Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IGNACIO CAMOS VICTORIA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. Temes: 0. Aspectes Generals de la Política d'ocupació i Formació: concepte i Fonts 1-La política d’ocupació a Espanya: marc general i articulació. 2-La política d’ocupació a la UE: evolució i principals instruments 3-La intermediació com a eina de les polítiques d’ocupació: agencies de col•locació 4-Les empreses de Treball Temporal 5-Polítiques actives d’ocupació: mesures de foment de l'ocupació 6- La formació professional com a mesura de política d'ocupació 7-Polítiques passives d’ocupació. 8-El control del compliment de les polítiques d'ocupació: la LISOS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 12,00 24,00
Prova d'avaluació 20,00 56,00 76,00
Total 32,00 68,00 100

Bibliografia

 • Coordinadores: Jaime Cabeza Pereiro y María Belén Cardona Rubert (2014). Manual de Políticas Sociolaborales.. CIVITAS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició d'un dels Temes en grup. Es valorarà claredat, continguts, exposició. Acreditar un corecte coneixement dels continguts tèorics que conformen l'assignatura i que serán explicats i debatuts. 50
Resolució Cas pràctic.
Anàlisi i interpretació de les normes i polítiques d'ocupació
Acreditar un coneixement suficient del contingut teòric aplicat a un cas pràctic 50

Qualificació

El principi bàsic de l'assignatura és l'adaptació a la metodologia ECTS, l'aplicació concreta en aquesta assignatura implicarà:


-EXPOSICIÓ D'UNA SESSIÓ EN GRUP D'ALGUNS DELS TEMES CITATS ( DEL TEMA 1 a 8).
Cal crear grups de 4 estudiants per a la preparació i exposició d'un Tema.

La exposició es farà sobre el contingut del Tema: Aspectes principals. Eixos Bàsics. Conceptes. Institucions, Polítiques recents. En L’exposició oral es podà utilitzar com a recolzament (es recomanable) una presentació Power Point que serà lliurada al professor per a la seva avaluació
El Treball, a realitzar i exposar oralment es realitzarà Grup (no és obligatori presentar-ho per escrit).
-REALITZACIÓ CAS PRÀCTIC vinculat a un dels temes objecte d'estudi. Aquest treball és de realització INDIVIDUAL. Extensió màxima recomanada 10 fulls.
Cada activitat equivaldrà a un 50% de la Nota.

AVALUACIÓ FINAL:

Dues Proves: 1. Prova de contingut Teòric: 20 preguntes tipus TEST i 2. Resolució d'un Cas Teòrico-pràctic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO presentat en el procès d'avaluació continuada correspondrà als estudiants que no assisteixin regularment a classe així com als que no lliurin la pràctica obligatòria. Superada l'avaluació continuada la qualificació de No presentat correspondrà as estudiants que no assisteixin a la prova d'avaluació.