Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Matrimoni i Dret. Matrimoni i Drets confessionals. Dret comparat. Matrimoni canònic. Eficàcia civil dels matrimonis religiosos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JESUS GUTIERREZ DEL MORAL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Sistema matrimonial. 1.1 Eficàcia civil dels matrimonis religiosos. 1.2. Dret matrimonial canònic. Nocions generals i terminologia. Concepte. Elements, fins i propietats essencials. Tutela jurídica del matrimoni canònic.

2. Capacitat i impediments matrimonials canònics. 2.1. La facultat de contreure matrimoni: el ius connubii. 2.2. Comprovació de la capacitat de contreure: l’expedient matrimonial canònic. 2.3. Impediments en general: a) concepte i naturalesa, b) classificació, c) règim jurídic. 2.4. Impediments en particular: a) incapacitat física: edat i impotència; b) incompatibilitat jurídica: vincle, disparitat de cultes, ordre sagrat, i vot; c) per raó de delicte: rapte i crim; d) per raó de parentiu. 2.5. Prohibicions i matrimoni mixt.

3. El consentiment matrimonial canònic. 3.1. Funció, contingut i elements del consentiment. 3.2. El moment de l’emissió del consentiment: el matrimoni in fieri. 3.3. La incapacitat psíquica consensual: a) carència del suficient ús de raó; b) greu defecte de discreció de judici; c) impossibilitat psíquica d’assumir les obligacions essencials del matrimoni; d) la prova de la incapacitat.

4. Anomalies del consentiment canònic. 4.1. Ignorància i error (de fet i de dret) sobre el matrimoni. 4.2. Errors sobre l’altre contraent i error dolós. 4.3. Violència física i por. 4.4 Simulació (total i parcial). 4.5. Condició.

5. Forma jurídica del matrimoni canònic. 5.1. Significat de la forma. 5.2. La forma ordinària i el testimoni qualificat. 5.3. Forma extraordinària. 5.4. Matrimoni secret. 5.5. Matrimoni per procurador. 5.6. La dispensa de forma. 5.7. Actuacions formals posteriors al matrimoni.

6. Extinció i revalidació del matrimoni canònic. 6.1. La nul•litat i la seva convalidació. a) la convalidació simple, b) la sanació a l’arrel. 6.2. La separació dels cònjuges. 6.3. La dissolució canònica: a) per mort; b) per declaració administrativa de mort presumpta, c) dissolució del matrimoni rat i no consumat, d) dissolució del matrimoni a favor de la fe, e) el privilegi paulí, f) el privilegi petrí.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2,00 17,00 19,00
Sessió expositiva 6,00 12,00 18,00
Sessió pràctica 14,00 24,00 38,00
Total 22,00 53,00 75

Bibliografia

 • López Alarcón, Mariano (1994 ). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • López Alarcón, Mariano (2001 ). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (6a ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tirapu, Daniel (2005 ). Curso breve de derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales . Granada: Comares. Catàleg
 • Fornés, Juan (1997 ). Derecho matrimonial canónico (3ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Fornés, Juan (2000 ). Derecho matrimonial canónico (4ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Calabrús, Blanca (1993 ). Derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales : teoría, legislación y formularios . Granada: Comares. Catàleg
 • Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel A. Cañamares Arribas, Santiago (2007 ). Derecho matrimonial canónico y eclesiástico del Estado (2a ed). Madrid: Colex. Catàleg
 • Souto Paz, José Antonio (2002 ). Derecho matrimonial (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • González del Valle, José Mª (2002 ). Derecho canónico matrimonial : según el Código de 1983 (9ª ed). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Bernárdez Cantón, Alberto (1998 ). Compendio de derecho matrimonial canónico (9ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques i participatives Es valorarà la participació i les intervencions 10
Questionari final. 20 preguntes teòriques i pràctiques. Les errades descomptaran 0,2. 36
Prova pràctica final. Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística (ja sigui català o castellà), l‘argumentació jurídica, la originalitat, l’extensió ajustada, i en el seu cas la correcció del resultat. 54

Qualificació

La docència d’aquesta assignatura serà principalment pràctica. Se seguirà l’ordre del programa proposat, i s’estudiarà la normativa, i les interpretacions doctrinals i jurisprudencials. Es resoldran casos pràctics sobre la matèria, de Dret sustantiu.
Se seguirà l’avaluació continuada, que implica l’assistència obligatòria a les classes i la preparació dels casos pràctics.
El 10 % de la nota serà l'assistència i participació activa a classe. La Prova final d’avaluació tindrà dues parts. Una primera part consistirà en una qüestionari al moodle que valdrà el 40% de la nota; i la segona part consistirà en un cas pràctic similar als que s’hagin fet a classe, amb un valor del 60%. Es podran utilitzar tots els materials necessaris. El resultat d’aquesta doble prova serà el 90% de la nota final d’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no arribi al 50 % de l'assistència a classe i no faci la prova final tindrà la consideració de No Presentat.

Observacions

A les classes s'utilitzarà tant el català com el castellà. Si hi hagués alumnes Erasmus que no coneguin el català, s'utilitzarà el castellà.

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.