Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquest mòdul se centra en l'exposició i anàlisi territorial contemporani en el doble vessant, cada vegada més interrelacionat, urbà i rural. Aquests objectius impliquen, des del punt de vista urbà, una perspectiva àmplia del fet, que integra tant vessants històriques, com culturals, com econòmiques, polítiques i tècniques. Des del punt de vista rural, la visió també és àmplia, tenint en compte tant els processos -agents, polítiques, mercats, institucions,...- com els resultats físics dels mateixos en termes de paisatge i modes de vida.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NEUS MONLLOR RICO  / Anna Maria Ribas Palom  / Isabel Salamaña Serra  / Joan Vicente Rufi
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...)
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines

Continguts

1. INTRODUCCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA Professors/es responsables de l'Assignatura: Isabel Salamaña i Joan Vicente

2. DINÀMIQUES I GESTIÓ DELS ESPAIS URBANS (Joan Vicente)

          2.1. La naturalesa de la ciutat. Introducció a conceptes bàsics de la ciutat i del fet urbà.

          2.2. Els agents urbans i instruments per a la construcció de la ciutat. Economia, política i societat i la construcció de la ciutat. Se centrarà especialment en la definició, lògica i gestió de la renda del sòl i en els mètodes i incidència del planejament urbanístic.

          2.3. Els models urbans i les seves herències. Exposició d'aquells antecedents històrics que es consideren necessàris per entendre el fet urà contemporani, tant des del punt de vista morfològic, com social, com cultural, com polític, com econòmic.

          2.4. La ciutat Moderna. Exposició dels principis que han regit la conceptualització i la realitat de la ciutat Moderna.

          2.5. Processos urbans contemporanis. Exposició dels aspectes més rellevants que caracteritzen el fet urbà contemporani, amb especial incidència en els fenòmens de dispersió de la urbanització i problemàtiques socials, ambientals i de gestió.

3. DINÀMIQUES I GESTIÓ DELS ESPAIS RURALS (a concretar)

          3.1. Els món rural/el món urbà: encontres i des-encontres.

          3.2. La periurbanització del sector agropecuari.

          3.3. La Política Agrària Comú (PAC): 3.1a) Els antecedents de la PAC, 3.3b) L’encaix de la PAC a la globalitzat i/o mundialització i 3.3c) Els reptes de Catalunya davant la nova PAC.

                    3.3.1. Exemples de desenvolupament rural a Catalunya.

                    3.3.2. Exemples de bones pràctiques agropecuàries a Catalunya.

          3.4. Globalització i/o Mundialització: 3.4.a) Tendència dels sector agropecuari a nivell mundial; 3.4.b) Els actors mundials: la governaça del sector agropecuària en un món globalitzat i 3.4.c) El model agropecuari versus sobirania alimentària

4. SORTIDA DE CAMP I TREBALL DE CURS. Professora responsable i Coordinadora: Isabel Salamaña. Professors implicats: Isabel Salamaña, Joan Vicente i Anna Ribas

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5,00 10,00 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 30,00
Lectura / comentari de textos 10,00 46,00 56,00
Prova d'avaluació 8,00 57,00 65,00
Sessió expositiva 85,00 30,00 115,00
Sortida de camp 72,00 55,00 127,00
Treball en equip 16,00 26,00 42,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 202,00 254,00 456

Bibliografia

 • Sanz Cañada, Javier (DL 2007 ). El Futuro del mundo rural : sostenibilidad, innovación y puesta en valor de los recursos locales . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Etxezarreta, Miren Iglesias, José Montseny, Antoni (cop. 1987 ). El Desenvolupament rural integrat . Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei d'Agricultura i Ramaderia. Catàleg
 • Hervieu, Bertrand (1997 ). Los Campos del futuro . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Williams, Raymond (cop. 2001 ). El Campo y la ciudad . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • García Sanz, Benjamín (1999 ). La Sociedad rural ante el siglo XXI (2ª ed. (rev. y act.)). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General Técnica. Catàleg
 • La Política agrícola común en detalle (2005 ). [Bèlgica]: Comunidades Europeas. Catàleg
 • Regidor, Jesús (2000 ). El Futuro del medio rural en España : agricultura y desarrollo económico . Madrid: Consejo Económico y Social. Catàleg
 • Romero González, Juan (DL 2004 ). Ordenación del territorio y desarrollo territorial : el gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos,culturas y nuevas visiones . Gijón: Trea. Catàleg
 • Aldomà i Buixadé, Ignasi (2009 ). Atles de la nova ruralitat . [Lleida]: Fundació del Món Rural. Catàleg
 • Callau Berenguer, Sònia (2009 ). La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya : jornades de reflexió, participació i debat : Girona, 17 i 18 de gener de 2008 . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Jiménez Díaz, Rafael M. (1998 ). Agricultura sostenible . [Madrid]: Mundi-Prensa :Agrofuturo :Life. Catàleg
 • Duch Guillot, Gustau (2010 ). L'Agroindústria sota sospita . Barcelona: Cristianisme i Justícia. Catàleg
 • Aguado Franco, Juan Carlos Cadenas Marín, Alfredo (1997 ). El Campo y el medioambiente : un futuro en harmonía (2ª ed.). Madrid: Sopec. Catàleg
 • Riechmann, Jorge (2003 ). Cuidar la T(t)ierra : políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo XXI . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Bové, José (2001 ). El Mundo no es una mercancía : los agricultores contra lacomida basura : conversaciones con Gilles Luneau . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Helming, Katharina Wiggering, Hubert (2003 ). Sustainable development of multifunctional landscapes . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Brouwer, Floor (cop. 2004 ). Sustaining agriculture and the rural environment : governance, policy and multifunctionality . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg
 • Pistas para un agricultura sostenible (2002 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Ràfols Casamada, Joan Alfranca Burriel, Òscar (2009 ). Agricultura periurbana . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Gómez Benito, Cristóbal (1988 ). Jornadas Franco-Españolas sobre Agricultura Periurbana = Journées franco-espagnoles sur l'agriculture périurbane . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Álvarez Molinero, Natalia (DL 2009 ). Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas : hacia un mundo intercultural y sostenible . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Farinós Dasí, Joaquín (2002 ). Geografia regional d'Espanya : una nova geografia per a la planificació i el desenvolupament regional . València: Universitat de València. Catàleg
 • García Ramón, María Dolores (1995 ). Mujer y agricultura en España. Género trabajo y contexto regional . Vilassar de Mar: Oikos-Tau. Catàleg
 • El Futuro del mundo rural : Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento. Documento 7957 (DL 1989 ). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria. Catàleg
 • Duch Guillot, Gustau (2010 ). L'Agroindústria sota sospita . Barcelona: Cristianisme i Justícia. Catàleg
 • Lappé, Frances Moore (2005 ). Doce mitos sobre el hambre : un enfoque esperanzado para la agricultura y la alimentación del siglo XXI . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Producción ecológica: influencia en el desarrollo rural. (2009 ). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • García Álvarez-Coque, José María Atance Muñiz, Ignacio (2006 ). La Reforma de la política agraria común : preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura . Madrid: EUMEDIA :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en el futuro de la agricultura y del mundo rural (2006 ). Madrid: Mundi-Prensa :Ministerio de Agricultura Pescay Alimentación. Catàleg
 • Gómez-Limón, José A. Barreiro Hurlé, Jesús (cop. 2006,,DL 2007 ). La Multifuncionalidad de la agricultura en España : concepto, aspectos horizontales, cuantificación y casos prácticos . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Centro de Publicaciones :Eumedia. Catàleg
 • Molinero, Fernando (DL 2004 ). Atlas de la España rural . [Madrid]: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Hervieu, Bertrand (1997 ). Los Campos del futuro . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Sumpsi Viñas, José Mª (DL 1996 ). La Ronda Uruguay y el sector agroalimentario español : estudio del impacto en el sector agroalimentario españolde los resultados de la Ronda Uruguay . Madrid: Ministerio de Comercio y Turismo :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Canto Fresno, Consuelo del (1992 ). Desarrollo rural : ejemplos europeos . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General de Estructuras Agrarias. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (cop. 2010 ). Raíces económicas del deterioro ecológico y social : más allá de los dogmas (2ª ed. act.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1996 ). La Evolución de la agricultura en España (1940-1990) . Granada: Universidad de Granada. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1974 ). La Evolución de la agricultura en España : desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales (2ª ed.). Barcelona: Laia. Catàleg
 • Ronda del milenio : tercera conferencia ministerial de laOMC en Seattle ([1999] ). Luxembourg: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Alexandratos, Nikos (1995 ). Agricultura mundial : hacia el año 2010 . Madrid [etc.]: FAO :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Precedo Ledo, Andrés (DL 1996 ). Ciudad y desarrollo urbano . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soja, Edward W (2000 ). Postmetropolis : critical studies of cities and regions . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Harvey, David ([1998] ). La Condición de la posmodernidad : investigación sobre los orígenes del cambio cultural . Buenos Aires: Amorrortu editores. Catàleg
 • Harvey, David (1979 ). Urbanismo y desigualdad social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Carter, Harold (impr. 1983 ). El estudio de la geografía urbana (2ª ed.). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1993 ). La Ciudad europea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Chueca Goitia, Fernando (1974 ). Breve historia del urbanismo (3ª ed.). Madrid: Alianza Editorial.
 • Nel·lo, Oriol (cop. 2001 ). Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Pirenne, Henri (cop. 2001|e(Sant Andreu de la Barca : |fNovoprint) ). Las Ciudades de la Edad Media (1a ed. en Área de conocimiento: Humanidades). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Le Corbusier (1989 ). Principios de urbanismo : La Carta de Atenas . Barcelona: Ariel.
 • Lefèbvre, Henri (2000 ). La Production de l'espace (4e éd.). Paris: Anthropos. Catàleg
 • Hall, Tim (2001 ). Urban geography (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Kotkin, Joel (2006 ). La Ciudad : una historia global . Barcelona: Debate. Catàleg
 • Harvey, David (2013 ). Ciudades rebeldes : del derecho de la ciudad a la revolución urbana . Madrid: Akal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, expositives i participatives i assistència a conferències organitzades pel Departament de Geografia (Urbà/Rural)) Assistència a un mínim del 90% del total de sessions teòriques 5
Lectura i comentari de textos relacionats amb la temàtica d'estudi (Urbà) Capacitat de síntesi, interpretació d'idees, anàlisi crítica 10
Sortida de camp a concretar (Urbà) assistència i presentació del ‘diari de camp’ 5
Examen (Urbà) Coneixements assolits 20
Lectura i comentari de textos relacionats amb la temàtica d'estudi (Rural) Capacitat de síntesi, interpretació d'idees, anàlisi crítica 10
Treball de camp: estudi d’una bona pràctica agrària/rural S’avaluarà: a) presentació oral a classe, b) treball escrit (ambdós treball de grup) i c) conclusions finals (individual) 10
Examen (Rural) Els Coneixements assolits d’aquesta part de l’assignatura s’avaluaran en cada pràctica (el percentatge de nota s’incorpora proporcionalment a cada pràctica). En el cas de no assolir els coneixements considerats com a mínims sobre la temàtica d’aquesta part de l’assignatura caldrà fer l’examen final. En aquest cas a l’examen final s’avaluarà i qualificarà les parts de l’assignatura no assolides, amb un màxim del 35% de la nota de tota l’assignatura. Necessàriament a l’examen final s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4 . 15
Sortida i treball de curs rural/urbà ( durada sortida tres dies, febrer-maig). Lloc a concretar. La sortida i el treball de curs és obligatori i cal complir, per ser avaluat, els següents requisits: a) assistir a les sessions teòriques/pràctiques i b) assistir a la sortida i presentar les diferents fases del treball: b.a) llibreta de camp (individual); b.b) aproximació/anàlisi del al lloc d’estudi (treball de grup); b.c) anàlisi d’un transsecte (treball en grup)i b.d) propostes del lloc d’estudi i del transsecte (individual ) 25

Qualificació

Mètodes docents:
La metodologia docent està basada en tres tipus d’activitats presencials: les classes teòriques, les classes pràctiques i les sortides de camp. Com a activitats no presencials hi haurà una sèrie d’exercicis, informes i treballs que l’estudiant efectuarà sota la tutoria i supervisió dels professors.


La nota final de l’assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti els diferents treballs de curs i/o no es presenti als exàmens
finals d’ambdues parts de l’assignatura.


Observacions

El detall dels diferents temes del programa i de les sessions , així com, la dinàmica de l'assignatura serà explicat a l'inici del curs.

- Es faran dues sortides de camp (obligatòries): una de la temàtica d’urbana i una de la temàtica de rural (a concretar).

- SORTIDA DE CAMP I TREBALL DE CURS
.La sortida serà una visita (treball de camp) a un territori de fora de Catalunya. Tindrà una durada, aproximada, de 3 dies.
.Es faran un mínim de 4 sessions de treball, els divendres, per la preparació de la sortida i el seguiment del treball.
.La sortida i el treball de curs és obligatori i cal complir, per ser avaluat, els següents requisits: a) assistir a les sessions teòriques/pràctiques i b) assistir a la sortida i presentar les diferents fases del treball: b.a) llibreta de camp (individual); b.b) aproximació/anàlisi del lloc d’estudi (individual); b.c) anàlisi d’un transsecte (treball en grup)i b.d) propostes del lloc d’estudi i del transsecte (individual )

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.