Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ORIOL VIDAL FABREGA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / ORIOL VIDAL FABREGA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. BLOC I: Marcadors Moleculars

          1.1. Definició i aplicacions

          1.2. Tipus de marcadors moleculars.

2. BLOC II. Tècniques de detecció i genotipatge

          2.1. Tècniques basades en PCR

          2.2. Tècniques basades en Next generation sequencing

3. BLOC III. Arquitectura genètica

          3.1. Mapes genètics

          3.2. Anàlisi de QTL i de gens candidats

          3.3. Diagnòstic genètic

4. BLOC IV. Semblances entre individus

          4.1. Relacions entre individus, de la família al phylum

          4.2. Genètica forense i traçabilitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 16 18 34
Classes pràctiques 7,5 12 19,5
Exposició dels estudiants 1 0 1
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 3,5 15 18,5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Pierce, Benjamin A (cop. 2006 ). Genética : un enfoque conceptual (2ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (cop. 2008). Genética (9a ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Lamb, B.C. (2006). The applied Genetics of Plants, Animals, Humans and Fungi (1st Ed). World Scientific. Catàleg
 • Bórem, A. et al (2003). Understanding Biotechnology (1st Ed). Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques al laboratori Pràctiques compartides amb l'assignatura Biotecnologia Animal. Inclou l'assistència a les pràctiques, la valoració de les aptituds de laboratori adquirides i de les capacitats d'aplicar el mètode científic en dissenys experimentals. S'avaluen mitjançant la presentació d'un treball o amb preguntes (test i/o escrites) a l'examen final. 20
Lectura i comentari d'un text relacionat amb la matèria. Demostració de coneixements relacionats amb el text treballat a classe, mitjançant la resolució d'unes preguntes (que poden ser a l'examen final) 20
Exposició oral optativa Fins a 1 punt sobre 10, addicional a la nota de l'assignatura. 0
Examen final Examen final test i/o escrit 60

Qualificació

Examen final de tipus test sobre la part de teoria (60% de la nota de l'assignatura). Es necessita com a mínim un 4,5 del test per fer mitjana.
Pràctiques 20% de la nota. Assistència obligatòria. Es pot avaluar amb preguntes específiques que calgui contestar al mateix moment de l'examen final.
Lectura d'un article científic 20% de la nota. Es pot avaluar amb preguntes específiques que calgui contestar al mateix moment de l'examen final.
L'única part recuperable és l'examen final.

En aquesta assignatura es permet que els estudiants individualment facin una exposició oral optativa, que permet sumar fins a 1 punt de la nota final.

ATENCIÓ: les pràctiques de Genètica Aplicada i de Biotecnologia Animal es fan juntes. Els alumnes que només facin Genètica Aplicada hauran d'assistir també a les hores de pràctiques programades per Biotecnologia Animal. En l'avaluació es tindran en compte tots els protocols realitzats, i l'informe de pràctiques s'haurà de presentar en anglès.

Assignatures recomanades

 • Bioinformàtica aplicada
 • Biotecnologia animal
 • Fonaments de bioinformàtica
 • Genètica humana
 • Genòmica