Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Relacions diplomàtiques i consulars. Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions. El dret internacional humanitari. Protecció internacional dels drets humans.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BENITO ACOSTA ESTEVEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BENITO ACOSTA ESTEVEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.

Continguts

1. Funciones del Derecho Internacional Público.

2. Lección 1.- Los órganos de las relaciones internacionales.- Clasificación: órganos centrales y exteriores del Estado.- Las misiones diplomáticas.- Las misiones consulares.- La diplomacia ad hoc.-La diplomacia multilateral.

3. Lección 2.- Las competencias personales del Estado: consideraciones generales.- La nacionalidad en derecho Internacional: concepto, modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad.- Competencias del Estado sobre sus nacionales en su territorio y en el extranjero.- El régimen jurídico internacional de la extranjería.- El régimen jurídico de la apátrida, del asilo y del refugio.- La extradición.

4. Lección 3 .- Las competencias territoriales del Estado: nociones generales.- La adquisición y pérdida de las competencias territoriales.- Las fronteras y su delimitación.- Las modificaciones en el ejercicio de las competencias territoriales.

5. Lección 4.- Competencias del Estado sobre el espacio aéreo: concepto, delimitación y régimen jurídico.- La seguridad de la navegación aérea internacional.

6. Lección 5.- Competencias del Estado sobre los espacios marinos: consideraciones generales.- Aguas interiores.- Mar territorial y zona contigua.- La zona económica exclusiva.- La plataforma continental.

7. Lección 6.- Los espacios de interés internacional.- Alta mar.- La zona internacional de los fondos marinos y oceánicos.- Los espacios polares.- El espacio ultraterrestre.

8. Lección 7.- Concepto y clases de controversias.- La obligación del arreglo pacífico de las controversias.- Medios de arreglo pacífico.- Medios diplomáticos.- Las negociaciones diplomáticas.- Los buenos oficios y la mediación.- La investigación de los hechos y la conciliación.

9. Lección 8.- Los medios jurisdiccionales.- El arbitraje internacional. Concepto, fundamento, órganos y procedimiento.- El tribunal permanente de arbitraje.- El tribunal internacional de justicia: composición y competencias.- Otros tribunales internacionales.

10. Lección 9.- El uso de la fuerza armada: evolución histórica.- El principio de la prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones: la legítima defensa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 20,00 26,00
Prova d'avaluació 2,00 40,00 42,00
Total 8,00 60,00 68

Bibliografia

 • Carrillo Salcedo, Juan Antonio (1991). Curso de Derecho Internacional P: introducción a su estructura, dinámica y fcnes. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • González Campos, J; Sánchez Rodríguez, L.I.; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (1998). Curso de Derecho Internacional Público. (6a ed.). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.: Civitas. Catàleg
 • González Campos, J; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (2005). Legislación básica de Derecho Internacional Público. . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, C. (2009). Derecho Internacional Público.. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, J:A: (2010). Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales (9a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Remiro Brotons, Antonio (2007). Derecho Internacional Público.. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Mariño Menéndez, Fernando M. (2005). Derecho Internacional Público: parte general (3a ed revisada). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público (13 ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2008). Las Organizaciones Internacionales (12 ed. ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Rodríguez Carrión, Alejandro (2006). Lecciones de Derecho Internacional Público (5a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Casanovas y de la Rosa, Oriol (2005). Prácticas de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Textos Básicos de Derecho Internacional Público (1997) (4a ed.). Barcelona: Signo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolver casos prácticos cada cas pràctic té un valor de 5% de la nota final
Es tracta d'activitats NO Recuperables
Qui no es presenti perd aquesta part de la nota final
10
Examen tipus test Activitat Recuperable
Qui no es presenti pot recuperar aquesta activitat en la data oficial
90

Qualificació

Examen tipus test: a) Les preguntes correctes compten 1 punt; b) Les preguntes incorrectes resten 0,25 punts; c) Les respostes en blanc, amb mes d´una resposta o amb corraccions no puntuan.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a una activitat No Recuperable, perd aquesta part de la nota.
Qui no es presenti a una activitat Recuperable, pot recuperar-la en la data oficial de recuperació

Assignatures recomanades

 • Dret de la Unió Europea
 • Institucions de la Unió Europea