Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOAQUIM COMAS MATAS  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.

Continguts

1. Processos biotecnològics. Característiques i operacions implicades.

2. Balanços de matèria.

3. Balanços d'energia

4. Transport de calor.

5. Balanços de materia amb generació

6. Transport de matèria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 27 38
Classes expositives 25 10 35
Classes participatives 7 10 17
Prova d'avaluació 5 25 30
Resolució d'exercicis 12 18 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Pauline M. Doran (2011). Bioprocess Engineering Principles (1995). Academic Press: Academic Press. Catàleg
 • S Kato, F Yoshida (2009). Biochemical Engineering. A textbook for Engineers, Chemists and Biologists. Wiley-VCH .
 • F Godia, J. Lopez Santin (editores) (1998). Ingeniería Bioquímica. Ed. Síntesis. Catàleg
 • Bailey, James Edwin (cop. 1986 ). Biochemical engineering fundamentals (2nd ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Aucejo, Antoni (1999 ). Introducció a l'enginyeria química . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Calleja Pardo, Guillermo (1999 ). Introducción a la Ingeniería Química . Madrid: Editorial Sintesis. Catàleg
 • Costa López, José (1994 ). Curso de ingeniería química : introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenomenos de transporte . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Geankoplis, Christie J (cop. 2003 ). Transport processes and separation process principles (includes unit operations) (4th ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Griskey, Richard G (cop. 2002 ). Transport phenomena and unit operations : a combined approach . New York: Wiley-Interscience. Catàleg
 • McCabe, Warren L (cop. 2001 ). Unit operations of chemical engineering (6th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • McCabe, Warren L (cop. 2002 ). Operaciones unitarias en ingeniería química (6ª ed.). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
 • Costa López, José (1994 ). Problemes d'introducció a l'enginyeria química . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Carrasco, Félix (2002 ). Operacions bàsiques de la indústria alimentària : problemes i material didàctic (3a ed.). Girona: Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluacio Continuada Examens durant els períodes d'avaluació continuada 40
prova final Nota obtinguda 60

Qualificació

Examens d'avaluació continuada (màxim de dos)ponderen un 40% sobre la nota final.

La prova final escrita pondera un 60% sobre la nota final.

Cal treure un mínim de 5 en la prova final per aplicar la ponderació establerta i aprobar l'assignatura

S'aprova l'assignatura en obtenir una nota de 5.00/10.00 o superior.

Si no s'assoleix la nota de 5.0, es pot anar a la recuperació, on en un únic exàmen amb tots els continguts del curs,donarà una nota màxima de 5.0/10.0 en cas de superar-lo.

I es desitja pujar la nota final de l'assignatura, es pot anar a l'examen de recuperació, tenint en compte que la nota d'aquest examen será la nota final de l'assignatura.

No es pot millorar la nota de les avaluacions continuades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan l'estudiant no s'hagi presentat en cap de les activitats avaluables.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques