Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI  / JOSEP MARIA TORRENT I SANTAMARIA  / GEMMA UBASART GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • 22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques.
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosi, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques

Continguts

1. Introducció a les polítiques públiques. Les dimensions de la política. Definició.

2. Origen dels estudis de polítiques públiques. Enfocs, models i teories de l’anàlisi de les polítiques públiques.

3. Els actors i les xarxes d’actors

4. Les intitucions

5. Les fases del cicle de polítiques públiques i altres aproximacions

6. Definició del problema i configuració de l’agenda

7. Escenaris decisionals i estils d’elaboració

8. La implementació

9. L’avaluació

10. Les polítiques públiques a Europa, Estat espanyol, Catalunya i al món local

11. L’Estat del benestar

12. La participació ciutadana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 20,00 30,00
Elaboració individual de treballs 10,00 40,00 50,00
Prova d'avaluació 4,00 36,00 40,00
Sessió expositiva 30,00 0 30,00
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

 • Luis F. Aguilar Vilanueva (2003). Antologías de Política Pública (4 volums). Mèxic DF: Porrúa. Catàleg
 • G. Esping-Andersen (2000). Los fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • R. Gomà i J. Subirats (1998). Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • John W. Kingdon (1995). Agendas, alternatives and public policies. New York: Longman. Catàleg
 • C. Lindblom (1992). El proceso de elaboración de las Políticas Públicas. Madrid: MAP. Catàleg
 • Y, Mény, J. Thoenig (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • C. Pierson, F.G. Castles (2000). The welfare state: a reader. Cambridge: Polity Press. Catàleg
 • C. Ramió (1999). Teoría de la organización y administración pública. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • F. Scharpf (1997). games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westwiew.
 • J.E. Stiglitz, A. Bosch (1995). La economía del sector público. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • J. Subirats (1989). Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid: INAP. Catàleg
 • J. Subirats et altri (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • C.H. Weiss (1998). Evaluation: methods for studying programs and policies (2a). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Harguindéguy, Jean-Baptiste (2013). Análisis de políticas públicas. Tecnos. Catàleg
 • Parés, Marc (coord.) (2009). Participación y calidad democrática. . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic tutoritzat sobre una política pública concreta i exposició de la recerca a l'aula. El sistema d’avaluació es regirà pels següents criteris:

Primer.- La qualificació del treball escrit tindrà en compte:
– La correcta identificació de l’escenari polític i, si escau, jurídic.
– L’organització i estructura dels continguts
– La correcta fonamentació de les opinions defensades
– La claredat expositiva
– La gramàtica i l’ortografia

Segon.- La qualificació de l’exposició oral tindrà en compte:
– L’organització i la correcció dels continguts
– La capacitat de síntesi i argumentació
– La claredat expositiva
– Les respostes donades a les preguntes que formuli el professor a propòsit del treball escrit o de l’exposició.
30
Estudis de cas, debats a l'aula, exercicis. Estudis de cas 20
PRIMERA PROVA TEORICA PARCIAL PRIMERA PROVA TEORICA PARCIAL 25
SEGONA PROVA TEORICA PARCIAL SEGONA PROVA TEORICA PARCIAL 25

Qualificació

La nota final del curs s'obtindrà del càlcul dels següents percentatges:
- 30%: qualificació obtinguda al treball de recerca tutoritzat i la seva exposició oral.
- 20%: qualificació obtinguda als casos pràctics
- 25%: qualificació obtinguda a la prova teòrica parcial corresponent a la primera meitat del temari del curs
- 25%: qualificació obtinguda a la prova teòrica parcial corresponent a la segona meitat del temari del curs

Les qualificacions obtingudes al treball tutoritzat (30% de la nota final) i als casos pràctics fets al llarg del curs (20%) es mantenen i no són recuperables.
Pel que fa a les qualificacions de les dues proves d'avaluació teòrica parcial que se celebraran al llarg del curs, aquells estudiants que no obtinguin en ambdues proves almenys un 5 de nota final, hauran de presentar-se a la recuperació de la nota (sigui d'una part del temari o de tot) a la data oficial establerta al calendari d'exàmens.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no hagi realitzat cap dels dos exàmens teòrics programats durant el curs es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar-los).

L'estudiant que - a final de curs - no tingui cap pràctica avaluada es considerarà no presentat.

Observacions

Al llarg del curs es proposarà la lectura de bibliografia complementària per ampliar l'estudi de les diferents lliçons del programa.