Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Concepte de Qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la Qualitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Concepts of Quality Assurance

          1.1. General Concepts of Quality Assurance

          1.2. Laboratory Quality Systems (ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005, ...)

          1.3. Certification vs Acreditation

2. Documentation of a Quality System

          2.1. Introduction. ISO-9001 Documentation Pyramid

          2.2. Quality Manual

          2.3. Procedures and Instructions

          2.4. Quality Records

          2.5. Good Laboratory Practices (GLP). Good Manufacturing Practices (GMP)

          2.6. Quality Mangement System Document Control. Storage

3. Validation of Assay Methods

          3.1. Regulations and Guides

          3.2. Validation requirements

          3.3. Standards and Reference Materials

4. Quality Control

          4.1. Tools for the Quality Control

          4.2. Procedures and Control Charts

          4.3. Control Samples: preparation and assessment of results

          4.4. Intercomparison/Intercalibration Assays

5. Quality Assurance Activities

          5.1. Quality Audit. Inspections. Planifications. Reports

6. Practical Exercises

          6.1. Calibration. Verification of calibration

          6.2. Quality parameters calculation

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 20 40
Elaboració de treballs 0 2 2
Exposició dels estudiants 1 15 16
Prova d'avaluació 4 11 15
Total 25 48 73

Bibliografia

 • Prichard, F. Elizabeth|q(Florence Elizabeth) (cop. 2007 ). Quality assurance in analytical chemistry . [Teddington]: VAM/LGC. Catàleg
 • De Bièvre, Paul Günzler, Helmut (cop. 2003 ). Measurement uncertainty in chemical analysis . Barcelona [etc.]: Springer. Catàleg
 • Barwick, Vicki (2003 ). Introducing measurement uncertainty . Teddington: LGC. Catàleg
 • Wenclawiak, Bernd Koch, Michael Hadjicostas, Evsovios (cop. 2004 ). Quality assurance in analytical chemistry : training and teaching . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Compañó i Beltran, Ramon (DL 2002 ). Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Funk, Werner (cop. 1995 ). Quality assurance in analytical chemistry . Weinheim [etc.]: VCH. Catàleg
 • Quantifying uncertainty in analytical measurement (1995 ) (English edition). [London?]: Eurachem. Catàleg
 • Sagrado Vives, Salvador (cop. 2005 ). Manual práctico de calidad en los laboratorios : enfoque ISO 17025 (2ª ed. rev.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • UNE-EN ISO 9001:2000 : sistemas de gestión de la calidad : requisitos (ISO 9001:2000) (2000 ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Riley, Christopher M Rosanske, Thomas W (1996 ). Development and validation of analytical methods (1st ed). Tarrytown, N.Y.: Pergamon. Recuperat 09-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080427928 Catàleg
 • Chan, Chung Chow (cop. 2010 ). Practical approaches to method validation and essential instrument qualification . Hoboken, New Jersey: Wiley. Catàleg
 • Fajgelj, A. (cop. 2000 ). Principles and practices of method validation . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assessment at the end fo each topic. There will be a questionary at the end of each main topic to check the level of comprenhension of that topic (max. 15 minuts at the beginning of the next lecture class after ending the topic). Each assessment is quoted over 10 and it is required to perform all the assessments to pass the whole subject. 30
Final Assessment Assessment test divided in two parts: first a questionary with question about the different topics of the subject; second a problem test to evaluate the Control Quality data obtained in a laboratory (it will require to take a decission from the results obtained about what will be the next steps to be taken in the proposed laboratory).
A minimum score of 4 (over 10) will be required to pass the subject.
60
Read an specific validation procedure and its discussion and comparison with other procedures presented by other people Evaluation criteria: comprehension of the information read, extraction of useful data, presentation of the data extracted, discussion with other groups. 10

Qualificació

The aritmetic mean between the different assessment activities. Remember that it is required to obtain a minimum score of 4 in the final assessment and to perform all the final topic assessments along the course.
It is only possible to RECUPERATE the final assessment.
The option to participate in the recuperation of the final assessment means that the student lost the score obtained in the first option (you do not have the option to chose the best score between the two options).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not performing any of the assessment tests and not presenting any of the self-evaluation reports and the oral presentation. The only presentation of one of the assessment or reports will not allow to obtained a "not presented" score.