Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Dret de les assegurances privades
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO MARIN BLESA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. El contrato de seguro y la actividad aseguradora. Marco legal.

2. La mediación de seguros. La actividad de mediación y su regulación legal. Ley 26/2006, de Mediación de seguros y Reaseguros privados.

3. El Contrato de seguro. Ley 50/1980, del Contrato de seguro. 3.1. Concepto y caracteres del contrato de seguro privado. 3.2. Elementos del contrato de seguro. 3.3. Contenido del contrato. 3.3.a) Obligaciones del tomador. La declaración del riesgo. El pago de la prima. La comunicación del siniestro. El deber de salvamento. 3.3.b) Obligaciones del asegurador: La indemnización del daño. 3.4. Duración del contrato.

4. Tipología del seguro. Seguro de personas: Concepto, naturaleza, características y clases. Seguro de Vida. Seguro de Accidentes. Seguro de Enfermedad y de Asistencia Sanitaria

5. Seguros de daños. Disposiciones generales en materia de seguros de daños. 5.1.Principio indemnizatorio. 5.2.Interés asegurado. 5.3.Suma asegurada. 5.4.Seguro pleno, infraseguro y sobreseguro. Seguro múltiple. 5.5.Transmisión del “objeto” asegurado.

6. Seguros de daños. Tipos de riesgos cubiertos en los seguros de daños. Seguro de responsabilidad civil. La delimitación del riesgo en el contrato de seguro.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 16,00 24,00
Prova d'avaluació 1,00 25,00 26,00
Sessió participativa 20,00 5,00 25,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • BOQUERA/BATALLER/OLAVARRÍA (2002). Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro. Tirant lo blanch.
 • BROSETA PONT, Manuel (2012). Manual de Derecho Mercantil. Tomo II. Tecnos.
 • CUÑAT/BATALLER (2007). Comentarios a la Ley de Mediación de seguros y reaseguros privados. Civitas.
 • Muñoz Paredes, JM (2008). Los corredores de seguros. Civitas.
 • SANCHEZ CALERO, F. (2005). Ley de Contrato de seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y sus . THOMSON ARANZADI.. Catàleg
 • TIRADO/SARTI (2007). ey de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados. Comentarios a la Ley 26/2006. THOMSON ARANZADI.. Catàleg
 • Revista Española de SEGUROS. SEAIDA. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos Es valorarà l'exposició oral i el contingut de la resolució dels casos pràctics, anàlisis de les resolucions judicials i comentari d'articles doctrinals. 30
Classes participatives Es valorarà la participació a classe. 10
Prova d'avaluació Es realitzarà un examen final que pot incloure preguntes test i/o de redactar sobre qüestions teòriques i/o pràctiques 60

Qualificació

L’avaluació i qualificació es basarà en la realització de tres activitats per part del estudiants:
a) participació a classe. L’assistència a classe és voluntària. La no assistència o la no participació a classe comportarà un zero de aquesta activitat.
b) exposició oral a classe sobre la resolució dels casos pràctics, anàlisis de resolucions judicials i comentari de articles doctrinals (30% de la nota final)
c) un examen final escrit que pot incloure preguntes test i/o de redactar sobre qüestions teòriques i/o pràctiques (60% de la nota final)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització de l'examen final