Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L’educador social en programes de cooperació pel desenvolupament: Identificació de necessitats, disseny de projectes, execució de programes i avaluació de mesures de cooperació pel desenvolupament. La incidència dels processos de cooperació en matèria d’educació. Iniciatives solidaries: diferents models, formes i pràctiques. Plans i accions de cooperació i desenvolupament en l’àmbit tècnic, de l’educació, de promoció de la pau. Organismes, xarxes i convencions nacionals i internacionals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARMENGOU BALAGUER  / MARC BADIA GORCHS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
  • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
  • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Concepte de cooperació més enllà del marc internacional

2. La cooperació internacional

          2.1. Origen i reflexió històrica

          2.2. Evolució del concepte de desenvolupament

          2.3. Agents de cooperació internacional

          2.4. Cooperació no governamental. Concepte, origen i tipologies

3. Educació per al desenvolupament

4. Visió des del Sud. Construcció del concepte i accions portades a terme envers la cooperació internacional.

5. Prespectiva ètica envers cooperació internacional

6. El paper de l´educador social dins el món de la cooperació internacional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 4 10
Lectura / comentari de textos 8 12 20
Treball en equip 8,5 14 22,5
Total 22,5 30 52,5

Bibliografia

  • Sogge, David (2004). Dar y Tomar. ¿Qué sucede con la ayuda internacional?. Barcelona: Icaria-Antrazyt.
  • Arcadi Oliveres (2010). Una mirada actual a les relacions Nord-Sud. Alímara, (53),
  • Bacaria, Jordi (2014). Setanta anys de Bretton Woods: jubilació o canvi. Seguridad y Política Mundial, (253),

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i Reflexió: a través d´un documental i de quatre textos, els estudiants hauran d´analitzar i fer una reflexió crítica amb unes preguntes plantejades. -Que es reflecteixi la lectura i comprensió dels documents i la part teòrica de les classes
-Que s´elabori una resposta crítica
30
Elaboració d´una activitat d´educació pel desenvolupament sobre una temàtica concreta.
Exposició a l´aula
-Que es reflecteixi el treball de grup i la reflexió col.lectiva
-Que es mostri la teoria donada a classe en relació a l´activitat plantejada.
-Es valorarà el nivell d´aprofundiment sobre el tema que hagin escollit els alumnes.
45
Assistència a classe (es valorarà través de diferents activitats):
-Bústia d´idees:
després de cada classe els estudiants escriuran una pregunta que els hagi plantejat la sessió donada
-Exercicis a l´aula: es realitzaran diferents activitats al llarg de les sessions a l´aula que s´hauran d´entregar
-El lliurament de les preguntes de totes les classes i les diferents activitats que es proposaran
20
Autoavaluació (reflexió personal) -La reflexió crítica personal 5

Qualificació

El resultat de la nota final serà la mitjana ponderada de cada activitat segons els criteris d´avaluació de cadascuna d´elles.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l´alumnat que no presenti cap dels treballs requerits