Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / MELANIA AGULLO CHAZARRA  / RAFAEL FERRE MALAGON  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / JOAQUIM POU ROVIRA  / JORDI SALA GENOHER  / SILVIA SIMON RABASEDA  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Metodologia científica

2. Fonts d'informació

3. Mostreig i tractament de dades

4. Instrumentació bàsica de laboratori i camp

5. Mesures de seguretat

6. presentación de documents científics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 2 4 6
Classes expositives 30 45 75
Classes participatives 6 12 18
Classes pràctiques 10 22 32
Elaboració de treballs 0 3 3
Prova d'avaluació 0 3 3
Sortida de camp 5 8 13
Total 53 97 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes participatives en grup Es fa un siguiment de com treballa el grup elaborant un informe durant les diferents sessions presencials 20
  Examen final Examen final 60
  Elaboració d'informes Elaboració informes 20

  Qualificació

  L'examen escrita pondera un 60% sobre la nota final.

  Cal treure un mínim de 5 sobre 10 a l'examen final per aplicar la ponderació establerta.

  L'única activitat que es pot recuperar és l'examen final.

  S'aprova l'assignatura en obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 o superior un cop aplicades les podenderacions de les diferents activitats.

  Si no s'aconsegueix aquesta nota mínima (5 sobre 10) es pot presentar a l'examen de recuperació. La nota obtinguda substituirà la nota de l'examen final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un no presentat quan l'estudiant no hagi participat en cap de les activitats avaluables.