Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. l'administració pública. Estructura de l'administració territorial de l'Estat: tipologia dels òrgans i entitats del sector públic. Les comunitats autònomes i l'administració local. evolució i revisió del model. L'administració de la UE. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els orígens i evolució històrica-jurídica de la ciència de l'Administració. La decisió política, el procés d'elaboració de les decisions: la seva aprovació, execució, seguiment, avaluació i control. La gestió dels recursos. La transparència en l'activitat pública. Gestió estratègica.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN VILA GÜELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. 1. Administració pública i ciència de l'administració: conceptualització i característiques. La gestió pública. El règim jurídic de les administracions públiques: principis. Activitat administrativa i activitat política. Govern i administració. 2. L'administració com element del sistema polític. L'organització territorial de l'Estat: orígens històrics i organització actual. 3.Estructura de l'administració general de l'Estat. Tipologia dels òrgans i entitats del sector públic estatal. Els òrgans de govern i administració, organs superiors i directius, col·legiats, territorials, consultius i de control. Les institucions, organismes i entitats: els organismes autònoms. les entitats publiques empresarials. Les agències. Les empreses mercantils i les fundacions del sector públic. 4. Les comunitats autònomes. La postestat d'autoorganització. característiques de les administracions autonòmiques. l'organització territorial. L'estat avui de la qüestió: la necesitat en la seva revisió. 5. L'administració local. L'autonomia local: configuració constitucional i garantia estatutària. Delimitació de competències: la seva evolució. La Llei de racionalització i sostenibilitat. Tipologia de les entitats locals. 6. L'administració de la Unió Europea. L'administració pública en els països de la OCDE. Estudi de les administracions públiques comparades (França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Estats Units d'Amèrica...). 7. La decisió política i les polítiques públiques. La intervenció administrativa en la formulació de polítiques públiques. El procés d'elaboració de les decisions. La combinació de funcions i els factors administratius en la presa de decisió. El procés d'aprovació. 8. La fase d'implementació de la decisió adoptada: els models. La seva execució. El seguiment. L'evaluació. El control: models i criteris. 9. La gestió dels recursos: la gestió presupostària i els recursos humans. L'obtenció de recursos materials. La contractació. 10. El control i la transparència en l'activitat pública. Tipus de corrupció, causes i mesures de control. Mitjans contra la corrupció. la transparència en l'organització institucional i en les decisions i actuacions de rellevància jurìdica. Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. Transparència en la gestió administrativa. La informació pública. El bon govern. El govern obert. Sistema de garanties. Normativa estatal i autonòmica. 11 La gestió estratègica en l'administració pública. La gestió operativa de serveis. La externalització. La producció de bens i serveis. 12. El control sobre les administracions públiques. Criteris i valors constitucionals. Controls de les unitats organitzatives i en els nivells operatius. Criteris de control per a la gestió dels serveis. Controls interns i externs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55,00 0 55,00
Sessió participativa 45,00 0 45,00
Total 100,00 0 100

Bibliografia

 • Baena del Alcázar, Mariano (1985 ). Curso de ciencia de la administración. Vol. I . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Nieto-Guerrero Lozano, Ana María (2001 ). Los Entes locales municipales : entre la política y la administración . Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. Catàleg
 • Mény, Yves (1992 ). Las Políticas públicas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Lindblom, Charles Edward (1991 ). El Proceso de elaboración de políticas públicas . Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas. Catàleg
 • Subirats, Joan (1989 ). Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración . Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. Catàleg
 • Ballart, Xavier (1992 ). ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? : aproximación sistemática y estudios de caso . Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas. Catàleg
 • Mintzberg, Henry (1994 ). La Estructuración de las organizaciones . Barcelona: Planeta de Agostini. Catàleg
 • Mintzberg, Henry (1992 ). El Poder en la organización . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Trinidad Requena, Antonio (2000 ). Evaluación y calidad en las organizaciones públicas . Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. Catàleg
 • Recoder, LL; Joly,J (2010). La politica que ve (1ª). Barcelona: Ariel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració i presentació d'un treball. S'avaluarà el contingut del treball i la seva exposició oral. 15
Examen S'avaluarà els conteixement adquirits 85

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme de forma continuada al llarg de tot el curs.

a) S'avaluarà l'assistència a classe i la participació activa en les sessions.

b) També la presentació d'un treball que ha de versar sobre un tema a escollir que guardi directa relació amb el programa de l'assignatura. Els temes escollits s'hauràn de facilitar al professor i ha de contenir necessàriament una opinió raonada i personal a nivell de conclusions.
El treball ha de ser objecte d'exposició a classe i ha de suscitar debat amb els assistents.
El treball valorarà fins a un 15% de la nota total.

c) Completarà l'avaluació de l'asignatura un examen teòric amb dues preguntes del programa a desenvolupar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no realitzi la prova d'examen escrit.

Observacions

Es recomana l'assistència a classe pel bon seguiment de l'assignatura. També la participació activa en les sessions.