Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
a) Aproximació al pensament educatiu: Concepte i aproximacions a l'educació, desafiaments i agents educatius, evolució històrica dels moviments socials contemporanis B)Teories contemporànies de l'educació: dels inicis de la modernitat pedagògica a les tendències per a l'educació del S.XXI. C) Contexts i agents de l'educació: l'escola, la família com context privilegiat per a l'educació intergeneracional, l'educació en la comunitat i la ciutat com espai d'integració social, el lleure com a eina de participació social.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME BELLERA SOLA  / MARIA GLORIA MUÑOZ MELLA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 17. - Actuar d'acord amb el perfil professional de l'educador social i els contexts socials i institucionals d'intervenció.
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. UF I. APROXIMACIÓ AL FENOMEN EDUCATIU

          1.1. Introducció, conceptualització i àmbits de l'educació.

          1.2. Agents educatius. Educació formal, no formal i informal.

          1.3. Context històric i social de les primeres teories de l'educació.

          1.4. Tres grans influències paradigmàtiques en l'educació social: el positivisme, el constructivisme i la teoria comunicativa.

          1.5. L'acció socioeducativa: valors socials i pedagògics.

          1.6. Biopoder i biopolítica: la responsabilitat política i ètica de l'educador social.

2. UF II. TEORIES CONTEMPORÀNIES DE L'EDUCACIÓ

          2.1. Introducció als corrents teòrics i metodològics contemporanis de l'educació.

          2.2. Els inicis de la modernitat pedagògica: Rousseau, Pestalozzi i Fröebel.

          2.3. Escola Nova.

          2.4. Escola Progressiva.

          2.5. L'Anarquisme i l'educació. Ferrer i Guàrdia

          2.6. Autogestió, no directivitat i la Pedagogia Institucional Francesa

          2.7. L'educació marxista i socialista. De Makarenko a les Escoles Taller

          2.8. La desescolarització i les pràctiques de l'educació a casa

          2.9. Pedagogies de l'alliberació i Comunitat d'aprenentatge

          2.10. Pedagogia Waldorf i aportacions des de cultures orientals

3. UF III. CONTEXTOS I AGENTS EDUCATIUS

          3.1. L'escola com a institució social. Perspectiva històrica

          3.2. Comunitat i ciutat com espais d'integració social

          3.3. La família com a context socialitzador.

          3.4. L'oci com a espai de desenvolupament personal i social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 4 70 74
Exposició dels estudiants 20 0 20
Prova d'avaluació 3 15 18
Sessió participativa 75 0 75
Treball en equip 18 95 113
Total 120 180 300

Bibliografia

 • Álvarez Castillo, José Luis (2004 ). Teorias e instituciones contemporáneas de educación . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Cambi, Franco (cop. 2005 ). Las pedagogías del siglo XX . Madrid: Popular. Catàleg
 • Carlgren, Frans (cop. 1989 ). Una Educación hacia la libertad : la pedagogía de Rudolf Steiner : informes del Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf . Madrid: Steiner. Catàleg
 • Carreño Rivero, Miryam (2000 ). Teorías e instituciones contemporáneas de educación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Colom, Antoni J. Bernabeu Rico, José L. Domínguez Rodríguez, Emilia Sarramona, Jaume (1997 ). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Colom, Antoni J. (1994 ). Después de la modernidad : nuevas filosofías de la educación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Houssaye, Jean (1995). Quinze pedagogs : la seva influència avui . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Lerena Alesón, Carlos (1983 ). Reprimir y liberar : crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporáneas . Madrid: Akal. Catàleg
 • Lyotard, Jean-François (cop. 2004 ). La Condició postmoderna : informe sobre el saber . Barcelona: Centre d'Estudis de Temes Contemporanis :Angle. Catàleg
 • Negrín Fajardo, Olegario (2005 ). Teorías e instituciones contemporáneas de educacion (2ª ed.). Madrid: Centro de estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Palacios, Jesús (1979 ). La Cuestión escolar : análisis y perspectivas . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Yus Ramos, Rafael (cop. 2001 ). Educación integral : una educación holística para el siglo XXI . Bilbao: Desclée De Brouwer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1 (Unitat Formativa I). Article individual d'estudi i reflexió sobre algun dels temes de la Unitat Formativa I. Per a l'avaluació de l'article es tindran en comtpe els següents criteris:
1) Presentació formal (ortografia, sintaxi, presentació, citacions bibliogràfiques, estructura...).
2) Integració de coneixements treballats a l'aula.
3) Nivell d'aprofundiment, qualitat de la reflexió, argumentació, aportacions pròpies i creativitat.
15
Exercici 2a (Unitat Formativa II). Treball en grup. Aquest treball es lliurarà abans de l'exposició a classe. El treball tindrà tres parts: (1) Aprofundiment d'un autor, autors o corrent pedagògic de la Unitat Formativa II; (2) Reflexió i aportacions crítiques del grup; i (3) Planificació pedagògica de l'activitat de presentació de l'autor, autors o corrent pedagògic a la resta d'estudiants. Per a l'avaluació dels documents escrits es tindran en compte els següents criteris:
- La presentació formal del document escrit.
- L'expressió escrita (ortografia i sintaxi).
- L'organització dels continguts (coherència, exhaustivitat,etc.).
- La ideoneïtat del contingut en relació al que es demana.
- Creativitat
- Reflexió i argumentació del discurs
- El procés pel grup durant el desenvolupament del treball

Així mateix també s'avaluarà la responsabilitat, la iniciativa, l'actitud constructiva, l'interès , l'actitud d'escolta, la relació entre els components del grup i la relació amb els docents.
25
Exercici 2b (Unitat Formativa II): Presentació a la resta d'alumnes del treball en grup (és a dir, presentació de l'exercici 3). A la presentació que faci cada grup es valorarà:
- Adequació de l'activitat al contingut.
- Metodologia utilitzada.
- Eines i recursos utilitzats.
- Capacitat de dinamització del grup.
- Planficació i organització.
- Capacitat de reflexió mostrada i aportada a l'aula.
5
Exercici 2c (Unitat Formativa II): Valoració escrita del procés de realització del treball i de la presentació a la resta d'alumnes del treball en grup. - Capacitat per analitzar el grau d'assoliment dels indicadors d'avaluació determinats amb anterioritat.
- Capacitat per analitzar i criticar el procés de treball per a la realització del treball.
- Capacitat per analitzar la intervenció realitzada i les habilitats adquirides en el treball en equip.
5
Exercici 3 (Unitat Formativa III). Reflexió individual d'estudi sobre alguna de les qüestions tractades en aquesta Unitat Formativa. Per a l'avaluació de l'article es tindran en comtpe els següents criteris:
1) Presentació formal (ortografia, sintaxi, presentació, citacions bibliogràfiques, estructura...).
2) Integració de coneixements treballats a l'aula.
3) Nivell d'aprofundiment, qualitat de la reflexió, argumentació, aportacions pròpies i creativitat.
20
Prova individual d'avaluació dels conteixements de totes les unitats formatives Per a l'avaluació de la prova escrita individual es tindran en compte els següents criteris:
- Capacitat de comprensió dels continguts treballats
- Argumentació i justificació
- Capacitat d'analitzar críticament
- Aspectes formals del text
30

Qualificació

Per ser avaluat s'han d'haver presentat totes les activitats d'avaluació del mòdul. El mòdul serà avaluat mitjançant sis elements: exercici 1 (15 %), exercici 2a (25%), exercici 2b (5%), exercici 2c (5%), exercici 3 (20%), prova individual (30%).

El plagi és inadmissible. En el treball o en els dos articles que s'han de presentar, qualsevol còpia realitzada sense referència bibliogràfica, suposarà suspendre automàticament el mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà a un estudiant com a "no presentat" quan no es presentin tots els exercicis i activitats d'avaluació del mòdul.