Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Tipologia d'ingressos. Pressupost: institució jurídica i rellevància política. Dret de les despeses públiques. La hisenda general. Les hisendes estatal, autonòmica i local
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA PÚBLICA

          1.1. Economia i sector públic

          1.2. Funcions de la Hisenda Pública

2. TEMA 2: EL SECTOR PÚBLIC

          2.1. Indicadors de la dimensió del sector públic

          2.2. Evolució i interpretació dels indicadors

3. TEMA 3: ELS INGRESSOS PÚBLICS

          3.1. Concepte d'ingressos públics

          3.2. Ingressos no tributaris

                    3.2.1. Ingressos patrimonials

                    3.2.2. Ingressos derivats del Deute públic

          3.3. Ingressos tributaris

                    3.3.1. Impostos

                    3.3.2. Taxes

                    3.3.3. Contribucions especials

                    3.3.4. La taxa i el preu públic: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: PRINCIPIS CONSTITUCIONALS TRIBUTARIS

          4.1. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

          4.2. Principi formal: reserva de llei

          4.3. Principis derivats del Dret Comunitari

          4.4. Altres principis

5. TEMA 5: NIVELLS TERRITORIALS D'HISENDA PÚBLICA

          5.1. Hisenda Estatal

          5.2. Hisenda Autonòmica

          5.3. Hisenda Local

6. TEMA 6: DESPESA PÚBLICA I PRESSUPOST

          6.1. Configuració i origen del pressupost

          6.2. Tècniques pressupostàries

          6.3. Contingut i abast de la llei anual de pressupost

          6.4. Efectes jurídics del pressupost

          6.5. Sentit polític del pressupost

7. TEMA 7: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          7.1. Principis d'unitat, universalitat i no afectació

          7.2. Principi d'especialitat

          7.3. Principi d'anualitat

          7.4. Principi d'estabilitat pressupostària

8. TEMA 8: CICLE PRESSUPOSTARI

          8.1. Divisió de poders i cicle pressupostari

          8.2. El.laboració

          8.3. Aprovació

          8.4. Execució dels pressupostos

          8.5. Control

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 22,00 46,00
Prova d'avaluació 52,00 52,00 104,00
Total 76,00 74,00 150

Bibliografia

 • Álvarez Gómez, Fernando (2007 ). Economía pública : una introducción . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Corona Ramón, Juan Francisco (1994 ). Teoría básica de hacienda pública . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (DL 2002 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (2009 ). Selected works of Joseph E. Stiglitz . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 45
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 35
Resolució de supòsits pràctics i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20

Qualificació

Per aprovar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i casos pràctics. Aquestes proves es realitzaran sense poder consultar cap tipus de material.

La primera prova versarà sobre els Temes 1, 2, 3, 4 i 5 del programa de l’assignatura.

I la segona prova versarà sobre els Temes 6, 7 i 8, corresponents a la part de Dret Pressupostari de l’assignatura.

La primera prova suposa un 45% de la nota final i la segona prova suposa un 35% de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5 (ambdues proves han d’estar aprovades).

En el cas que alguna de les proves no es superés es podria recuperar en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques voluntàries que versaran sobre el temari de l’assignatura. El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

La participació i entrega de les pràctiques, si fos el cas, es valorarà amb un 20% de la nota final.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb nota igual o superior a 5 punts les dues proves d’avaluació serà la mitjana aritmètica de les 2 parts (80% de la nota final). A més s’afegirà la nota de l’assistència i participació a les pràctiques que es realitzin (20%).

En cas de no superar alguna d'aquestes proves parcials, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte.

La nota de pràctiques i de participació (20%) NO són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a alumne NO PRESENTAT només a aquell que NO s’hagi presentat a cap prova d’avaluació continuada ni a l’examen de recuperació.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Introducció a la ciència política
 • Introducció al dret constitucional