Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
L'assignatura realitza una aproximació teòrica, metodològica i tècnica als abordatges de situacions socials i personals mitjançant el grup. Proporciona una visió del grup com a mètode d'intervenció del treball social i eina d'inclusió social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CLEMENTE NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (30%), Anglès (30%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment.

Continguts

1. Història del Treball social de grup. Interacció social y grups. Perspectives teòriques.

2. La dinàmica dels grups: tipologies de grup i principis generals. Empoderament i competència social.

3. Elements característics de les dinàmiques grupals: processos de comunicació i patrons d'interacció, cohesió grupal, integració i influència, lideratge i gestió de conflictes.

4. Disseny i fase inicial d'un grup: diagnòstic, objectius, composició, gestió de conflictes i desenvolupament de les normes del grup. Els grups virtuals com alternativa als grups presencials.

5. Fase de treball, consolidació del grup i fase final: negociació del poder, cohesió grupal, consecució d'objectius i cooperació. Avaluació final i disolució del grup.

6. Grups socioterapèutics, socioeducatius, grups d'ajuda mútua (GAM) i grups d'autoajuda. Funcions del treballador social amb grups.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 5,00 35,00 40,00
Prova d'avaluació 15,00 10,00 25,00
Sessió pràctica 10,00 15,00 25,00
Total 35,00 60,00 95

Bibliografia

 • Blanco, Amalio (cop. 2005 ). Psicología de los grupos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Brown, A. (1988). Treball de grup. Barcelona: Editorial Pòrtic.
 • Canto Ortiz, Jesús M (cop. 2000 ). Dinámica de grupos : aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos teóricos . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Cohen, Carol S., Phillips, Michael H. i Hanson, Meredith (2009). Strength and diversity in social work with groups : think group. Routledge. Catàleg
 • Fernández García, Tomás, López Peláez, Antonio (2010). Trabajo social con grupos. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Henry, Sue East, Jean Schmitz, Cathryne (cop. 2004 ). Trabajo social con grupos : modelos de intervención . Madrid: Narcea. Catàleg
 • López-Yarto Elizalde, Luis (cop. 1997 ). Dinámica de grupos : cincuenta años después . Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Navarro Pedreño, Silvia (cop. 2004 ). Redes sociales y construcción comunitaria : creando (con)textos para una acción social ecológica . Madrid: CCS. Catàleg
 • Sánchez, José C (cop. 2002 ). Psicología de los grupos : teorías, procesos y aplicaciones . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Social Work with Groups. Taylor & Francis. Recuperat, a http://www.tandfonline.com/toc/wswg20/current#.U7HZXaiSOgQ
 • Zamanillo, Teresa (2008 ). Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Zastrow, Charles (cop. 2008 ). Trabajo social con grupos (6a ed). Madrid: Paraninfo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova de lectura Curriculum lector 20
Activitat Especial i Treball de síntesi Activitat especial 20
Seminaris de Treball Social amb Grups Pràctiques de Treball Social amb grup.
Assistència i participació activa.
Procés d'evolució personal i professional dins d'un grup.
Diari de camp.
30
Prova d'avaluació. Continguts teòrics: comprensió i assimilació. 30

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà mitjançant l'avaluació continua.
Qualsevol indici de plagi serà suspès sense dret a recuperació.
És necessari superar l'examen de l'assignatura per a fer mitjana amb la resta de notes.
Qualsevol treball entregat fora de termini serà considerat com a no presentat.

Observacions

Es recomana assistir a les classes expositives, ja que allí es desenvoluparan algunes de les dinàmiques pràctiques de l'assignatura.