Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
1. Els ens locals. 2. El municipi. 3. L'organització municipal 4. Els règims locals 5. La provincia. 6. La comarca. 7. Les entitats metropolitanes. 8. L'estudi de les competències municipals.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. TEMA 1.- BASES CONSTITUCIONALS I ESTATUTÀRIES DEL GOVERN LOCAL. 1. Consideracions generals. Govern local i administració local. 2. Antecedents històrics i bases constitucionals del govern local. El principi d’autonomia local.- 3. Bases estatutàries: govern local i administració local a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.- 4. La dimensió europea i internacional dels governs locals. La Carta Europea de la Autonomia Local.

2. TEMA 2.- ORGANITZACIO TERRITORIAL, ADMINISTRATIVA I POLITICA DEL GOVERN LOCAL. 1. Tipologia d'entitats locals. 2. El municipi com a entital local central. 3. La organització municipal: òrgans polítics i administratius. 4. El govern municipal. 4.1. Les eleccions municipals. 4.2. El control sobre els òrgans polítics municipals: moció de censura i qüestió de confiança. 5. La provincia, la vegueria i la comarca. 6. Mancomunitats, consorcis locals i àrees metropolitanes. 7. El Consell de Governs Locals de Catalunya.

3. TEMA 3.- COMPETÈNCIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS. 1. Competències i principi d'autonomia local. 2. Les competències locals a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la legislació bàsica de l'estat: el sistema de llistat. 3. Les polítiques públiques locals: benestar social, promoció econòmica i urbana, i protecció ambiental. 4. La partipació ciutadana en el govern local i l'anomenada "governança local".

4. TEMA 4.- POTESTAT NORMATIVA I FINANÇAMENT DEL GOVERNS LOCALS. 1. La potestat normativa dels governs locals. 2. Les ordenances municipals: procediment d'elaboració i rang normatiu. 3. El finançament dels governs locals. El principi de suficiència financera.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,50 15,00 29,50
Exposició dels estudiants 3,00 10,00 13,00
Prova d'avaluació 2,50 51,00 53,50
Sessió participativa 20,00 9,00 29,00
Total 40,00 85,00 125

Bibliografia

 • J. Gifreu Font i J. R. Fuentes Gasó (dirs.) (2009). Règim jurídic dels governs locals de Catalunya. Barcelona : Associació Catalana de Municipis i Comarques. Catàleg
 • S. Muñoz Machado (coord.) (2011). Tratado de Derecho Municipal (3a edició ). Civitas. Catàleg
 • J. L. Rivero Ysern (2010). Manual de Derecho Local (6a edició). Civitas . Catàleg
 • T. Font i Llovet (2008). Gobierno Local y Estado Autonómico. Barcelona : Fundación Democracia y Gobierno Local . Catàleg
 • T. Font i Llovet (Dir.) (2007). Anuario del Gobierno Local 2006.. Barcelona : Bosch. Catàleg
 • T. Font i Llovet i A. Galán Galán (dirs.) (2011). Anuario del Gobierno Local, 2009, 2010 i 2011. Barcelona : Institut de Dret Públic i Fundación Democracia y Gobierno Local. Catàleg
 • F. Velasco Caballero (2009). Derecho local. Sistema de fuentes. Marcial Pons. Catàleg
 • A. Galán Galán (2001). La potestad normativa autónoma local . Barcelona : Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat obligatòria núm. 1: exposició oral d'un tema relacionat amb el contingut de l'assignatura a escollir per l'estudiant L'activitat consisteix en una exposició oral, entre 15 i 20 minuts, sobre un tema relacionat amb els continguts de l'assignatura. 20
Activitat obligatòria núm. 2: lectura i comentari jurisprudencial/doctrinal/normatiu Aquesta activitat es farà a clase i consistirà en respondres diferents preguntes relacionades amb un text jurisprudencial, normatiu o article doctrinal. 20
Activitat obligatòria núm. 3: test d'autoavaluació El test d'autoavaluació consistirà en diferents preguntes tipus test amb diferents respostes a escollir-ne una. 30
Prova final escrita La prova consistirà en diferentes preguntes curtes relacionades amb els continguts de l'assignatura. 30

Qualificació

Per superar l’assignatura s'han de realitzar i superar les 4 activitats d'avaluació continuada especificades a l'apartat "activitats d'avaluació".

Per presentar-se a la prova final escrita, cal haver fet i superat el test d'autoavaluació.

Activitat obligatòria núm. 1: no recuperable
Activitat obligatòria núm. 2: recuperable
Activitat obligatòria núm. 3: no recuperable
Activitat obligatòria núm. 4: recuperable

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de "No Presentat" aquell alumne que no faci les activitats que no són recuperables (exposició oral i test d'autoavaluació).

Observacions

Es recomana assistir a les classes que seran de caràcter participatiu, amb incentivació del debat entre els alumnes.

Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada pel Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

Es facilitará bibliografia específica per temes al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II
 • Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya
 • Introducció al dret constitucional