Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO HALLADO MOLINA
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (75%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE25. Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció en l'àmbit comunitari

Continguts

1. I. PART INTRODUCTÒRIA: LA SINISTRALITAT LABORAL A ESPANYA. ELS ACCIDENTS DE TREBALL I LES MALALTIES PROFESSIONALS A ESPANYA.

2. I.1 La noció d'accidents de treball i malalties professionals des de la perspectiva laboral, penal i de seguretat social.

3. I.2 La noció del "risc laboral".

4. I.3 La noció de "seguretat i salut en el treball"

5. II. PART: LEGISLACIÓ BÀSICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

6. II.1 La Constitució Espanyola. El bloc de normativa de prevenció de riscos laborals (especial referència a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals).

7. II.2 La política en matèria de prevenció de riscos (objectius, actuacions de les Administracions Públiques per a la protecció de la seguretat i salut en el treball, i Institucions especialitzades

8. III PART: DRETS I DEURES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

9. 1. El deure de l'empresari a prevenir els riscos laborals i el dret del treballador a una protecció eficaç en la seva seguretat i salut laboral.

10. III.1 Els deures específics de l'empresari en matèria de prevenció de riscos laborals.

11. III.3 Els deures del treballador a vetllar per la seva salut i la dels seus companys a la feina.

12. IV PART. PRINCIPALS RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

13. IV. 1 La responsabilitat laboral i de Seguretat Social.

14. IV. 2 La responsabilitat administrativa.

15. IV. 3 La responsabilitat penal.

16. IV.4 La responsabilitat civil.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,50 0 2,50
Treball en equip 7,00 3,00 10,00
Total 9,50 3,00 12,5

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball en grup (màxim dos persones) sobre alguna de les qüestions de la Part III o IV del programa, prèvia autorització del professor responsable. Aquest treball haurà de ser exposat a classe. Si un estudiant vol augmentar la seva qualificació pot presentar un treball individual. Aquest treball només el podrá fer amb anterioritat a la publicació de les notes d'avaluació continua, no amb posterioritat. És d'avaluació la presentació del treball i la seva exposició oral a classe. 75
  Durant el curs es realitzaran debats sobre l'assumpte tractat amb l'estudi i resolució de casos reals. La participació de l'estudiant i l'encert de les seves respostes i opinions. 25

  Qualificació

  Els requisits per superar l'assignatura i els criteris de qualificació són els següents:

  1. Per superar l'assignatura és requisit previ l'assistència a les sessions de pràctiques i exposició de treballs de l'assignatura (7 hores).

  2. Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball en grup (màxim dos persones) sobre alguna de les qüestions de la Part III o IV del programa. El professor responsable assignarà un tema o conflicte derivat de la realitat al grup per a la seva resolució per escrit i oralment a classe.

  3. El treball del grup haurà de ser exposat a alguna de les sessions pràctiques.

  4. Si un estudiant vol tenir l'oportunitat d'augmentar qualificació podrá fer un treball individual a més del treball en grup. Haurà de fer-ho abans de la publicació de les qualificacions d'avaluació continua de l'assignatura, no amb posterioritat. Per fer-ho, haurà de ser autoritzat pel professor responsable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota de NO PRESENTAT derivarà de:

  1. La no assistència a les sessions pràctiques del curs.

  2. El no lliurament del treball pràctic a realitzar al professor responsable.

  3. La manca d'exposició a classe del treball realitzat.

  Observacions

  El professorat responsable control·larà l'assistència a les sessions pràctiques del curs ja que aquest és un requisit necessari (però no suficient) per poder superar l'assignatura.

  Assignatures recomanades

  • Dret de la seguretat social
  • Dret del treball I
  • Dret del treball II
  • Dret social europeu
  • Polítiques d'ocupació i formació