Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El treball final de grau es contempla com un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió. Per a aquells estudiants que hagin optat per cursar part dels seus crèdits optatius mitjançant la realització de pràctiques externes, el Treball de Final de Grau es vincularà a l'activitat pràctica desenvolupada i, en la mesura que sigui possible pel tipus de pràctica realitzada, consistirà en un dictamen fonamentalment pràctic en relació amb algun dels supòsits de fet, problemes o situacions, en les quals hagi pogut intervenir l'estudiant. Quan això no sigui possible, el Treball consistirà, o bé en la redacció d'un dictamen de caràcter més acadèmic sobre una determinada problemàtica jurídica, o bé en un treball acadèmic d'ordre més teòric. En qualsevol cas, es pretén que, a través de la redacció del Treball de Final de Grau, l'estudiant posi en pràctica i acrediti haver-ne adquirit moltes de les competències treballades en els cursos i semestres anteriors.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (35%), Anglès (20%)

Grup CF

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals

Continguts

1. Qualsevol temàtica de Dret

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 1,00 1,00
Elaboració individual de treballs 0 275,00 275,00
Exposició dels estudiants 1,00 3,00 4,00
Tutories de grup 20,00 0 20,00
Total 21,00 279,00 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració i redacció de treball Es valorará: la correcta identificació del marc jurídic i/o teòric d'aplicació; la fonamentació normativa, jurisprudencial i/o doctrinal; l'organització i estructura dels continguts; la claredat expositiva; la gramàtica i ortografia. 70
  Esposició del TFG A l'acte de defensa oral del TFG es valorarà: l'organització i la correcció dels continguts exposats; la capacitat de síntesi i argumentació; la claredat expositiva; la correcció de les respostes donades a les preguntes formulades pel tribunal a propòsit del treball escrit o de l'exposició. 30

  Qualificació

  Fem remisió al web del TFG de la Facultat de Dret amb tota la normativa vigent.
  http://tfgdret.udg.edu/

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que per qualsevol motiu no defensi el seu TFG davant del Tribunal corresponent tindrà la consideració de no presentat.

  Observacions

  Per a obtenir el títol de grau en Dret cal realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) i matricular els crèdits corresponents el mes de Juliol.

  El TFG consisteix en la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent, cosa que es farà sota la direcció d’un tutor o director del treball.

  El TFG s’ha de dur a terme de manera individual.

  El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

  Per a matricular-se en el TFG, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic.

  Abans de la matrícula es farà pública la oferta de temes/tutors sobre els que es pot fer el TFG.

  L'alumne matriculat pot buscar a un professor i signar un conveni sobre el tema i tutorització del TFG durant el mes de setembre.

  Els alumnes que no hagin signat cap acord triaran tres opcions dins de l'oferta publicada al novembre. En aquest cas el repartiment de temes serà per estricte ordre de nota de l'expedient acadèmic. Per tant, en el cas que una opció hagi estat triada per més d’un estudiant, la preferència s’atorgarà a la nota més alta d’expedient.