Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (35%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea

Continguts

1. LA LLIURE CIRCULACIÓ DELS CIUTADANS DE LA UE. La Directiva 2004/38. Els ciutadans de la UE. Els familiars de ciutadans de la UE. la lliure circulació dels treballadors i la igualtat de tracte,

2. L'ESPAI DE LLIBERTAT, SEGURETAT I JUSTICIA. Evolució i aportacions del Tractat de Lisboa. Els Convenis Schengen. El codi de fronteres Schengen.

3. EL CONTROL DE LES FRONTERES. Les fronteres interiors. Les fronteres exteriors. Frontex. La política de visats. Les bases de dades.

4. LA POLÍTICA D'IMMIGRACIÓ DE LA UE. Les vies d'accès de manera regular, per motius: d'estudis, recerca, accès al mercat laboral, reagrupament familiar. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països.

5. LA POLÍTICA D'INTEGRACIÓ DELS NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 1,00 15,00 16,00
Prova d'avaluació 18,00 0 18,00
Sessió participativa 10,00 0 10,00
Total 29,00 15,00 44

Bibliografia

 • Guild, Elspeth Carrera, Sergio Eggenschwiler, Alejandro (2010 ). The Area of freedom, security and justice ten years on : successes and future challenges under the Stockholm Programme . Brussels: Centre for European Policy Studies. Catàleg
 • Guild, Elspeth (2009 ). Illiberal liberal states : immigration, citizenship, and integration in the EU . Farnham, Surrey, [etc.]: Ashgate. Catàleg
 • Laferriere, François Julien Labaye, Henri Edström, Otjam (2005 ). La Politique européenne d'immigration et d'asile : bilan critique 5 ans après le traité d'Amsterdam . Bruxelles: Bruylant. Catàleg
 • Pascouau, Yves (DL 2010 ). La Politique migratoire de l'Union européenne : de Schengen à Lisbonne . Paris: Fondation Varenne. Catàleg
 • Acosta Arcarazo, Diego (2011 ). The Long-term residence status as a subsidiary form of EU citizenship : an analysis of directive 2003. Boston: Brill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició d'un tema acordat amb el professor a classe Activitat No recuperable.
Es valorarà la claredat de l'exposició, el nivell de coneixement de la matèria, l'exposició dels vincles entre el text i l'assignatura, la capacitat de respondre les qüestions que es plantegin.
30
Prova escrita Recuperable. Respondre correctament per escrit a classe les preguntes i els supòsits plantejades 70

Qualificació

Es tindrà en compte la participació activa dels estudiants a les sessions.
Els alumnes hauran de raonar i defensar els seus arguments i ser capaços de fer una exposició oral d'un tema sense llegir.
Els alumnes hauran de resoldre el o els casos pràctics amb utilització de la jurisprudència del TJUE
És necessari una nota mínima de 3,5 sobre 10 a cadascuna de les activitats per fer promig.
Els alumnes que no aprovin mitjaçant la realització de les activitats podran presentar-se a l'examen de l'assignatura.
L'examen de l'assignatura serà sobre la totalitat del programa

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera No presentat l'alumne que no entregui una activitat.
Els no presentats podran fer l'examen de recuperació

Observacions

Si hi ha alumnes erasmus matriculats les classes seran en castellà.

Al llarg del curs es penjaran materials a la intranet

Assignatures recomanades

 • Institucions de la Unió Europea