Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Metodologies i tècniques aplicades a estudis evolutius
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SANDRA HERAS MENA  / LUIS PEÑARRUBIA LOZANO  / MANUEL VERA RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (99%), Anglès (1%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure els mecanismes de l'herència i les bases dels models evolutius.

Continguts

1. La variabilitat natural de les poblacions

2. Agents del canvi evolutiu

3. Conceptes d'espècie i especiació

4. Bases genètiques de l'especiació

5. Filogènia i tècniques de reconstrucció de la història evolutiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0,5 0,5
Anàlisi / estudi de casos 1 7 8
Cerca d'informació 1 2,5 3,5
Classes participatives 2 0 2
Classes pràctiques 25 14 39
Elaboració de treballs 0 6 6
Prova d'avaluació 0 12 12
Resolució d'exercicis 1 3 4
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Ayala, Francisco J (1999 ). La Teoría de la evolución : de Darwin a los últimos avances de la genética . Madrid: Temas de hoy. Catàleg
 • Freeman, Scott (cop. 2002 ). Análisis evolutivo . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Freeman, Scott (1998 ). Evolutionary analysis . Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Freeman, Scott (cop. 2004 ). Evolutionary analysis (3rd ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Catàleg
 • Ridley, Mark (cop. 1996 ). Evolution (2nd ed.). Cambridge (Mass.): Blackwell Science. Catàleg
 • Darwin, Charles (1988 ). L'Origen de les espècies ([3a ed.]). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Gould, Stephen Jay (1983 ). El Pulgar del panda : ensayos sobre evolución . Madrid: Blume. Catàleg
 • Gould, Stephen Jay (cop. 1995 ). La Sonrisa del flamenco : reflexiones sobre historia natural . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Tamarin, Robert H (cop. 1996 ). Principios de genética . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència, aptitud i actitud a l'aula La puntualitat, aptituds i actituds a les sessions de laboratori i d'informàtica seran avaluades (10% del total de la nota final de l'assignatura).
Aquesta activitat no és recuperable.
10
Elaboració de treballs Els treballs consistiran en 2 informes en els quals es discutiran i presentaran els resultats obtinguts durant les pràctiques i es resoldran qüestions d'estudi.
Es valorarà la presentació de resultats (gràfics i taules clars, adequació intel.ligibilitat del text, etc.) i el grau de maduresa en la discussió dels mateixos en base a unes premises prèviament establertes durant les sessions pràctiques.
La seva contribució a la nota final de l'assignatura és d'un 20%.
Aquesta activitat no és recuperable.
20
Proves i exercicis Consistiran en 2 proves escrites curtes que es realitzaran a títol individual a l'inici de cada setmana de pràctiques. Per aquest motiu, serà imprescindible haver-se estudiat prèviament el guió de pràctiques.
La contribució d'aquestes proves en la nota final de l'assignatura és del 20%.
Aquesta activitat no és recuperable.
20
Proves finals escrites El darrer dia de cada setmana de pràctiques els estudiants realitzaran un examen final sobre els continguts exposats i treballats durant les sessions anteriors.
Aquestes proves es realitzaran individualment i la seva contribució a la nota final de l'assignatura és del 50%.
Aquesta activitat és recuperable.
50

Qualificació

Assistir a les sessions pràctiques, realitzar les proves parcials i presentar els informes en el seu termini és obligatori per aprovar l'assignatura.
Per tal d'aprovar l'assignatura caldrà obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA de 5 (sobre 10).
L'única activitat recuperable són les proves finals escrites.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Assistir com a màxim a 2 sessions pràctiques comporta un No Presentat.

Observacions

Per a la realització de les pràctiques és imprescindible vestir bata de laboratori, portar el guió imprès, retolador de punta fina permanent, calculadora, paper quadriculat i regle.

No es permetrà l'entrada al laboratori a aquells estudiants que no portin bata.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Evolució
 • Genètica
 • Pràctiques de genètica
 • Zoologia