Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia:. referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS  / MANUEL DE GRACIA BLANCO  / MARIA EUGENIA GRAS PEREZ  / JAUME JUAN FERRER  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Identificar la diversitat de pràctiques culturals i socials (ètniques, sexuals, religioses, de classe social..) en relació a una temàtica o situació concreta.
 • Treballar en equip i demostrar responsabilitat, autoexigència i esperit de superació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la psicologia
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental

Continguts

1. Què es la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic.

2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia Científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la Psicologia.

3. Epistemologia de la Psicologia: referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix.

4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa.

5. L'ètica en la pràctica professional i en la recerca en Psicologia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 6,00 60,00 66,00
Sessió expositiva 20,00 18,00 38,00
Sessió participativa 80,00 116,00 196,00
Total 106,00 194,00 300

Bibliografia

 • Arnau Gras, Jaume (1990 ). Metodología de la investigación en ciencias del comportamiento . Murcia: Universidad de Murcia. Catàleg
 • Aznar Casanova, José Antonio Boada, Humbert (1997 ). Processos psicològics bàsics . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Banyard, Philip (1995 ). Introducción a los procesos cognitivos . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Benson, Nigel C. (cop. 2005 ). Psicología para todos . Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Blanco Villaseñor, Ángel Gómez Benito, Juana Salvador Beltran, Francesc Arnau Gras, Jaume (1996 ). Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Chalmers, Alan F (1990 ). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? : una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos (10ª ed.). Madrid [etc]: Siglo Veintiuno. Catàleg
 • Dane, Francis C. (1997 ). Mètodes de recerca . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya :Proa. Catàleg
 • Davidoff, Linda L. ([1989] ). Introducción a la psicología (3ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gambara D'Errico, (cop. 2002 ). Métodos de investigación en psicología y educación : cuaderno de prácticas (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gondra, José María (1997 ). Historia de la psicología : introducción al pensamiento psicológico moderno . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Hergenhahn, B. R (2001 ). Introducción a la historia de la psicología . Madrid [etc.]: Paraninfo :Thomson learning. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Leahey, Thomas Hardy (cop. 2005 ). Historia de la psicología : principales corrientes en el pensamiento psicológico (6ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice-Hall. Catàleg
 • León, Orfelio G. (cop. 2003 ). Métodos de investigación : en psicología y educación (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • MacRae, Sandy (1995 ). Modelos y métodos para las ciencias del comportamiento . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Myers, David G. (cop. 1999 ). Psicología (5ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Papalia, Diane E. (cop. 1987 ). Psicología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Portell, M. i Vives, J. (2014). Introducció als dissenys experimentals, quasiexperimentals i ex post facto (Primera). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. Catàleg
 • Santiago de Torres, Julio (1999 ). Procesos psicológicos básicos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Wadeley, Alison (1995 ). La Etica en la investigación y la práctica psicológicas . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d´avaluació tipus test dels blocs 1 i 2 respostes correctes 46
Prova d´avaluació tipus test del bloc 3 respostes correctes 30
Prova d´avaluació tipus test del bloc 4 i 5 respostes correctes 24

Qualificació

1- Avaluació continuada.

2- Cal tenir una puntuació acumulada de 5 sobre 10 per tal d'aprovar el mòdul (tenint en compte les diferents ponderacions de cada prova/treball d'avaluació)

1- i 2- impliquen QUE NO HI HA RECUPERACIONS de cap prova no superada, amb el benentès que si se suspèn una prova, pot compensar-se amb una millor nota en una altra prova i/o treball, donat que no hi ha mínims en cap d'elles.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Considerarem "NO PRESENTAT" a qui no s'hagi presentat en cap de les activitats d'avaluació. Si s'ha presentat a algunes i no a d'altres, aquestes ultimes puntuen 0 i obtindrà una nota final numèrica (diferent per tant de NP).