Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental amb programari propietari (ArcGis-ArcView 10) i programari lliure.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Carolina Marti Llambrich  / Jose Pueyo Ros
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (5%), Anglès (35%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Carolina Marti Llambrich  / Jose Pueyo Ros
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (5%), Anglès (35%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial
 • 21 Interpretar mapes topogràfics, ortofotomapas, fotos aèries i imatges satèl·lit
 • 22 Saber elaborar i interpretar mapes temàtics
 • 23 Dominar l'ús dels sistemes d'informació geogràfica
 • 24 Realitzar anàlisis territorials a partir de la integració de diferents tecnologies de la informació geogràfica
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials

Continguts

1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica. Definició de SIG. Integració de diferents elements.

          1.1. Aplicacions i funcionalitats.

          1.2. Tipus de programaris: comercials i lliures.

          1.3. Models i estructura de les dades, i formats de fitxers.

          1.4. L’estructura de mòduls que componen l’ArcGIS-Arcview.

2. Característiques i representació de les dades geogràfiques. Creació i disseny de la informació geogràfica.

          2.1. Escales.

          2.2. Sistemes projectuals.

          2.3. Estructura de dades vectorial. Formats.

          2.4. Estructura de dades ràster. Formats.

          2.5. Fonts d’Informació.

          2.6. Importació i exportació de dades: - SHP (ArcView) - DGN (MicroStation) - DXF (AutoCAD) - TIF - GeoTIFF (Tagged Image File Format) - JPG - JPEG (Joint Photographic Experts Group) - SID (MrSID) - KML (Google Earth) - XLS, XLSX (Microsoft Excel) - MDB, ACCDB (Microsoft Access)

          2.7. Components espacial, temàtica i temporal.

3. La representació de les dades geogràfiques.

          3.1. Dades geogràfiques. Problemes de la Informació geogràfica

          3.2. Creació de nova geometria amb ArcGis-ArcView 10.

                    3.2.1. Theme (tema: capa d’informació)

                    3.2.2. Digitalització.

                    3.2.3. Georreferenciació.

                    3.2.4. Feature (geometria de punts, línies, polígons, estrictament en format vectorial)

                    3.2.5. Shapefile (arxiu específic d’ArcView) · *.shp (geometria o dibuix) · *.dbf (base de dades o taula d’atributs alfanumèrics associada) · *.shx (link o pont entre la geometria i la BdD)

                    3.2.6. Coverage (cobertura: arxiu específic d’ArcInfo)

                    3.2.7. Raster (imatges *.tif / *.sid)

                    3.2.8. Vector (arxius vectorials de diferents programaris) · *.dgn (Microstation) · *.dxf (Drawing Exchange File, fitxer d’exportació de CAD · *.dwg (DraWinG: format específic del CAD AutoCad.

                    3.2.9. Layer (*.lyr: arxiu de llegenda, per emmagatzemar la simbologia)

                    3.2.10. View (Data View: vista, espai de treball on crear i modificar cartografia)

                    3.2.11. Layout (Layout View: Espai on crear el mapa final)

                    3.2.12. Map Composition (mapa final amb tots els elements cartogràfics bàsics: títol, nord,llegenda, escala, font, autoria i data).

                    3.2.13. Map document (*.mxd: projecte on s’emmagatzema: · Path: ruta de tots els arxius carregats en la Data View · Configuració dels themes: estil, color i ordre de totes les capes d’informació.

                    3.2.14. Composició Layout: disposició de tots els elements del mapa final.

                    3.2.15. WMS (Web Map Server: Servidor on-line de cartografia, on cal afegir una URL o adreça del servidor per connecta-s’hi).

4. Entrada i manipulació de dades ràster i vectorials.

          4.1. Superposició de capes.

          4.2. Anàlisi espacial

5. Creació, disseny i manipulació de base de dades.

6. Creació cartogràfica.

          6.1. Geometria i anàlisi 2D - ArcGis-ArcView 10.

                    6.1.1. Buffers i càlculs de distàncies.

                    6.1.2. Combinació de capes temàtiques-categòriques

                    6.1.3. Combinació de capes. Àlgebra de mapes.

                    6.1.4. Ràsters amb diferent origen de malla.

                    6.1.5. Combinació de ràsters i vectors.

          6.2. Geometria i anàlisi 3D ArcGis-ArcView 10.

                    6.2.1. Anàlisi del terreny: pendents, orientacions, visibilitat, ombrejat de mapes, etc

          6.3. gvSIG & QGIS(Open & Free source).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 45,00 65,00 110,00
Assistència a actes externs 5,00 0 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 15,00 17,00
Exposició dels estudiants 1,00 20,00 21,00
Prova d'avaluació 9,00 22,00 31,00
Resolució d'exercicis 15,00 55,00 70,00
Sessió expositiva 20,00 24,00 44,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 99,00 201,00 300

Bibliografia

 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997 ). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Burrough, P. A (1998 ). Principles of geographical information systems . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Clarke, Keith C (cop. 2003 ). Getting started with geographic information systems (4rth ed.). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2005 ). Tecnologías de la información geográfica: territorio y medio ambiente : ponencias, relatorias y sesiones técnicas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004 . [Madrid]: Grupo de Métodos Cuantitativos Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Territorio y medio ambiente : métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos SIG y Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2002 ). GIS modeling in raster . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Davis, David E (2000 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (2nd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2005 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 . Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Grau Mira, Ignacio (DL 2006 ). La Aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje . [San Vicente del Raspeig]: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 11-07-2010, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Lantada Zarzosa, Nieves (2002 ). Sistemas de información geográfica. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 06-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC024XXX Catàleg
 • Moldes Teo, F. Javier (DL 1995 ). Tecnología de los sistemas de información geográfica . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Pérez Navarro, Antonio (2009 ). Sistemas de información geográfica y geotelemática . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Wise, Stephen (2002 ). GIS basics . New York: Taylor & Francis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CERCA D'INFORMACIÓ. Per desenvolupar les pràctiques de classe cal cercar via Internet la informació cartogràfica de base. S'elaborarà una pràctica recollint les adreces de servidors de cartografia i els seus continguts. 5
TEORIA: L'apartat teòric de l'assignatura s'impartirà mitjançant classes expositives que combinen els conceptes bàsics amb explicacions de les seves principals aplicacions. Es valorarà amb un examen final tipus test (V/F). L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test. 20
PORTAFOLI. En l'apartat pràctic de l'assignatura es plantegen a classe problemàtiques ambientals i territorials que es resolen mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Les pràctiques s'han de lliurar en finalitzar cada exercici dins el termini establert i compilar en un PORTAFOLI que es presentarà a final de curs. Resolució tutoritzada de problemàtiques ambientals i territorials plantejades a classe. 10
AVALUACIÓ CONTINUADA: 3 pràctiques avaluatòries vinculades als temes pràctics impartits. Es realitzarà una avaluació continuada al llarg del curs. Lligat amb els diferents mòduls es realitzaran 3 proves avaluatòries. Si algun d'aquests mòduls se suspèn s'haurà de recuperar el mòdul suspès o mòduls suspesos en una examen final establert dins el calendari oficial. 30
WIKISIG: Elaboració d'apunts teòrics i pràctics de SIG mitjançant la contribució de TOT l'alumnat a una aplicació WIKI. Els apunts de l'apartat pràctic seran un pauta per a l'elaboració dels exercicis. Els apunts de l'apartat teòric seran el contingut de l'examen teòric tipus test. Contribució al "WIKISIG: apunts pràctics de SIG". 5
PROJECTE: Com a exercici final de l'apartat pràctic de l'assignatura, els alumnes (en grups de 2) resoldran, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. Resoldre, en grups de 2 alumnes, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. 25
PARTICIPACIÓ i ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS D'AULA I SORTIDES. (Visita a oficines tècniques i empreses especialitzades en SIG: UMAT (Ajuntament de Girona), Nexus Geographics, SIGTE (Universitat de Girona). S'avaluarà la participació en les activitats desenvolupades dins l'aula. L'assistència en les sortides és obligatòria. 5

Qualificació

Mètodes docents:
Tot i que es treballarà amb diversos programes, el software de referència en SIG per a l’estudi, anàlisi i elaboració cartogràfica seran ArcGis (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox en els seus mòduls per Arcview 10), MIRAMON i un programari de codi obert (GvSIG o QGIS).

Desenvolupament de pràctiques fonamentades en l’anàlisi i resolució de qüestions de caràcter territorial i ambiental. Objectius:
. dominar l’entrada d’informació vectorial i ràster i l'anàlisi d’aquestes;
. assolir habilitat en la recerca de material cartogràfic i aplicacions informàtiques específiques per a cartografia digital i SIG a Internet;
. aconseguir destresa en l’elaboració de material cartogràfic de qualitat.

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció (cada part aprovada amb un 5, sinó no es farà mitjana):
- 30% pràctiques avaluatòries (3): avaluació continuada.
- 25% projecte.
- 10% pràctiques de classe.
- 20% examen teòric tipus test.
- 5% contribució a la WikiSIG amb continguts teòrics i pràctics.
- 5% participació a classe i assistència (tant a l'aula com fora).
- 5% cerca d'informació on-line.

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats avaluatòries suspesa (nota inferior a 5). La nota mínima per a fer mitjana és un 5.
Les sortides són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació serà considerada NO PRESENTAT. La no presentació d'alguna part NO permet calcular la mitjana final.
El lliurament d'alguna pràctica FORA DELS TERMINIS FIXATS serà penalitzat rebaixant la nota a un 5 com a màxim.

- No presentació de l'examen teòric.
- No presentació del projecte final en grup (2 alumnes).
- No presentació d'alguna de les 3 pràctiques avaluatòries.
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades a classe.
- No assistència injustificada a alguna de les sortides obligatòries.
- No contribució-participació al WikiSIG: Apunts de SIG.

Observacions

MOLT IMPORTANT
Per assolir l’assignatura cal aprovar independentment cadascuna de les activitats avaluatòries (amb nota mínima de 5 en cadascuna).

També és necessari presentar les pràctiques elaborades a classe setmanalment, i participar amb contínues aportacions al "WIKI: Apunts de SIG".

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura i el seu variat contingut impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne).

CLASSES
Dimarts i dijous de 10:30h a 12:00h. (primer i segon semestre).


TUTORIES
L’atenció a l’alumnat es realitzarà mitjançant cita prèvia enviant correu als diferents docents responsables de cada mòdul:
carolina.marti@udg.edu

Assignatures recomanades

 • Anàlisi i tractament de la informació geogràfica

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.