Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
En aquesta assignatura es treballaran i analitzaran els principals eixos de desigualtat social com són el gènere, l'edat, la classe social i l'etnicitat... i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció, manteniment o transformació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya. El context de crisis socieoconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevé un bon objecte d'estudi. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI MERINO NOE
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. Introducció: principals conceptes i perspectives teòriques

2. Polítiques públiques i estat del benestar d'es d'una perspectiva internacional i històrica

3. l'Estat de Benestar llatí mediterrani. El cas d'Espanya i Catalunya.

4. Benestar i crisi. El Benestar en crisi?

5. Polítiques públiques, la seva elaboració i com volen incidir.

6. Els principals eixos de les desigualtats socials i les polítiques públiques.

7. Desigualtats, pobresa, privació... debats actuals i reptes de futur de les polítiques públiques.

8. Casos: les polítiques de combat contra la pobresa i l'exclusió social. Les polítiques de protecció a la família. Les polítiques migratòries... i les polítiques d'intervenció social... noves?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 25,00 45,00
Total 20,00 25,00 45

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi/ estudi de casos. Realització d'una ressenya breu d'un article sobre un dels temes treballats El professor informarà dels criteris de realització i avaluació de cada treball. Es valorarà l'exercici de síntesi i coneixement dels materials discutits a l'aula. 20
  Cerca d'informació per a constrastar algunes afirmacions.
  Cerca de dades sobre les polítiques públiques comparades.
  Es facilitarà fonts de dades on trobar la informació i es valorarà l'anàlisi i el debat dels resultats. 20
  Conclusió i recull debats.
  Debat de materials crítics sobre algun dels temes.
  Es valorarà el coneixement adquirit i la seva defensa en relació als temes treballats. 20
  Treball en equip.
  Treball o examen sobre la influència de les polítiques socials en el manteniment, reproducció o transformació de les desigualtats socials.
  Es valorarà el treball en equip, l'esforç de síntesi i recull de les principals conclusions, així com la reflexió afegida. 40

  Qualificació

  Es valorarà la participació en els debats a classe dirigits pel professor, el coneixement i treball del material pràctic que es facilitarà, l'esforç de síntesi i la reflexió aportada en els diferents exercicis.

  En relació al treball en equip, l'estudiant podrà optar per l'examen final de curs sobre els materials treballats al curs.

  Totes les convocatòries s'avaluaran a partir d'aquests criteris. Per als i les estudiants que hagin suspès la convocatòria primera, es guardaran les notes aprovades dels diferents exercicis per a la convocatòria següent.

  Un NO PRESENTAT expressarà que l'estudiant no ha presentat els exercicis de l'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'examen.

  Es proposa als i les estudiants treballar aquests situacions amb el professor en els espais de tutories per assolir els mínims de l'assignatura.

  Es proposa el sistema d'avaluació continuada perquè facilita el seguiment de les sessions. La voluntat inicial és que siguin sessions amb diferents píndoles (explicació teòrica, debats actuals, crítica a l'exposició, aportacions estudiants...)

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no presentació d'un dels treballs en temps i forma impedirà que aquest sigui tingut en compte. Per tant minoritzarà la nota final.
  l'Estudiant, acollint-se al dret dels estudiants, podrà optar a un examen final.

  Observacions

  L'assignatura té una voluntat que sigui un espaci de formació, aprenentatge i discussió sobre la matèria de les desigualtats socials i la seva relació amb les polítiques públiques; sobretot molt centrant en el moment actual a Catalunya, Espanya i Europa.

  El professor proposa una dinàmica de seminari, que serà assolit en funció de les capacitats i dinàmiques del grup d'estudiants i del seu nombre. Si aquest no és possible, es proposa un format de classes amb una part magistral però l'aprentantge dels continguts es farà de manera activa i participada per part dels i les estudiants. Existirà espais de debat i de presentació de tasques realitzades amb la voluntat que formin part del procés de treball constant.

  Assignatures recomanades

  • Anàlisi de polítiques públiques
  • Policia i societat
  • Política comparada
  • Polítiques d'immigració i treball
  • Polítiques europees