Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
TERESA CABRUJA UBACH  / GEMMA CROUS PARCERISAS  / CRISTINA FIGUER RAMIREZ  / MONICA GONZALEZ CARRASCO  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (40%)

Grup SI

Durada:
Anual
Professorat:
TERESA CABRUJA UBACH  / GEMMA CROUS PARCERISAS  / CRISTINA FIGUER RAMIREZ  / MONICA GONZALEZ CARRASCO  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Participar en activitats orals sobre el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Psicologia dels grups

          1.1. Estructura del grup. Cohesió i conflicte intragrupal. La interdependència i l'espai vital del grup. La base afectiva dels grups. Sinèrgia i cultura de grup.

          1.2. Les xarxes grupals de comunicació. Sistema formal i informal. El grup com a conjunt borrós. Teoria de l'acció grupal. La dissonància cognitiva grupal. Teories de la identitat social.

          1.3. Les relacions intergrupals i els processos de diferenciació categorial. El conflicte i la cooperació intergrupal. Els processos d'influència social en el grup. Grups minoritaris i majoritaris. El lideratge grupal. La presa de decisions en grup.

          1.4. Els grups orientats a la tasca: equips de treball en les organitzacions. Grups professionales orientats a la intervenció psicosocial en salut i serveis socials. Intervenció en grups.

2. Psicologia de les organitzacions

          2.1. Tipus d'organitzacions. L'organització com a sistema obert i complex. L'objecte d'estudi de la psicologia de les organitzacions.

          2.2. Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva influència sobre el comportament. Teories sobre la motivació en el treball. Socialització organitzacional.

          2.3. El poder, el lideratge i la presa de decisions en l'organització. El contracte psicològic. La informació i la comunicació en les organitzacions.

          2.4. El canvi de cultura organitzacional. Aspectes psicosocials de les noves tecnologies aplicades al treball i a l'organització. Organització i medi ambient. El clima organitzacional.

          2.5. L'avaluació psicològica en les organitzacions. L'eficàcia organitzacional.

          2.6. La intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions. La participació. Control de l'estrès laboral. La psicologia organitzacional positiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30 30
Elaboració individual de treballs 0 20 20
Prova d'avaluació 8 60 68
Sessió expositiva 42 0 42
Sessió participativa 35 20 55
Treball en equip 0 60 60
Tutories de grup 5 20 25
Total 90 210 300

Bibliografia

 • Ayestarán, Sabino (1996 ). El Grupo como construcción social . Rubí: Plural. Catàleg
 • Blanco, Amalio (cop. 2005 ). Psicología de los grupos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Fabra, Maria Lluïsa (DL 1999 ). Técnicas de grupo para la cooperación . Barcelona: Ceac. Catàleg
 • Gil Rodríguez, Francisco (cop. 1999 ). Introducción a la psicología de los grupos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • González, Mª Pilar (1995 ). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos . Barcelona: EUB. Catàleg
 • González, Pilar (1997 ). Psicología de los grupos : teoría y aplicación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Huici, Carmen (1989 ). Estructura y procesos de grupo (3ª ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Morales, J. Francisco (1996 ). Identidad social : aproximaciones psicosociales a los grupos y a las relaciones entre grupos . Valencia: Promolibro. Catàleg
 • Robbins, Stephen P (2009 ). Comportamiento organizacional (13a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Vendrell, Esteve (1999 ). Dinàmica de grups i psicologia dels grups . Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Zander, Alvin (1971 ). Dinámica de grupos : investigación y teoría . México: Trillas. Catàleg
 • Rodríguez Fernández, Andrés (cop. 1998 ). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Peiró, José María (1991 ). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Gómez-Mejía, Luis R (cop. 2008 ). Gestión de recursos humanos (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Barlow, Janelle (2000 ). Gestión del estrés : cómo optimizar su rendimiento y mejorar su calidad de vida . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Thévenet, Maurice (cop. 1992 ). Auditoria de la cultura empresarial . Madrid: Ediciones Diaz de Santos. Catàleg
 • Anastassopoulos, Jean-Pierre Détrie, Jean-Pierre (1995 ). Strategor : estrategia, estructura, decisión, identidad :política general de empresa . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Sora Miana, Beatriz (2010 ). Desenvolupament organitzacional (DO) : administració del canvi planificat en les organitzacions . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita d'avaluació Es realitzaran dues proves individuals d'avaluació. 40
Projectes d'anàlisi de casos Els alumnes hauran de desenvolupar un treball per a cadascun dels dos blocs del mòdul. 40
Informe d'aprofundiment de continguts Els alumnes hauran de desenvolupar informes sobre continguts específics treballats en les sessions 20

Qualificació

Per poder optar a la ponderació de la nota, caldrà lliurar totes les activitats d'avaluació demanades.
És necessari obtenir una nota mínima de 5 en cada una de les proves escrites d'avaluació i en cada un dels projectes d'anàlisi de casos.
És necessari que la nota ponderada de cada un dels blocs per separat sigui mínim igual a 5.

L'assistència a les sessions de Grup Mitjà és necessària per superar el mòdul. S'haurà de realitzar una activitat compensatòria de les sessions a les que no s'assisteixi per tal d'optar a l'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera No Presentat l'alumnat que no ha participat i/o lliurat alguna de les activitats d'avaluació demanades.

Observacions

Els criteris inclosos en aquest disseny podran variar durant el desenvolupament del curs, si es considera necessari, i s'informarà oportunament als estudiants.