Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En aquesta assignatura es treballaran i analitzaran els principals eixos de desigualtat social com són el gènere, l'edat, la classe social i l'etnicitat... i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció, manteniment o transformació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya. El context de crisis socieoconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevé un bon objecte d'estudi. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI MERINO NOE
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. Introducció: principals conceptes i perspectives teòriques

2. Polítiques públiques i estat del benestar d'es d'una perspectiva internacional i històrica

3. l'Estat de Benestar llatí mediterrani. El cas d'Espanya i Catalunya.

4. Benestar i crisi. El Benestar en crisi?

5. Polítiques públiques, la seva elaboració i com volen incidir.

6. Els principals eixos de les desigualtats socials i les polítiques públiques.

7. Desigualtats, pobresa, privació... debats actuals i reptes de futur de les polítiques públiques.

8. Casos: les polítiques de combat contra la pobresa i l'exclusió social. Les polítiques de protecció a la família. Les polítiques migratòries... i les polítiques d'intervenció social... noves?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 25,00 45,00
Total 20,00 25,00 45

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi/ estudi de casos. Realització d'una ressenya breu d'un article sobre un dels temes treballats El professor informarà dels criteris de realització i avaluació de cada treball. Es valorarà l'exercici de síntesi i coneixement dels materials discutits a l'aula. 20
  Cerca d'informació per a constrastar algunes afirmacions.
  Cerca de dades sobre les polítiques públiques comparades.
  Es facilitarà fonts de dades on trobar la informació i es valorarà l'anàlisi i el debat dels resultats. 20
  Conclusió i recull debats.
  Debat de materials crítics sobre algun dels temes.
  Es valorarà el coneixement adquirit i la seva defensa en relació als temes treballats. 20
  Treball en equip.
  Treball o examen sobre la influència de les polítiques socials en el manteniment, reproducció o transformació de les desigualtats socials.
  Es valorarà el treball en equip, l'esforç de síntesi i recull de les principals conclusions, així com la reflexió afegida. 40

  Qualificació

  Es valorarà la participació en els debats a classe dirigits pel professor, el coneixement i treball del material pràctic que es facilitarà, l'esforç de síntesi i la reflexió aportada en els diferents exercicis.

  En relació al treball en equip, l'estudiant podrà optar per l'examen final de curs sobre els materials treballats al curs.

  Totes les convocatòries s'avaluaran a partir d'aquests criteris. Per als i les estudiants que hagin suspès la convocatòria de juny, es guardaran les notes aprovades dels diferents exercicis per a la convocatòria de setembre.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no presentació d'un dels treballs en temps i forma impedirà que aquest sigui tingut en compte. Per tant minoritzarà la nota final.
  l'Estudiant, acollint-se al dret dels estudiants, podrà optar a un examen final.

  Observacions

  L'assignatura té una voluntat que sigui un espaci de formació, aprenentatge i discussió sobre la matèria de les desigualtats socials i la seva relació amb les polítiques públiques; sobretot molt centrant en el moment actual a Catalunya, Espanya i Europa.

  El professor proposa una dinàmica de seminari, que serà assolit en funció de les capacitats i dinàmiques del grup d'estudiants i del seu nombre. Si aquest no és possible, es proposa un format de classes amb una part magistral però l'aprentantge dels continguts es farà de manera activa i participada per part dels i les estudiants. Existirà espais de debat i de presentació de tasques realitzades amb la voluntat que formin part del procés de treball constant.

  Assignatures recomanades

  • Anàlisi de polítiques públiques
  • Policia i societat
  • Política comparada
  • Polítiques d'immigració i treball
  • Polítiques europees