Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col•lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SARA MALO CERRATO  / MARIA DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA  / FERRAN VIÑAS POCH
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: Estudi de la personalitat des del punt de vista de l’individu.

          1.1. Concepte de personalitat.

          1.2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

          1.3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

          1.4. Models lèxics/factorials

                    1.4.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

                    1.4.2. Model de R.B. Cattell.

                    1.4.3. Model dels 5 Grans factors.

          1.5. Teories biològiques de la personalitat.

                    1.5.1. Teoria de la personalitat de H.J. Eysenck.

                    1.5.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

                    1.5.3. Teoria de la personalitat de Zuckerman

                    1.5.4. Teoria de la personalitat de Cloninger

                    1.5.5. Teoria de la personalitat de Rothbart

          1.6. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          1.7. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

                    1.7.1. Teoria de Abraham Maslow

                    1.7.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

          1.8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

          1.9. Personalitat i salut

2. BLOC II: La influencia de les situacions socials en el comportament humà.

          2.1. Context, interacció i influència social

          2.2. Identitat social, comportaments de rol i actituds

          2.3. Processos d'influència social i autoritarisme.

          2.4. Perspectiva psicosocial sobre les emocions: el benestar subjectiu

          2.5. Els valors i les creences.

          2.6. La comunicació interpersonal

          2.7. La importància del context físic i el comportament humà

          2.8. La formació d'impressions

          2.9. Les relacions interpersonals

          2.10. La prosocialitat

          2.11. Comportaments col·lectius, moviments socials i acció social

3. BLOC III: La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials i la seva relació amb la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 12,50 18,50
Elaboració individual de treballs 2,00 6,00 8,00
Exposició dels estudiants 9,00 16,00 25,00
Prova d'avaluació 2,00 13,00 15,00
Sessió expositiva 56,00 108,00 164,00
Sessió pràctica 20,00 49,50 69,50
Total 95,00 205,00 300

Bibliografia

 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Bermúdez, J., Pérez-García, A.M., Ruiz, J.A., Sanjuán, P. y Rueda, B. (2012). Psicología de la Personalidad (2ª). Madrid: UNED. Catàleg
 • Canto Ortiz, Jesús M (1994 ). Psicología social e influencia : estrategias del poder y procesos de cambio . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998 ). Psicología de las diferencias individuales : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cuesta, Ubaldo (cop. 2000 ). Psicología social de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (cop. 2010 ). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan . Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Engler, Barbara (1996 ). Introducción a las teorías de la personalidad (4a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gil Lacruz, Marta (2007 ). Psicología social y bienestar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Miell, Dorothy Dallos, Rudi (1996 ). Social interaction and personal relationships . London [etc.]: Sage :The Open University. Catàleg
 • Mugny, Gabriel (1981 ). El Poder de las minorías : psicología social de la influencia de las minorías e ilustración experimental . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Pelechano Barberá, Vicente (1996- ). Psicología de la personalidad . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A (cop. 1998 ). La Ciencia de la personalidad . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Sánchez Bernardos, María Luisa (1995 ). Personalidad : aspectos cognitivos y sociales . Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Schultz, Duane P (cop. 2003 ). Teorías de la personalidad (7ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Sollod, R.N., Wilson, J.P. i Monte, C.F. (2009). Teorías de la personalidad. Debajo de la máscara. (Octava). Mexico: McGrawHill. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, Núria (2005 ). Temes de psicologia social: la interacció individu-societat . Valls: Cossetània. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la personalitat. Aplicació del 16 PF-APQ per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Caldrà lliurar un informe sobre els resultats obtinguts amb el 16 PF-APQ. Si l'informe es lliura fora del termini establert es considerarà que no s’ha realitzat la pràctica corresponent. La pràctica amb el 16 PF-APQ tindrà un pes sobre la nota final del 5%. Es podran recuperar els informes suspesos, però la nota màxima de la recuperació serà de 5. Cada informe es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 5% 5
Avaluació de la personalitat. Aplicació del NEO PI-R per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Caldrà lliurar un informe sobre els resultats obtinguts amb el NEO PI-R. Si l'informe es lliura fora del termini establert es considerarà que no s’ha realitzat la pràctica corresponent. La pràctica amb el NEO PI-R tindrà un pes sobre la nota final del 5%. Es podran recuperar els informes suspesos, però la nota màxima de la recuperació serà de 5. Cada informe es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 5% 5
L'experiment de la presó d'Stanford.
Analitzar els fets succeïts en l'experiment de la Presó d'Standford (Zimbardo), analitzant la pel·lícula "El Experimento" (2001, d’Oliver Hirschbiegel), aplicant els conceptes teòrics sobre el comportament dels grups, la influència social, la identitat, i altres aspectes treballats al primer semestre.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 5%. 5
El benestar personal i la felicitat.
Realitzar una recerca explorant les similituds i les diferències sobre el concepte de felicitat en els diferents estadis del
cicle vital.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts.La seva ponderació sobre la notal final és del 5%. 5
Realització de seminaris en grup petit sobre el bloc III del programa del mòdul. Durant el seminari els alumnes hauran de realitzar una exposició en format pòster d’una investigació recentment publicada sobre la temàtica del seminari. 15
Bloc III: Relació entre personalitat i felicitat. A partir dels treballs realitzats de la part de personalitat (16 PF APQ i NEO PI-R) i del treball de felicitat de la part de context social, en grups de 8-10 alumnes, es realitzarà un treball sobre la relació entre personalitat i felicitat en que s’integraran els coneixements adquirits prèviament.
Els grups podran coincidir amb els grups dels seminaris.
Un cop realitzat el treball, es defensarà en públic durant la darrera classe del mòdul. Cada grup disposarà de 20 minuts per presentar el seu treball i serà avaluat, durant aquesta sessió, pels professors del mòdul.
5
Examen tipus mixt amb 30 preguntes sobre els continguts teòrics i pràctics tractats durant el primer semestre. Consta de dues parts amb el mateix nombre de preguntes: Personalitat i Context Social. Per tal de controlar el factor atzar, els errors a les preguntes d'elecció multiple descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 30%. 30
Examen tipus mixt amb 30 preguntes sobre els continguts teòrics i pràctics tractats durant el segon semestre. Consta de dues parts amb el mateix nombre de preguntes: Personalitat i Context Social. Per tal de controlar el factor atzar, els errors a les preguntes d'elecció multiple descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 30%. 30

Qualificació

La qualificació final del mòdul correspondrà a la mitjana ponderada de les puntuacions assolides en cada activitat. Per aprovar el mòdul cal haver realitzat totes les activitats i tenir una puntuació mitjana de les proves escrites de com a mínim 5 en cada una de les dues parts: personalitat i context social. En cas de no superar aquesta nota mínima la nota que apareixerà a les actes correspondrà a aquesta mitjana.

Totes les activitats d’avaluació es podran recuperar. En el cas de les activitats pràctiques la nota màxima serà de 5. En cas de voler millorar la qualificació de les proves escrites, l’alumne tindrà la possibilitat de tornar-les a realitzar. No obstant, cal tenir en compte que la nota final sempre serà la darrera obtinguda.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.