Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL NARVAEZ MORA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • CG8. Treballar en equip
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. Estructura social i organització complexa.

2. Estructura social: canvi i estabillitat.

3. Percepcions i decisions racionals.

4. Noves tecnologies i democràcia.

5. Confiança i democràcia.

6. Igualtat econòmica i democràcia

7. Debat públic i democràcia.

8. Noves formes de poder. Soft power

9. Salut pública i racionalitat política

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 14,00 40,00 54,00
Lectura / comentari de textos 3,00 16,00 19,00
Prova d'avaluació 10,00 20,00 30,00
Visionat/audició de documents 9,00 13,00 22,00
Total 36,00 89,00 125

Bibliografia

 • Bernard Backett (2009). Génesis. Barcelona: Salamandra. Catàleg
 • Añón Roig, María José (1998 ). Derecho y sociedad . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dimarts 3 de març. Lliurament d'un comentari crític sobre els temes de fons a la novel·la Génesis. L'estudiant redactarà, en un màxim de tres pàgines, una opinió crítica sobre els temes seleccionats a classe tractats a la novel·la Génesis (Veure bibliografia) 20
Dimarts 7 d'abril. Prova objectiva 20 preguntes tipus test. Prova objectiva de 20 preguntes tipus test sobre els corresponents temes del programa. Material d'estudi seleccionat de la bibliografia recomanada durant el curs. 20
Dimarts 21 d'abril o 28 d'abril (depenent dels subgrups que es facin a l'aula) exposició oral a classe. Durant els dies 21 i 28 d'abril els estudiants exposaran el resultat de l'aprenentatge fet a les classes pràctiques. Es tindrà en compte l'estructura expositiva, la claredat dels arguments i la precisió de la informació. 30
Dimarts 19 de maig. Prova objectiva 20 preguntes tipus test Prova objectiva de 20 preguntes tipus test sobre el corresponents temes del programa. Materials d'estudi seleccionats de la bibliografia recomanada durant el curs. 20
Participació: Visionat/Audició de documents a les classes teòriques i pràctiques Participació activa a les classes teòriques i pràctiques 10

Qualificació

Al llarg del curs l'estudiant obtè 5 qualificacions.

1. 20% de la nota global (o un màxim de 2 punts de la nota final) s'obté de la redacció del comentari crític lliurat el dia 3 de març. Extensió màxima 3 pàgines.
2. 20% de la nota global (o un màxim de 2 punts de la nota final) s'obté de la prova objectiva del dia 7 d'abril. Les respostes incorrectes no penalitzen.
3. 30% de la nota global (o un màxim de 3 punts de la nota final)s'obté d'una exposició oral a classe. Dies 21 o 28 d'abril, segons el grup de pràctiques de matrícula. Estructura, claredat i precició són els elements rellevants per la nota.
4. 20% de la nota global (o un màxim de 2,5 punts de la nota final) s'obté de la prova objectiva del dia 19 de maig. Les respostes incorrectes no penalitzen.
5. 10% de la nota global (o un màxim d'1 punt de la nota final) s'obté de la participació activa a classe durant tot el curs.

EL PLAGI ES PENALITZA AMB UNA QUALIFICACIÓ DE "0" A LA NOTA FINAL DE CURS.

Al juny els estudiants que no hagin superat alguna de les proves objectives tipus test, o que vulguin millorar la qualificació obtinguda d'alguna d'aquestes proves, podran presentar-se a fer-ne altres dues equivalents (només una o totes dues). EN AQUEST CAS, PERÒ, LA PROVA TE PENALITZACIÓ NORMAL, es a dir cada 4 respostes incorrectes descompten una de correcta.

L'èxit dels tots els resultats depen de l'assistencia i participació a classe. Es recomana l'us de les tutories disponibles per a la preparació de les proves objectives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no hagi fet ALGUNA de les proves tipus test, ni durant les dates de curs, ni al juny, CONSTARÀ COM A NO PRESENTAT, amb independència de que hagi participat i lliurat altres activitats i rebut qualificació per aquestes.

Observacions

AL CURS ES NECESSITA DES DEL PRIMER DIA EL LLIBRE "Génesis" LA REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA DEL QUAL ES TROBA A L'APARTAT DE BIBLIOGRAFIA.

Els materials concrets per a les proves objectives s'indicaran a l'inici de curs.