Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. EL MARC CONSTITUCIONAL I LEGAL DE LES SANCIONS ADMINISTATIVES. 1.1. Evolució legal i fonament de la potestat sancionadora. 1.2. Els principis constitucionals de la potestat sancionadora: principi de legalitat i reserva de Llei 1.3. La distribució de competències en relació amb la potestat sancionadora. La potestat normativa sancionadora local.

2. LA POTESTAT SANCIONADORA. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES. 2.1. Principis de la potestat sancionadora: tipicitat, culpabilitat, proporcionalitat i dret a la presumpció d’innocència. 2.2. Presumpcions i prova en l’exercici de la potestat sancionadora. 2.2.1. La condició de funcionari públic, la condició d’autoritat i la presumpció de certesa en l’àmbit administratiu. 2.2.2. Valoració legal de la prova en l’expedient administratiu sancionador. 2.4. Sanció administrativa i actes de gravamen o desfavorables. 2.5. Classes de sancions i d’infraccions administratives. Criteris de gradació i aplicació. 2.6. La concurrència de sancions penals i sancions administratives: remissió el principi non bis in idem.

3. EL PROCEDIMENT SANCIONADOR. 3.1. Els principis del procediment administratiu sancionador. 3.2. Els drets del presumpte infractor. 3.3. Iniciació, fases i terminació el procediment administratiu sancionador. La caducitat del procediment. 3.4. Execució i revisió de les sancions.

4. SANCIONS ADMINISTRATIVES I PREVENCIÓ. 4.1. La prevenció front la sanció administrativa: causes i justificació. 4.2. Prevenció i activitat de regulació. 4.3. L’activitat administrativa de prevenció. L’activitat de control i supervisió. 4.4. L’activitat privada de prevenció. L’autocontrol i la coresponsabilitat en la protecció de béns jurídics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 1 4 5
Classes participatives 14 0 14
Classes pràctiques 6 1 7
Elaboració de treballs 2 16 18
Exposició dels estudiants 2 10 12
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Seminaris 2 4 6
Tutories 1 0 1
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Aguado Cudolà, V. (1994). La presunción de certeza en el Derecho administrativo sancionador. Madrid/Barcelona: Civitas/Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Alarcón Sotomayor, L. (2007). El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales. Madrid: Civitas. Catàleg
 • Cano Campos, T. (2008). Presunciones y valoración legal de la prueba en el derecho administrativo sancio. Cizur Menor: Thomson-Civitas.
 • Huergo Lora, A. (2007). Sanciones administrativas. Madrid: Iustel. Catàleg
 • García Gómez de Mercado, F. (2002). Sanciones administrativas. Garantías, derechos y recursos del presunto responsab. Granada: Comares.
 • Nieto García, A. (2005). Derecho administrativo sancionador (5ª). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Trayter, J. M., y Aguado Cudolà, V. (1995). Derecho administrativo sancionador: Materiales. Barcelona: Cedecs. Catàleg
 • Lozano Cutanda, B. (2010). Diccionario de sanciones administrativas. Madrid: Iustel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral a classe sobre un tema de l'assignatura Capacitat de sostenir en públic un discurs jurídic coherent sobre la matèria d'exposició 30
Control escrit de lectura de textos doctrinals i/o jurisprudencials Capacitat per interpretar, analitzar i avaluar les propostes legislatives i/o jurisprudencials i, en el seu cas, les propostes doctrinals 30
Elaboració d'un treball escrit sobre un tema de l'assignatura a escollir per l'alumne Capacitat per redactar textos jurídics i competència per raonar i argumentar sobre un sector d'ordenació jurídica 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es basa en el sistema d'avaluació continuada, que consisteix en la presentació i superació de les 3 activitats descrites a l'apartat "Activitats d'avaluació".

Cal tenir present que les característiques de les activitats d'avaluació són les següents:

- exposició oral a classe: no recuperable
- control escrit de lectura: recuperable
- treball escrit concret: recuperable

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no hagi presentat en termini dues de les activitats d'avaluació continuada es considerarà "No Presentat"

Observacions

Es recomana assistir a les classes que seran de caràcter participatiu, amb incentivació del debat entre els alumnes.

Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

Es facilitará bibliografia específica per temes al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II
 • Dret constitucional. Drets i llibertats