (individual) Valoració dels conceptes desenvolupats amb les pràctiques 40

  Qualificació

  10 % Desenvolupament al laboratori(prelabs, postlabs)
  50 % Redacció d'informes (treball en equip)
  40 % Examen escrit (individual)

  -És obligatori assistir a totes les pràctiques per aprovar l'assignatura.
  -Els informes són recuperables.
  -Cal haver obtingut un mínim de 4 sobre 10 en l'examen.
  -Si es compleixen els requisits indicats, la nota de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les notes obtingudes.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No haver assistit a cap sessió de pràctiques i no haver realitzat cap de les activitats.

  La qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en aquesta normativa.