Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Aquest mòdul pretén donar als estudiants una visió àmplia sobre què és la Teoria de la ment, o aquella habilitat humana d'interpretar els estats mentals (desitjos, creences, intencions, emocions...) propis i dels altres. Es treballarà amb l'objectiu que els estudiants comprenguin quines habilitats implica, com es desenvolupen i com es relacionen amb altres capacitats com el llenguatge o les funcions executives. Es tractarà sobre les implicacions que el desenvolupament d'aquestes habilitats mentalistes té en el comportament socialm i s'estudiarà com aquestes habilitats estan afectades en diferents patologies. Finalment, es donaran algunes eines i estratègies per a l'avaluació i intervenció. Específicament, els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Introducció a la teoria de la ment (TM). 1.1. Què és la TM? 1.2. Desenvolupament de la TM, des de la infància a la vellesa. 1.3. Relacions entre TM i comportament social. 2. Relacions entre TM, llenguatge i funcions executives. 3. TM i Psicopatologia. 3.1. Alteracions del llenguatge i de la comunicació. 3.2. Trastorns afectius. 3.3. Trastorns del comportament. 3.4. Trastorns de la personalitat. 3.5. Trastorns psicòtics. 3.6. Altres tipus de trastorns. 4. Avaluació i intervenció. 4.1. Avaluació de les habilitats de teoria de la ment. 4.2. Intervenció per a la millora de les habilitats mentalistes. (tenir en compte que l'assignatura es realitzarà en llengua anglesa)
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC SIDERA CABALLERO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.

Continguts

1. Introduction to Theory of Mind (ToM). 1.1. What is ToM? 1.2. Development of ToM (from infancy to old age). 1.3. Relations between ToM and social behaviour.

2. Relations between ToM, language & executive functions.

3. ToM and mental disorders. 3.1. Language and communication disorders. 3.2. Affective disorders. 3.3. Behavioural disorders. 3.4. Personality disorders. 3.5. Psychothic disorders. 3.6. Other types of disorders.

4. Evaluation and Intervention. 4.1. Evaluation of ToM skills. 4.2. Intervention aimed at improving mentalistic abilities.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 16 15 31
Prova d'avaluació 1,5 22,5 24
Treball en equip 5 15 20
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Apperly, I. (2011). Mindreaders The Cognitive Basis of "Theory of Mind''. Psychology Press.
 • Antonietti, Alessandro (cop. 2006 ). Theory of mind and language in developmental contexts . New York: Springer. Catàleg
 • Astington, Janet W. (2005 ). Why language matters for theory of mind . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Baron-Cohen, Simon (cop. 1995 ). Mindblindness : an essay on autism and theory of mind . Cambridge (Mass.) [etc.]: MIT Press. Catàleg
 • Bogdashina, O. (2006). Theory of Mind and the Triad of Perspectives on Autism and Asperger Syndrome. Jessica Kingsley Publishers. Catàleg
 • Carpendale, Jeremy I. M (cop. 2006 ). How children develop social understanding . Malden (Massachusetts): Blackwell. Catàleg
 • Dimaggio, Giancarlo (2010 ). Metacognition and severe adult mental disorders : from research to treatment . London: Routledge. Catàleg
 • Doherty, Martin J (2009 ). Theory of mind : how children understand others' thoughtsand feelings . New York: Psychology Press. Catàleg
 • Cornago, Anabel (DL 2012 ). Manual de teoría de la mente para niños con autismo : ejercicios, materiales y estrategias : las personas percibimos, sentimos, pensamos o creemos distinto . Valencia: Psylicom. Catàleg
 • Crespo Allende, Nina María García Escala, Georgina Ramos Morales, Carlos (2011 ). Habilidades subyacentes al desarrollo del lenguaje en la escuela : conciencia metapragmática, teoría de la mente yrazonamiento analógico verbal . Saarbrücken: Académica Española. Catàleg
 • Hala, Suzanne, 1954- (1997 ). The Development of social cognition . New York: Psychology Press. Catàleg
 • Homer, Bruce D. (cop. 2005 ). The Development of social cognition and communication . Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Catàleg
 • Hughes, C. (2011). Social understanding and social lives. Psychology Press.
 • Kloo, Daniela (cop. 2008 ). Theory of mind and executive functions : developmental processes in the preschool period . Saarbrücken: VDM. Catàleg
 • Leudar, I. & Costall, A. (2009). Against Theory of Mind. PALGRAVE MACMILLAN. Catàleg
 • Legerstee, Maria Theresia (2005 ). Infants' sense of people : precursors to a theory of mind. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Malle, Bertram F. (2001 ). Intentions and intentionality : foundations of social cognition . Cambridge [Mass.] [etc.]: MIT Press. Catàleg
 • Miller, Scott A (2012 ). Theory of mind : beyond the preschool years . New York: Psychology Press. Catàleg
 • Mitchell, Peter (1996 ). Acquiring a conception of mind : a review of psychological presearch and theory . Eribaum: Psychology Press. Catàleg
 • Moore, Chris Frye, Douglas (1991 ). Children's theories of mind : mental states and social understanding . Hillsdale [etc.]: Lawrence Erlbaum. Catàleg
 • Ordetx, Kirstina,|eautor. Teaching theory of mind : a curriculum for children with high functioning autism, Asperger's Syndrome, and related social challenges . . Catàleg
 • Papaleontiou-Louca, Eleonora (cop. 2008 ). Metacognition and theory of mind . Newcastle: Cambridge Scholars Pub.. Catàleg
 • Perner, Josef (1994 ). Comprender la mente representacional . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ratcliffe, Matthew (2007 ). Rethinking commonsense psychology: a critique of folk psychology, theory of mind and simulation . Hampshire: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Repacholi, Betty Slaughter, Virginia (2003 ). Individual differences in theory of mind : implications for typical and atypical development . New York: Psychology Press. Catàleg
 • Saarni, Carolyn (cop. 1999 ). The development of emotional competence . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Saxe, Rebecca (2007 ). Theory of mind . Hove [etc.]: Psychology Press. Catàleg
 • Schneider, Wolfgang, 1950- (2005 ). Young children's cognitive development : interrelationships among executive functioning, working memory, verbal ability, and theory of mind . Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Catàleg
 • Serrano Ortiz, Jèssica (DL 2013 ). Desarrollo de la teoría de la mente, lenguaje y funciones ejecutivas en niños de 4 a 12 años. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 07-07-2014, a http://www.tdx.cat/handle/10803/123549 Catàleg
 • Sharp, C., Fonagy, P., & Goodyer, I. (2008). Social cognition and developmental psychopathology. Oxford University Press.
 • Sokol, Bryan W. (2010 ). Self and social regulation : social interaction and the development of social understanding and executive functions . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Wellman, H. M. (2014). Making Minds. How Theory of Mind Develops. Oxford University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Continuous evaluation tasks
Students will have to complete different tasks based on readings and videos. They will be done at home (and commented in the class), and will consist on text and video commentaries, case analyses, questions, exercises...
Different criteria will be established for each of the tasks.
30
Group Work: Evaluation of ToM skills In groups, students will have to choose a task used to evaluate a Theory of Mind skill, administer to a person or a group of people and evaluate its results within the theoretical framework. Sutdents will do an oral presentation of their work in groups. Scoring criteria will be established at the moment of explaining the activity. 30
Final Exam This activity will be done individually.
Specific evaluation criteria will be explained before the exam.
40

Qualificació

The marks of the students in each of the 3 evaluation activities will be added (on a weighted basis) in a final score. In order to pass, students need to get a mark of at least 50 % of the maximum final score.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Students evalutated in only one or two evaluation activities will be considered as "no presentat".

Observacions

English will be the main language used in the subject.
To contact the teacher: francesc.sidera@udg.edu
Office: Facultat d'Educació i Psicologia, Despatx 132