Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL DURAN PORTAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.

Continguts

1. Cinètica Química

          1.1. Velocitat de reacció

          1.2. Equació de velocitat

          1.3. Dependència de la constant de velocitat amb la temperatura

          1.4. Determinació de l’equació de velocitat

          1.5. Reaccions complexes

                    1.5.1. Reaccions reversibles

                    1.5.2. Reaccions paral•leles

                    1.5.3. Reaccions consecutives

                    1.5.4. Aproximació del estat estacionari

                    1.5.5. Aproximació de l'equilibri

                    1.5.6. Reaccions en cadena

                    1.5.7. Catàlisi: catàlisi homogènia i heterogènia

2. Integració numèrica de reaccions complexes

          2.1. Mètode d'Euler

          2.2. Mètode de Runge–Kutta

3. Teoria de col·lisions clàssica

          3.1. Frequència de col·lisions

          3.2. Requeriments energètics

          3.3. Requeriments estèrics

4. Superfícies d'energia potential (PES)

          4.1. Aproximació de Born-Oppenheimer

          4.2. Perfil de reacció, punts estacionaris i camí de reacció

          4.3. Localització de punts estacionaris en la PES

5. Teoria de l'estat de transició

          5.1. Introducció

          5.2. Formulació termodinàmica de la Teoria de l'estat de transició

          5.3. Efectes isotòpics i efecte salí

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23 19 42
Prova d'avaluació 2 7 9
Resolució d'exercicis 8 9 17
Treball en equip 1 4 5
Tutories 2 0 2
Total 36 39 75

Bibliografia

 • Berry, R. Stephen (2002 ). Physical and chemical kinetics (2nd ed.). New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Billing, Gert D (cop. 1996 ). Introduction to molecular dynamics and chemical kinetics . New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • González Trevijano, Pedro José (1991 ). Cinética y dinámica molecular química . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Houston, Paul L (cop. 2001 ). Chemical kinetics and reaction dynamics . Boston [etc.]: Mcgraw-Hill. Catàleg
 • Laidler, Keith James (1987 ). Chemical kinetics (3rd ed.). New York: Harper Collins Publishers. Catàleg
 • Logan, S. R (cop. 2000 ). Fundamentos de cinética química . Madrid: Addison Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Levine, Raphael D (1987 ). Molecular reaction dynamics and chemical reactivity . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Steinfeld, Jeffrey I (cop. 1999 ). Chemical kinetics and dynamics (2nd ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball expositiu en grup sobre un tema de cinètica química aplicada Es valorarà el contingut, el format de presentació i la comunicació oral, a més de la qualitat de treball en grup. 5
Examen Cinètica Formal 75% Teoria i 25% Problemes 47,5
Examen Cinètica Molecular i Temes 2-5 75% Teoria + 25% Problemes 47,5

Qualificació

Els exàmens són proves escrites on s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics. El pes que es dóna a cada part de la prova és de:
Part teòrica: 75%
Part pràctica: 25%
Els dos exàmens, que compten un 50% cadascun, són recuperables.
La nota conjunta dels dos exàmens suposarà el 95% de la nota final.
Els exàmens són en anglès.
Hi haurà també un treball en grup (en anglès), que caldrà exposar. La nota suposarà el 5% del total.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat si un estudiant no s'ha presentat a cap examen.

Observacions

Recomanem i encoratgem a tots els alumnes a participar activament en totes les activitats docents. Els coneixement i competències que s’han d’adquirir per assolir els mínims requerits en aquesta assignatura, són molt més fàcils d’assimilar si es treballa l’assignatura des del primer dia. També recomanem utilitzar des del primer dia les hores de tutories per resoldre qualsevol dubte o comentari sobre el desenvolupament de l’assignatura, incloent aspectes no acadèmics. També aconsellem que els alumnes participin activament a les classes de teoria i problema, tant preguntat sobre qualsevol concepte que no s’hagin explicat de manera prou clara, o be realitzant comentaris per millorar el desenvolupant de l’assignatura.

L'idioma que es farà servir en totes les activitats de l'assignatura serà l'anglès, excepte en allò que contradigui la normativa vigent.

Assignatures recomanades

 • Mètodes numèrics
 • Termodinàmica bàsica
 • Termodinàmica química i estadística