Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Les velles i les noves formes de la desigualtat. Educació i promoció de la igualtat. Pobresa i educació. Principis i estratègies. Igualtat de gènere i educació: elements per a una educacó no sexista. Racisme i educació: l’educació antirracista.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN LUIS ALEGRET TEJERO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN LUIS ALEGRET TEJERO
Idioma de les classes:

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Velles i noves formes de desigualtat. Des de la pobresa a l'exclusió social.

2. Pobreça i educació

3. Gènere i educació: educació no sexista

4. Racisme i educació: educació antiracista

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 20 40
Classes participatives 8 13 21
Treball en equip 2 12 14
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Riis, Jacob A (2004 ). Cómo vive la otra mitad : estudios entre las casas de vecindad de Nueva York . Barcelona: Alba. Catàleg
 • Hugo, Victor (1993 ). Los Miserables (3ª ed.). Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Sinclair, Upton (1976 ). The Jungle . Harmondsworth [etc.]: Penguin Books. Catàleg
 • Navarro Varas, Lara (2009 ). Pobresa i exclusió social a la ciutat de Barcelona . Barcelona: Ajuntament de Barcelona Àrea d'Acció Social i Ciutadania :Observatori Social Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Selecció, sintesi i analisi critic d'un programa d'acció socio-educativa en els àmbits de l'educació antiracista, la educació no sexista i la educació contra la pobreça elaborat per alguna institució, entitat o associació tant d'àmbit local, nacional o internacional. Treball en grup. Màxim 3 persones per grup. S'avaluarà la justificació de la tria feta, la contextualització dels programes, la capacitat de síntesi en la seva presentació i l'anàlisi crític de cada programa tant pels seus punt forts com febles. L'avaluació es farà mitjançant la presentació pública a classe dels 3 treballs de cada grup 100

Qualificació

Pel que fa referència a la elaboració i presentació dels treballs es tindra en compte la claretat expositiva, l'ajustament al temps assignat i el bon ús del llenguatge tècnic i dels conceptes teòrics treballats a classe.
Pel que fa al treball de grup, es tindra en compte la participació equilibrada de cada membre del grup i la bona coordinació entre ells.
Pel que fa a la participació individual es valorarà la oportunitat de les intervencions,la preparació previa dels temes i lecctures.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet els treballs